Byråkrater med styringsiver og liten interesse for befolkningsvekst

I dag var jeg innkalt for å møte som varamedlem til hovedutvalg for næring og drift, et utvalg jeg ønsker skal legge seg bort i minst mulig i Sigdal kommune. Det kan faktisk virke som om stemningen i utvalget har snudd til det bedre etter valget – så spørs det bare om rådmannen oppfatter signalene… Fortsett å lese Byråkrater med styringsiver og liten interesse for befolkningsvekst