Character scrapbook i engelsk på barneskolen

Selv om jeg er lærer i ungdomsskolen, er jeg ganske sikker på at elever i barneskolen leser tekster, historier, enkle bøker osv. på engelsk yoox app herunterladen.

For å utfordre elevene til å jobbe med characterization (beskrivelse av karakterer i historiene), kan det være en god ide la dem bruke Character Scrapbook som du kan bruke online fonial herunterladen.

Character scrapbook gir elevene på en enkel måte muligheten til å beskrive personer eller dyr, både visuelt og med tekstskriving word 2007 vollversion download kostenlos chip.

Nettsiden krever ingen registrering og utskrift av det endelige produktet er enkelt.

Ja til karakterer i barneskolen

Utdanningsforbundet har spurt medlemmene sine i barneskolen om de har lyst til å jobbe mer eller i alle fall med noe de ikke kan ennå – hvem er overrasket over at de fleste barneskolelærere ikke ønsker det elsterformular 2015 kostenlos herunterladen? Barneskolelærerne vil ikke ha karakterer i barneskolen. Bombe.

Elevene i norsk skole går de første syv årene på skole uten karakterer. De får skriftlige tilbakemeldinger og følges godt opp av lærerne, det har jeg ingen tvil om gta 2en. Likevel tror jeg karakterer vil hjelpe elevene og foreldrene til å bli bedre informert om hvordan de står i forhold til læringsmålene.

Karakterer er forferdelig stigmatiserende ifølge sosialister som vil at barn skal være like lengst mulig herunterladen. Jeg tror istedenfor at elevene kan «våkne» tidligere dersom de får karakterer de ikke er fornøyde med.

Forsåvidt er det kjekt for oss som jobber i ungdomsskolen at elevene er sultne på karakterer darf man mp3 von youtube herunterladen. Samtidig opplever vi at elevene i 8. klasse er nervøse og ukjent med hva karakterer betyr for noe – det tar en god stund å gjøre dem kjent med hva poenget med karakterer er facetime voor androiden. Skolen er ingen lekeplass og burde gi elevene vurderinger i form av karakterer og forbedringsmuligheter.

Utdanningsforbundet og andre liker å fremstille det som om karakterer skal komme istedenfor skriftlige tilbakemeldinger garmin vivoactive 3 uhrendesign herunterladen. Slik må det jo ikke være.

Det kan virke som om enkelte tror at elever i barneskolen ikke vet hvordan de ligger an i forhold til medelevene eller i forhold til sitt eget potensial kfz werkstatt software for free. Jeg tror elever er smartere enn de voksne gjør dem.

Når det gjelder foreldrene, så er det ofte slik at endel foreldre blir overrasket når barna kommer til ungdomsskolen og får karakterer på et annet nivå enn de selv har forventet med bakgrunn i de skriftlige tilbakemeldingene opp gjennom barneskoleårene alte iphone appsen. Da vil karakterer være til hjelp i forhold til å kreve hjelp og støtte for barna sine.

Ja, jeg har ingen tro på at karakterer er en styggedom som må unngås så lenge som mulig herunterladen. Sosialister, snillister og andre som vil «forskåne» barna våre fra å forstå at de har faglige problemer og trenger hjelp, burde tenke mer på hva vi egentlig gjør i skolen mp3 von youtube kostenlos downloaden. Elevene er på skolen for å forberede dem på voksenlivet – da er det viktig å finne styrker og svakheter for å gi elevene gode muligheter til å lykkes innenfor sine rammer og begrensninger. Det kan karakterer hjelpe dem med.

I mine øyne er det mest riktig å ha karakterer i hele grunnskolen – altså fra 1. klasse og oppover. Jeg støtter derfor ethvert initiativ som vil innføre karakterer fra et lavere trinn enn i dag. Men lærerne i barneskolen trenger selvsagt kursing i hvordan man gir tilbakemeldinger i form av karakterer. Vi i ungdomsskolen jobber forøvrig også hele tiden med å bli bedre i å gi korrekte tilbakemeldinger, enten det er i form av muntlige og skriftlige tilbakemeldinger og karakterer.

Karakterer kan være motiverende for elevene og informerende for foreldrene. I tillegg kan det gi lærerne en pekepinn på hvor læringsstøtet skal settes inn. Ja til karakterer!

Lønner det seg å betale for bedre karakterer?

Opp gjennom årene har jeg stadig hørt om foreldre som inngår avtaler med sine håpefulle om betaling for gode karakterer, enten på prøver eller ved terminslutt (jul og sommer). Elever vil hardnakket påstå at slikt er inspirerende og gir effekt, mens lærere så godt som alltid vil hevde det motsatte. I USA (landet der alt går an…) har man foretatt forsøk for å se hva slike «bestikkelser» kan bevirke – les den interessante artikkelen i Time Magazine google chrome kostenlosen.

Helt siden tidenes morgen har foreldre forsøkt å overbevise barn til å gjøre ting på den «riktige» måten – gjennom mange hundre år ble bibelen brukt for å «inspirere» barna til å hedre sine foreldre og gjøre sitt beste. Etter hvert som spanskrøret og bjørkerisen forsvant ut i tåka har gulerøttene overtatt. – Hva kan vi gjøre for å inspirere og belønne våre håpefulle, tenker de fleste foreldre ls17 kostenlos downloaden deutsch. Ungdom i puberten har ikke alltid like lett for å se at innsats nå kan gi uttelling senere (innsats på skolen –> gode karakterer –> bra jobbmuligheter). Hvem har ikke måttet belønne ungene sine for å gå på do istedenfor å gjøre sin business i bleien i en periode i livet?

Roland Fryer Jr drawings to. igangsatte et voldsomt eksperiment i byene Chicago, Dallas, Washington og New York som ga hundrevis av skoler muligheten til å belønne elever økonomisk for å unngå fravær, få gode karakterer på prøver eller i karakterboka, unngå slåssing og til og med for å unngå graviditet. Eksperimentet var ikke så entydig som man skulle forvente – noen steder fikk elevene bedre karakterer, andre steder skjedde ingen signifikant utvikling i det hele tatt my heart beats faster than downloading yours for free. Penger er tydeligvis ikke alt.

«Kids should learn for the love of learning,» [Fryer] says. «But they’re not. So what shall we do?» Most teenagers do not look at their math homework the way toddlers look at a blank piece of paper. It would be wonderful if they did in 80 days around the world full version for free. Maybe one day we will all approach our jobs that way. But until then, most adults work primarily for money, and in a curious way, we seem to be holding kids to a higher standard than we hold ourselves.

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1978589-2,00.html

Min oversettelse lyder som følger:

«Barn burde lære fordi de ønsker å lære,» sier Fryer kostenlos norton downloaden. «Men det gjør de ikke. Så hva bør vi gjøre?» De fleste tenåringer ser ikke på matteleksene på den samme måten som småunger gjør når de sitter overfor et blankt ark. Det ville vært fantastisk hvis de gjorde det. Kanskje kommer vi alle en gang til å se på jobbene våre på den måten. Men inntil da jobber de fleste voksne for å få penger, og på en merkverdig måte ser det ut til at vi antar at våre barn inntar en høyere standard enn oss selv datei herunterladen m2bob_free_version_file.bob.

 

At ungdom trenger stimulans for å yte er ikke mer overraskende enn at vi voksne ikke jobber for en slikk og ingenting. Men det behøver ikke å være snakk om penger i lommeboka. En liten pjokk setter pris på en fargeblyant, mens en større kar lovpriser muligheten til å være lenger ute om kvelden silverlight downloaden mac. Mulighetene er mange og det er foreldrene selv som må styre dette. Skolen vil aldri klare å styre slike belønningssystem (har selv forsøkt dette med en gutt med atferdsproblemer – PPT og BUP var begeistret, men det funket ikke) og samtidig yte rettferdighet. Skal noen unnasluntrere belønnes fordi de kommer tidsnok til timen, mens for andre er det selvsagt at de alltid møter opp i tide? Skal noen roses fordi de IKKE slo noen i siste friminutt, mens det er vanlig praksis å oppføre seg «som folk» Download hvv ticket?

Foreldre må ta avgjørelsene for sine barn – ethvert barn er forskjellig og kan ikke belønnes eller straffes på lik måte. Det er kun foreldrene som kjenner sine barn best for å ta den beste avgjørelsen. For noen passer det kanskje med en finansiell belønning mens for andre er det nok å vise til hva man vil bli senere i livet.

Les artikkelen om pengebelønning i Time Magazine – se bildeserie om samme emne neue kinofilme gratisen.

En ting er sikkert, jeg er uenig med dem som hevder at «penger er roten til alt ondt» – jeg er derimot enig med romanfiguren Francisco d’Anconia i Ayn Rands Atlas Shrugged som sier at «penger er roten til alt godt». Men likevel betyr ikke det at det er penger som skal til for å inspirere elever – såpass mye viste i alle fall den amerikanske undersøkelsen.

Hva mener du?