Hva får man for en rådyr renovasjonsavgift på hytter i Froland kommune?

Jeg ergrer meg med jevne mellomrom over en svindyr renovasjonsavgift på hytter i Froland. Nylig var kona og jeg på helgetur til hytta vår – et enkelt og fredelig sted på Øynaheia i Froland kommune download rtl boulevard app. Hytta har verken innlagt vann eller strøm. Tre ganger i året får jeg en faktura som minner meg på spørsmålet om hva man egentlig får for en rådyr renovasjonsavgift i Froland kommune download mario party.

Problemet er sammenligningsgrunnlaget mitt. Jeg er fastboende i Sigdal kommune og betaler der 462 kroner i året for renovasjon – det er blant de billigste i hele landet på renovasjonsavgift og innebærer at vi deler søppelstativ med en nabo og komposterer selv herunterladen. Dersom jeg hadde hatt hytte i min egen kommune, ville jeg betalt 791 kroner i året i renovasjonsavgift.

I Froland kommune er det ganske så andre priser enn i min hjemkommune you can download files with the ipad. I følge gebyrregulativet til Froland kommune koster hytterenovasjon 2185 kroner i året youtube mp3 legally. Det er altså mer enn 3 ganger det hytteeiere i Sigdal (som er blant de 10 største hyttekommunene i landet) må betale.

La meg vise hvorfor jeg reagerer på prisene:

  • Kr 462 pr grafikkartentreiber herunterladen. år – for renovasjon tilknyttet vår enebolig i Sigdal kommune
  • Kr 2 185 pr. år – for renovasjon tilknyttet vår fritidsbolig i Froland kommune

Greit, jeg vet det ikke har noe med saken å gjøre, men hytta vår brukes maks download dudeb. 20 dager i året. Det blir en ekstrem dyr påtvunget renovasjonsavgift. Men jeg reagerer når man får minimalt igjen for det man betaler.

Forrige helg var vi som nevnt på en kjapp helgetur til hytta Download mytaxi driver app. Det første som møter oss ved innkjøringen til bomveien vår, er nedsnødde søppelcontainere ved hovedveien.

20160312_110441

I følge lokale folk var det ca whatsapp downloaden op blackberry curve. 1,5 uke siden siste snøfall. Snøen rundt og på containerne var steinhard etter brøytebilens kjøring. Ironisk finner jeg en lapp på containeren som sier at containerne ikke lot seg tømme fordi de var innesnødd tetris original kostenlos downloaden.

Hva er det egentlig vi hytteeiere i Froland kommune betaler renovasjonsavgift for?

PS. Jeg tok meg den frihet å skrive en liten snutt om dette på Froland kommune sin Facebook-side. Froland har tydeligvis ikke noe ønske om tilbakemeldinger via sosiale medier, for de har stengt muligheten for å poste innlegg – som istedenfor sendes inn til sideadministrator for godkjenning.

Gjett om dette innlegget ble godkjent og publisert? NEI:

Hei. Jeg har hytte på Øynaheia og synes det er topp. Ikke fullt så topp er at jeg må betale ca. 4 ganger så mye i hytterenovasjon som jeg betaler i min hjemkommune. Når jeg så tar turen til Øynaheia og ikke engang har sjanse til å bli kvitt noe søppel (se bilde), blir jeg «noget» frustrert. Er det meningen at jeg betaler over 2 000 kroner i året for å få lov til å grave frem restavfalls- og papircontainerne selv?

For å tvinge Froland kommune til å besvare min henvendelse, må jeg derfor sende en e-post og sikre meg at dette havner i postjournalen.

Husnummerskilt på hytter i Froland kommune – lite gjennomtenkt

Vi er så heldige å ha en hytte i skauen i Froland kommune, nabokommunen til Arendal der jeg vokste opp download movies for free german. Men forleden mottok jeg et brev fra Froland som «henstiller» til å sette opp nummerskilt på bygningen. En henstilling er definitivt ikke nok til å få meg til å gjøre som kommunen ønsker Download ls13 titanium addon for free.

Du husker kanskje mitt blogginnlegg Jeg blir visst lovbryter – med viten og vilje fra 11 Download movies from youtube for free. april 2013 der jeg kritiserer administrasjonen og kommunestyret i Sigdal kommune sitt ønske om overivrig detaljstyring i innføringen av husnummerskilt de soundtouch app downloaden?

Sigdal kommune er så ivrige at de «krever» både en viss størrelse, farge, materiell og plassering av skiltene i vår kommune. Froland kommune er heldigvis mer tilpasset en virkelighetsnær tilpasning til merking av offisiell adresse oldies musik herunterladen.

Vår hytte er en enkel hytte i skogen på Øynaheia, uten innlagt vann eller strøm. Sammen med 15-20 andre hytter befinner den seg innenfor en låst bomvei som kun beboerne har tilgang til windows 10 kostenlos downloaden vollversion.

hytta

Froland kommune forklarer i brevet at de har brukt det såkalte avstandsprinsippet da de tildelte veinavn og -nummer programme herunterladen kostenlos. Vår hytte ligger således 518 meter fra hovedveien som har fått veinavn.

I det samme brevet vises det på side 2 til at «alle bygninger med adresse skal merkes med nummerskilt», noe som står i sterk kontrast til «henstillingen» på første side download with mobile phone. I tillegg påpekes det at

det er viktig at nummerskiltet er godt synlig fra den veien som eiendommen har sin adkomst fra. Skiltet må plasseres der trafikantene venter å finne dem, ofte i nærheten av inngangsdøra herunterladen.

Morsom den der. Hytta er heldigvis ikke godt synlig fra hovedveien – litt vanskelig med over 500 meter…I tillegg kan jeg jo lure på om «trafikanter» venter å finne noe husnummerskilt på en liten hytte midt i skogen zombie games for free.

Nei, for noe sprøyt. Jeg kommer ikke til å sette opp noe husnummerskilt på hytta mi. Absurd konsekvens av et godt ment forslag der bebodde hus bør merkes slik at folk finner frem. Men jeg ønsker ikke at folk skal finne frem til hytta mi.

PS. Dersom brannvesenet eller sykebilen skulle ha behov for å finne frem, kan de vel bruke GPS eller gårds- og bruksnummer?

Slipp hyttefolket fri!

I gårsdagens kommunestyremøte i Sigdal ble det en tildels heftig diskusjon om hvorvidt man bør la hyttefolk få bo fast i hyttene sine i Sigdal. Når temperaturen stiger i diskusjonens navn, blir det ofte til at sakligheten synker – men det er ikke meg imot :).

I mine øyne virket det som om enkelte var engstelige for at pleietrengende gamle mennesker skal invadere fjell- og hytteområdene våre – noen representanter var tydeligvis redde for at kostnaden skulle overstige nytten. Jeg drømte meg helt bort i hampen og så for meg horder av rullatortrengende oldiser som fraktes i busslaster til Haglebu for å okkupere hyttene der.

Diskusjonen baserte seg på følgende innspill fra hovedutvalg fra næring og drift:

Hovedutvalg for næring og drift viser til sakens utredning og ber de politiske gruppene i Sigdal drøfte eventuelle rammer for boligetableringer i etablerte hyttefelt videos auf tablet herunterladen. Saken legges fram til kommunestyret hvor følgende bes besvart:

  • Er det ønskelig med boligetableringer i hytteområder?
  • Er det områder som en bør ha kombinasjon bolig/fritidsbolig?
  • Hvilke områder bør en ikke ha boligetableringer?
  • Hvilke ringvirkninger mener vi det vil ha dersom Sigdal går inn for boligetableringer i hytteområder?
  • Kan en lage kriterier for etableringer?

Hellik Kolbjørnsrud fra Sigdal og Eggedal Høyre var raskt oppe og fremmet et forslag som lød som følger:

Alle hytter som har vann, avløp og vei fram til hytta oppfyller kravet til boligetablering.

Jan Midtskogen fra Sigdal og Eggedal Arbeiderparti fremmet et noe annerledes forslag:

Kommunestyret ønsker å vite noe mer før vi kan si ja eller nei til bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig background images to.

Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede disse forhold:

  • Utarbeide forslag til kriterier/krav for eventuell dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Skal det være midlertidig, og i så fall for hvor lang tid? Hva hvis boligen selges, mens den er bolig og ikke fritidseiendom.
  • Innhente erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført slike bruksendringer over noe tid.
  • Sette opp grunngitte forslag til hvilke hytteområder i vår kommune det kan være aktuelt å tillate bruksendringer, i forhold til beliggenhet med muligheter for pendling og infrastruktur ellers.

Diskusjonen var spennende, men dreide seg i hovedsak om synsing i forhold til hva som kan skje dersom man «frislipper» hytteboerne i Sigdal adobe flash player free german free. Det ble fort klart at skillelinjene gikk mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet på den ene siden og Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på den andre siden. Som vanlig når Senterpartiet er usikre på hva de skal mene i en sak, ber gruppeleder Torstein Aasen om gruppemøte for å styre skuta i riktig retning. Men at de bruker partipisk, nei selvsagt ikke?!

Etter det sedvanlige gruppemøtet i Senterpartiet trakk Jan Midtskogen (Ap) sitt opprinnelige forslag til fordel for et noenlunde likelydende forslag som i formuleringene var litt mer positiv til det prinsipielle i saken.

Skillet mellom forslagene var således:

Midtskogens forslag i utgangspunktet positiv til tiltaket, men ville ha mer utredning om konsekvensene før avgjørelse adobe reader 11 for free german windows 10.

Kolbjørnsruds forslag udelt positivt – sett i gang.

Dessverre fikk Hellik Kolbjørnsruds forslag kun 8 stemmer, med 12 motstemmer falt hans «kjappe» forslag. Dermed gikk flertallet i kommunestyret inn for Midtskogens utrede-og-diskutere-senere-forslag. Bedre enn ingenting i mine øyne.

Men tilbake til sakens kjerne – skal hytteboerne få anledning til å bo fast i bygda vår. Ja, selvsagt bør de det. Vi begynner å få nok av «lys i alle glas» som kun fokuserer på gårder og forfalne hus. Kan vi bli attraktive for hyttefolk?

I mine øyne virker Midtskogens forslag som et sosialistisk forsøk på å styre utviklingen – vi skal synse og mene noe om hva som kanskje kan skje en gang i fremtiden – alt for å være forberedt, liksom cookidoo cookbook. Da er det kanskje greit å sitere Aksel Hagen fra Sosialistisk Venstreparti, leder for kommunalkomiteen i Oppland fylkeskommune i forbindelse med at Ringebu kommune har sagt ja til at hytteboere kan bli fastboende i flere hytteområder:

– Vi ønsker bosetting på hytter velkommen.

– Det er sannsynlig at flere vil bosette seg på hytta og det er spennende.

– Jeg ser med positiv interesse på det som nå skjer i Ringebu kommune. Vi er glade for at det vi er i gang med å drøfte med andre europeiske regioner, skjer ute i felten. Folk bruker hytta og fritidsboligen mer og mer. Det er sannsynlig at flere vil bosette seg på hytta og det er spennende.

– Pensjonister som flytter inn på hyttene sine har god økonomi, god utdanning og er glad i hyttekommunen sin. De vil bidra på en positiv måte og med økt skatteinngang, forutsatt en endring av dagens skattesystem, sikre høyere kvalitet på de kommunale tjenesten kostenlos youtube filme herunterladen.

Sitater fra http://www.hyttepuls.no/kvitfjellringebu/article4275398.ece

I 2009 ble det i Ringebu kommune tverrpolitisk enighet om å tillate bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Her var det ikke mange som engstelige for om hjemmehjelpen måtte ta en ekstra biltur i ny og ne:

Politikerne i Ringebu åpner for fast bosetting på hytter, både i Kvitfjell og på Venabygdsfjellet.

– Vi ønsker å tillate bosetting. Vi håper det blir enda flere som vil bosette seg på fjellet. Det sier leder i planutvalget i Ringebu, Amund Sønsteli (Ap) til GD.

Planutvalget behandlet nylig søknader om fast bosetting på hytter både i Kvitfjell og på Venabygdsfjellet. Et enstemmig planutvalg sier et klart ja til bosetting youtube videos über 90 minuten downloaden.

– Dette er en positiv sak for Ringebu kommune. Vi har en stadig nedgang i folketallet. Vi er klar over følgene. Forutsetningene er at det bygningsmessige er på plass og det er det i disse tilfellene, sier Amund Sønsteli.

– Dere har ingen betenkeligheter?

– Nei, tvert i mot. Fra enkelte av medlemmene i planutvalget ble det gitt signaler om at vi bør ta kontakt i hytteeiere som tidligere har fått avslag, hvis det nå gis tillatelse til bosetting på hytta.

– Men kommunen må yte service til alle innbyggere. Ikke bekymret for at fjellet bosettes av en rekke pensjonister, som etter hvert vil få behov for blant annet hjemmetjenesten og dermed øke presset på kommunale tjenester?

– Vi skal ha samme service til alle våre innbyggere. Jeg er ikke bekymret for dette. Vi har tidligere drøftet slike spørsmål. Vi har ingen frykt for stor bosetting av pensjonister downloading skype is not possible. I dag er det mange yrkesaktive som har en helt annen fleksibilitet enn tidligere. Mange av dem kan velge å bosette seg på hytta, mener Sønsteli.

– Vi trenger skatteinngang og vi trenger flere innbyggere. Det er mange som allerede bruker hyttene mye, men de betaler skatt til andre kommuner. Vi vil ha flere til å bosette seg i kommunen, sier Sønsteli.

Sitat: http://www.hyttepuls.no/kvitfjellringebu/article4265002.ece

Som du vel har klart å lese deg frem til, er jeg udelt positiv til å la folk få bestemme hvor de vil bo. Som liberalist mener jeg at det offentlige ikke skal blande seg inn i hvor vi velger å ha vår bolig. Jeg forstår at det fra en kommunes side må reguleres i forhold til rettigheter man har (skole, helsevesen osv.), men jeg er overbevist om at fordelene overveier i stor grad.

Som nevnt ønsker Senterpartiet og Arbeiderpartiet at administrasjonen i kommunen grubler over fordeler og ulemper over en slik liberalisering simplified source font for free. Allerede i sakspapirene til kommunestyrets behandling lå det viktige innspill fra administrasjonen, men jeg har en sterk mistanke om at disse ikke gikk i den retningen som flertallet i kommunestyret ønsket:

Skoleskyss

Boliger med barnefamilier gir behov for skyss til skolen. Når avstanden er over 2 km vil ikke kommunen belastes økonomisk knyttet til skoleskyssordningen. Skoleskyssen vil bli utlignet for alle elever i hele Buskerud. Det vil si at en økning i Sigdal vil påvirke oss marginalt. Over denne avstanden er det fylkeskommunen som koster.

Helse – hjemmehjelp

Dersom enkelte i husstanden har behov for hjemmehjelp, er det kommunen som må koste dette. Det gjelder det samme for pleietrengende i fritidsboligene som ikke er bosatte i kommunen. Forskjellen er at de som er bosatt i kommunen vil gi økt rammetilskudd og skatteinntekter imovie für windows herunterladen. I drøfting med leder av hjemmetjenesten forteller hun at det er mange kommuner som har utfordringer med pleietrengende hyttebrukere. Da særlig kystkommuner som har hatt hytter i mange år. Utfordringen er ikke kommet til Sigdal enda. En kan anta at dette har med at den store utbyggingen av hytter i Sigdal har foregått de siste årene. Vi kan uansett forvente et økt press på behov for hjelp til pleietrengende på hytter i Sigdal.

En må uansett ta med seg at det er pleiesektoren som kan få de største utfordringene knyttet til en slik utvikling.

Næringsliv

Dette vil kunne gi et større grunnlag for næringsvirksomhet i hytteområdene. Der det allerede er et næringsliv, vil en kunne oppleve at det også er brukere av deres tilbud i ukedagene. Vi kan også anta at boligbrukerne også kan ha initiativ til nye næringer og etableringer. Dette kan også gi innspill til hyttefolk som ser muligheter for næring i sitt hytteområde.

Økonomi – rammetilskudd og skatteinntekter

Sigdal har en svak nedgang i folketallet. Dersom en åpner for boligetableringer på fjellet, vil dette være nye boområder. Dette må ses i sammenheng med overføringer og skatteinntekter til kommunen. Dersom det etableres boliger på fjellet, øker vi bredden av type boområder og kan gi økt bolyst og bosetting. Dette vil gi flere innbyggere som igjen gir økt rammetilskudd og økte skatteinntekter til kommunen.

Teknisk standard – infrastruktur

Plan- og bygningsloven gir klare rammer for boliger. Det skal være full standard, vei vann, avløp og strøm. Hytter uten strøm og innlagt vann vil ikke få tillatelse til bruksendring.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3208&DAAID=6

Som jeg sa til en motdebattant i går kveld: – Du må gjerne sløse bort noen kroner på å la administrasjonen saksutrede dette, men jeg endrer ikke min mening. JA TIL Å SLIPPE HYTTEBOERNE FRI!