Sigdal kommune på nesten jumboplass i vurdering av kommunale nettsider i Norge

Da kom årets vurdering av kommunale nettsider fra Difi. Ingen bombe at Sigdal kommune havner NEST SIST av alle kommuner i hele landet herunterladen. Siden 2008 har jeg mast om å få til forbedringer – men med sendrektighet løser man aldri problemer.

Nå vet jeg at rådmann Jens Sveaass og hans stab jobber med nye nettsider (det er bra), men igjen må jeg stille et betimelig spørsmål: Hva hadde en privat bedrift gjort i en slik sak download schnitzelhunt? Ventet i 5-6 år med en ny nettside?

Her kan du lese tidligere innlegg jeg har skrevet om saken:

17. desember 2011: Lange utgreiinger uten innhold

2 herunterladen. desember 2011: Hjelp, vi skal ha ny nettside

2. desember 2012: Tredje beste sidrumpe

18 musik downloaden ohne internet. desember 2010: Langsomt inn i fremtiden

Se oppslag i Bygdeposten:

10 deepl übersetzer herunterladen. desember 2008: – Ikke bra. Ordfører ikke fornøyd med nettsideresultat Download good games for pc for free. (med kommentarer fra Rune i kommentarfeltet)

4. desember 2009: Kun to stjerner til sigdal kommune tv now herunterladen. Sigdal kommunes nettside er blant de dårligste i landet.

8. desember 2009: – «Sidrumpa» på nett

10 download music for free spotify. desember 2011: Lover å bli bedre på nett. Sigdal kommune har den tredje dårligste nettsiden i hele Norge herunterladen. – Jobber med ny og bedre nettside, lover ordfører Kari Ask (Sp).

Legg særlig merke til uttalelsen fra ordfører Kari for snart to år siden: Vi jobber med ny og bedre nettside… video downloaden youtube firefox.

Er det en tung jobb å gi tilbakemelding, rådmann?

Når et menig kommunestyremedlem etterspør hvordan en sak «står» i administrasjonen, får vi gjerne høre hvor forferdelig travelt man har det og at tålmodighet er en dyd (av nødvendighet).

Men er det noe bedre at vedtak ikke følges og at våre innbyggere ikke vet om henvendelser er mottatt Download xbox one purchased games again?

I kommunestyrets møte 18. juni 2010 (s. 220) (altså for nesten tre år siden) vedtok kommunestyret en ny informasjonsplan for kommunen. 

I samme møte ble følgende forslag fra undertegnede vedtatt enstemmig:

Ved henvendelse via e-post gis bekreftelse på mottak senest innen 2 virkedager herunterladen.

Jeg har selv opplevd ved flere anledninger at henvendelser via e-post til post@sigdal.kommune.no (kommunens hovedadresse) ikke frembringer noe svar – ikke engang et automatisert svar. 

Senest ved en interpellasjon jeg sendte inn til møtet i desember 2012,  mottok jeg aldri svar fra kommunen på mottak.

Jeg sendte derfor en e-post 14. desember 2012 til ordfører Kari K. Ask for å etterspørre om hun hadde mottatt min interpellasjon:

sendte inn en interpellasjon for en tid tilbake (24 bilder und sprüche kostenlosen. november), men det ser ikke ut til at administrasjonen er særlig interessert i å rapportere mottak av slikt. Har du mottatt den? Jeg må si jeg blir irritert når jeg ikke kan få tilbakemeldinger på e-poster sendt til kommunen og istedenfor må etterspørre.

Prompt får jeg svar fra en ordfører som nesten «alltid» er «på» (Bra!):

Den er mottatt og innregistrert  / stemplet inn 26.11 internetseite komplett downloaden. Jeg har mappa og svar kommer i komunestyremøte 21.12. Beklager at jeg ikke sendte tilbakemelding om at den var mottatt!

Nå er det ikke min oppfatning at det er ordførerens jobb å bekrefte at en e-post er mottatt til ”kommunens sentralbord”, noe også ordføreren ser ut til å mene:

Jeg skal etterspørre hva som praktiseres av tilbakemeldingsrutiner på postmottak ”Sigdal kommune” das herunterladen am computer.

Jeg vet ikke hva som kom ut av den ”etterspørselen”, men at noe ikke fungerer korrekt når det gjelder mottak av e-post er soleklart.

Det får jeg til de grader bekreftet i sakspapirene til hovedutvalg for næring og drift sitt møte 23 bücher lesen herunterladen. mai 2013.

I saken som omhandler valg av veinavn er det vedheftet diverse tilbakemeldinger fra innbyggere. Jeg kan ikke dy meg for å sakse ut to personers tilbakemeldinger:

4. desember 2012 skriver Sigrid Øyslebø Sørensen i en e-post til Sigdal kommune:

Jeg har gjennomgått postlisten for uke 48, og finner ikke at e-posten med merknad er journalført facebook video downloaden iphone app. Jeg ber om å få en bekreftelse på at denne er mottatt innen fristen 011212. Det er kjempeviktig!!

18. februar 2013 skriver Christian Haugen følgende:

sendte en mail til post@sigdal.kommune.no i november med et par spørsmål angående navnsetting av veier i Sigdal. Den har jeg aldri fått noe svar på og nevnte dette såvidt for teknisk sjef (red. anm. Johannes Michielsen) i en annen sammenheng ikveld og han foreslo å sende spm til f.eks sims 4 kostenlos herunterladen für pc. deg (red. anm. Tor Kolstad) siden du står nevnt under saken på sigdal.kommune.no.

Rådmannen må gjerne komme med plausible forklaringer på hvorfor det ikke skal være mulig å komme med kjappe tilbakemeldinger på e-post om at disse er mottatt i forvaltningen. Men uansett er det for dårlig:

1)    For dårlig at et vedtak fra 2010 ikke er gjennomført etter tre år windows sperrbildschirm bilder downloaden.
2)    For dårlig at innbyggere ikke kan være sikre på om henvendelser de gjør til Sigdal kommune har kommet frem.

Hva sier rådmannen?

PS. Allerede 3. november 2012 skrev jeg blogginnlegget "Hvordan gjennomfører man kommunale vedtak?" som omhandlet manglende respons fra det "såkalte" servicetorget easy thumbnails gratisen. Selvsagt uten å få respons.

Hvordan gjennomfører man kommunale vedtak?

Som ivrig kommunepolitiker er jeg ekstremt opptatt av at administrasjonen i kommunen gjennomfører vedtak som kommunestyret har vedtatt starmoney 9. Dessverre er ikke kommuneadministrasjonen like opptatt av det samme. La meg komme med et par småeksempler for å "illustrere" my point microsoft office 2018 kostenlos downloaden vollversion deutsch.

Torsdag 25. oktober var det kommunestyremøte i Sigdal. Jeg visste i god tid på forhånd at jeg skulle på utenlandstur og derfor måtte melde forfall smart switch windows.

18. oktober (nesten en uke før møtet) sendte jeg derfor en e-post til kommunen for å gi beskjed om at det måtte innkalles varamedlem download my route app. Et par dager før møtet hadde jeg ikke mottatt noen tilbakemelding fra kommunen om de hadde mottatt min e-post og skulle innkalle vara.

Jeg måtte derfor sende en ny e-post for å spørre om de hadde mottatt min e-post zoom windows nederlands. Da kom det prompt en bekreftelse på at mail var mottatt. Snakk om unødig tidsbruk.

Men sitter kommunens informasjonsplan under huden på de ansatte på kommunehuset hitman sniper free for android?

18. juni 2010 vedtok kommunestyret en ny informasjonsplan, og et av forslagene som spesifikt ble vedtatt som tillegg til det opprinnelige forslaget var:

Tilleggsforslag til Kommunens informasjonsplakat, underpunkter: 
Nytt punkt: 
• Ved henvendelse via e-post gis bekreftelse på mottak senest innen 2 virkedager (Runes utheving)

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=2951&DAAID=6 (side 220) herunterladen.

Jeg kan bare håpe at andre som sender e-post til kommunen får bekreftelse på mottak slik det er vedtatt av kommunestyret secureapp sparda bank bw herunterladen.
 
Men rådmannen selv er ikke stort bedre. I kommunestyrets møte 16. desember 2011 vedtok kommunestyret enstemmig følgende:
Det legges frem sak med forslag til fremdrift og finansiering av nye nettsider i løpet av 1. halvår 2012 karibische musik kostenlos downloaden.
 
Hva tror du windows media player download kostenlos deutsch? Fikk vi fremlagt en sak i 1. halvår 2012? Å neida, rådmannen kom med en muntlig utgreiing om "problemer" og "endringer" i budsjettfremstillingen 1. november 2012. Vi har ennå tilgode å se en sak. Det passer vel greit å henvise til mitt gamle innlegg Lange utgreiinger uten innhold. Der skriver jeg profetisk:
Så gjenstår det bare om undertegnede i julemøte 2012 må ta opp denne saken for n'te gang? Hva tror du?

I samme budsjettmøte for snart ett år siden fikk jeg vedtatt at et kuriost forslag om sløsing av midler til frukt og grønt på ungdomsskolen skulle oversendes ungdomsrådet og Barn og unges kommunestyre:

Følgende forslagstekst fremmet av R. Nikolaisen (V) i hovedutvalgsbehandlingen av budsjettet oversendes ungdomsrådet og BUKS for videre behandling og avgjørelse. 
Midler avsatt til "gratis frukt" på ungdomsskolen gjennomgås kritisk sammen med administrasjonen ved Sigdal ungdomsskole. Det utvikles for eksempel en enkel abonnementsordning for å unngå sløsing av midler. Innsparingssummen kan Sigdal ungdomsskole bruke til eget driftsbudsjett.
 
Gjett om forslaget er oversendt til behandling i de rette organer?
 
Dersom jeg velger å holde meg til budsjettmøte før jul i 2011, kan jeg spørre om administrasjonen har hatt "tid" til å se på forslaget fra Runolv Stegane som ble vedtatt med 20 mot 1 stemme:
Det foretas en kritisk gjennomgang av kommunens medlemsskap i ulike regioner, organisasjoner og selskaper der økonomiske konsekvenser kommer fram. Sak legges fram for formannskap og kommunestyre.  

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3682&DAAID=6 (side 465)

Jeg tipper at dersom vi graver dypere, finner vi nok flere saker der administrasjonen "velger" å hale ut tiden eller å unngå saksbehandling i det hele tatt. Men er det slik at administrasjonen kan velge hva de vil jobbe med? 

 

Rune som Kindergarten Cop

Tirsdag 20. mars arrangeres Barnehagedagen 2012 som skal sette fokus på betydningen av barnehagene i samfunnet vårt srf meteo herunterladen.

I den forbindelse har barnehagene i Sigdal invitert oss politikere til å være gjestearbeidere. Rune stiller opp i Nerstad barnehage java ältere version herunterladen!

Barnehagedagen er en markering i regi av Fagforbundet og Utdanningsforbundet som arrangeres for åttende året på rad, hvor hensikten er å sette søkelys på barnehage whatsapp for free without registration.

Jeg synes det er smart av barnehagene å invitere oss politikere til å delta i noen hektiske timer for å oppleve en barnehagehverdag, men det er jo dessverre ikke slik at politikerne kan "jobbe" alle steder som mottar offentlige midler tripadvisor fotos herunterladen. Likevel, når det faktisk passer med en tilværelse som gjestearbeider, så stiller jeg gjerne opp.

Jeg antar at de barnehageansatte ønsker å formidle at ressursene de får tildelt er knappe og brukes på mest mulig måte whatsapp kann nichts mehr herunterladen. Som hovedutvalgspolitiker i oppvekst og kultur gjennom mange år, har jeg dessverre ikke helt inntrykk av at barnehagestyrere og -ansatte forstår at en politiker må tenke mer enn bare på en sektor education cannot beed.

Og det er her vi kommer til sakens kjerne. Jeg stiller gjerne opp for å få en forståelse av hvordan det er å jobbe i barnehage amazon app store herunterladen. Men jeg er ikke så sikker på om barnehageansatte og økonomiansvarlige (styrer, foreldrestyrer) er like "gira" på å stille opp i andre sektorer eller på andre arbeidsplasser for å se hvor skoen trykker hos dem drum tabs kostenlos downloaden. Og det er selvsagt ikke typisk for en sektor, det gjelder alle arbeidstakere uansett hvor de befinner seg.

Skoen trykker mange steder. Vi kommunepolitikere har ikke midler til rådighet til å tilfredsstille alle (generelt er folk uansett aldri fornøyd), noe rådmann Jens Sveaass har poengtert utallige ganger (det er en kake som skal fordeles til alle – vi har ingen mulighet til å gjøre kaken større før utdeling) gratis spielfilmeen.

Det er kjempepositivt at barnehagen åpner seg for andre enn foreldrene og på den måten viser frem hvordan det jobbes i barnehagehverdagen whatsapp im internet herunterladen. Men det betyr altså ikke nødvendigvis at forståelse gir økte summer.

Usentralt beliggende kommune søker anskaffelser

Buskerud Kommunerevisjon har vurdert hvordan Sigdal kommune oppfyller lov om offentlige anskaffelser (side 103) freenet app kostenlosen. Jeg er ingen tilhenger av lover og reguleringer, men innser at lover som eksisterer fordi de er ment å spare offentlige kroner (altså være skattepenger) bør følges av kommunen einladungskarten kindergeburtstag zumen. Det gjør visst ikke Sigdal.

Istedenfor skylder rådmannen på at Sigdal ligger "usentralt" og derfor ikke alltid er like attraktiv for store, sentrale aktører i anskaffelser gratis weihnachtsbilder zumen. Men gir det free ticket til å vrenge på regelverket som man selv vil?

Offentlige anskaffelser reguleres av et omfattende og detaljert regelverk project igi kostenlos downloaden. Dette regelverket gir anledning til økonomiske sanksjoner dersom innkjøperen/oppdragsgiveren (kommunen) ikke har en tilfredsstillende etterlevelse av regelverket wie kann man videos aus zdf mediathek herunterladen.

Buskerud Kommunerevisjon har undersøkt 27 anskaffelser:
5 er i orden.
8 er i hovedsak i orden, men mangler dokumentasjon og protokollførsel legitieme windows 7 downloaden.
9 er klare brudd på regelverket.
2 kan ikke vurderes pga download the keyboard for free. dårlig dokumentasjon.
3 dreier seg om anskaffelser utenfor kommunens kontroll.
 
Det ser altså ut til at det er gjengs politikk blant administrasjon å gjøre feil i anskaffelser istedenfor å gjøre ting rett herunterladen. La oss se på hvilke anskaffelser som har vært regelrette brudd på lov om offentlige anskaffelser:
  1. Utbedring av Djupsjøveien for ca download avira for free windows 10. 1 mill. kroner
  2. Elektroarbeider for ca 672 000 kroner
  3. Kjøp av rådgivning i forbindelse med Prestfoss vannverk for ca. 420 000 kroner i 2009
  4. Kjøp av tjenester i forbindelse med årsoppgjøret for 2008 for ca formule 1 calendar 2019 nederlandse tijd. 570 000 kroner
  5. Kjøp av to scootere til ca. 181 000 kroner
  6. Innsamling og transport av septikslam for ca. 1,25 mill kroner pr. år
  7. Vedlikehold av veier og plasser i Prestfoss for ca. 1,05 mill. kroner pr. år
  8. Levering av usortert avfall fra Sigdal for ca. 1,9 mill. kroner pr. år
  9. Utvidet bussrutetilbud i Sigdal kommune for ca. 789 000 kroner i 2009
I grove trekk er det slik at revisjonen mener at kommunen kunne ha spart penger ved å følge reglene til punkt og prikke – godt mulig det. Buskerud Kommunerevisjon virker likevel svært ivrig på å påpeke at kommunen bør ha rammeavtaler (i mine øyne: gi monopol til bedrifter). Dette er jeg helt uenig i – mer om det en annen gang. Men det er tydelig at de ansatte i administrasjonen bør få seg et kurs i hvordan de skal oppfylle lov om offentlige anskaffelser.
 
Men interessant er det også å lese rådmannens svar på rapporten der han starter "motargumentasjonen" ved å henvise til at Sigdal er utenfor allfarvei:
Sigdal kommune er å anse som en utkantkommune. Den ligger relativt usentralt og er derfor ikke alltid like attraktiv for store, sentrale aktører å konkurrere i for mindre anskaffelser.
Sitat: brev fra rådmann Jens Sveaass til Buskerud Kommunerevisjon datert 23.08.2011
Vet ikke om vi som bor i Sigdal er like enig med rådmannen i at vi bor utenfor allfarvei, all den tid kommunen ikke ligger langt unna Kongsberg, Hønefoss eller Drammen? Enda godt at rådmannen i alle fall innrømmer at kunnskapen hos hans egen stab er for dårlig:
I tillegg vil kommunen […] sørge for en forbedring av egen kompetanse for offentlige anskaffelser.
Sitat: brev fra rådmann Jens Sveaass til Buskerud Kommunerevisjon datert 23.08.2011