Tro kan du gjøre i kirken

For endel år tilbake ble undertegnede kritisert av Aps tidligere kommunestyrerepresentant Solveig Bechmann i Bygdepostens leserbrevspalte. Jeg husker ikke lenger hva saken dreide seg om, men Bechmanns ord "Tro kan du gjøre i kirken" ble stående i hukommelsen min. Jeg er så enig, så enig.

I mitt innlegg "Som å banne i kirken" 16. juni 2012 gikk jeg i rette med mine kommunestyrekolleger som vedtok å spandere mer penger på kirken og dens aktiviteter. I etterkant fikk jeg kritikk av Høyres Bård Sverre Fossen (som jeg til en viss grad har kommentert i "Brytning mellom medier" hoe app downloaden op samsung.

Nå har også Sigdal kirkelige fellesråd meldt seg på i diskusjonen, selv om de i følge sogneprest Lise W. Kleven "ikke synes det er så naturlig for et fellesråd å svare på blogginnlegg". De sendte meg derfor en redegjørelse som særlig tar tak i min kritikk av at menighetsrådsmedlemmene skal få møtegodtgjøring og ikke minst hva kirkeloven pålegger kommunene å støtte kirkene og deres aktiviteter med.

Jeg siterer for alles interesses skyld hele brevet jeg har mottatt, selv om jeg understreker at en blogg ikke på samme måte som en avis har tilsvarsrett:

Til Rune Nikolaisen  

Vi opplever nok ikke Sigdal som ei antireligiøs bygd slik du gjøre det, men ønsker å bidra med fakta i denne saken slik at vi unngår misforståelser amazon prime ausgeliehene filme herunterladen.  

Kirkelovens § 15 fastslår at kommunen har et økonomisk ansvar for driftsutgifter til fellesråd og menighetsråd, kirkene og kirkegårdene osv.

Da budsjett for 2012 skulle settes opp var det klart at Sigdal kirkelig fellesråd hadde behov for å få økt de økonomiske rammene betraktelig for å kunne opprettholde dagens drift. Fellesrådet ( som har ansvar for arbeidstakere, bygninger og kirkegårdsdriften ) har i flere år hatt knappe rammer og avstanden mellom tilgjengelige midler og reelt behov var etter hvert blitt høyt datumprikker. Etter forslag fra soknepresten satte fellesrådet opp et budsjett med alle utgifter man ønsker å kunne dekke. Også møtegodtgjørelse til menighetsråd (som har ansvar for menighetsarbeidet) og fellesråd, som i likhet med kommunestyret er folkevalgte, samt en liten sum til innkjøp av noter/ fagbibliotek, og et driftstilskudd til menighetsrådene som ikke har andre muligheter til inntekt enn det som gis ved ofringer i gudstjenestene. Dette er utgifter som mange kirkelige fellesråd dekker via sitt budsjett, og som vi naturlig nok ønsker å kunne bidra med.

Det samlede budsjettet viste da et underskudd på kr 381567 og ble lagt frem for formannskapet.

Vi er svært takknemlige for at Sigdal kommune har vedtatt å øke rammene våre med kr 300 000 for 2012. Det sikrer at vi fortsatt kan holde kirkegårdene velstelte og sette inn vikar slik at det blir musikk i kirken når organisten har fri apple music app.

Siden ikke de 300 000 dekker alle budsjettpostene er møtegodtgjørelse/ kjøregodtgjøring for menighetsråd, driftstilskudd til menighetsrådene og innkjøp av noter/ fagbibliotek poster som  må vike fra budsjettet.

Når det gjelder trosopplæring vedtok kommunen i fjor å gi en årlig sum til dette; det er i tråd med de forutsetninger Staten gir når de fordeler trosopplæringsmidler til menighetene som kompensasjon for den trosopplæringen skolen i sin tid ga alle elever.

Angående betaling for å gifte seg i kirken; det er slik at kirkens medlemmer har rett til kirkelig betjening, herunder vielse, i den kirken og menigheten man sokner til download sims for mac. Vatnås kirke er en kirke som eies av oppsitterne på Greenskogen, og de tar med rette betaling av dem som ikke er hjemmehørende der. Sigdal kirkelig fellesråd tar også en sum for leie av kirken når brudepar som ikke er fra bygda gifter seg i våre kirker.

Hilsen Sigdal kirkelig fellesråd

Jeg skal ikke gå i detalj på alle punktene som det kirkelige fellesrådet kommer med, men noen kommentarer jeg har likevel.

For det første er jeg svært glad for at kirken nå bekrefter at pengene de har fått fra kommunen IKKE skal gå til unødige utgifter som møtegodtgjøring osv download hacks for free. Dette ble ikke nevnt i sakspapirene til sist kommunestyremøte, og da varaordfører Hellik Kolbjørnsrud påsto at jeg løy om saken, ble jeg rimelig på tuppa. Han skrev at "Fellesrådet avslo [møtegodtgjøringen] med en gang". Vel, det høres ikke slik ut i brevet ("poster som må vike fra budsjettet" – viser ingen generell motvilje).

Å sitte i et menighetsråd er langt unna det å sitte som folkevalgt i et politisk organ. Det er medlemmene som sitter i menighetsrådene, akkurat som i enhver annen forening cubase 10 herunterladen.

Min kritikk må så absolutt sees i lys av min tro (i politisk forstand kaller vi det ideologi). Jeg er imot at fellesskapets penger skal brukes på noe som har med religion å gjøre. Jeg vil fjerne enhver tilknytning mellom stat/kommune og religionen. Jeg skjønner jo at så lenge lovene om dette eksisterer skal vi til en viss grad støtte opp om kirkens bygg og dessverre aktiviter, men jeg mener at Sigdal kommune ikke behøver å strekke seg så langt og at det finnes inntektsmuligheter man kan utnytte sounds online.

I mai 2011 vedtok kommunestyret i Sigdal å støtte Den norske kirkes trosopplæring i Sigdal med 10 000 kr i 2011 og videre 50 000 kr hvert år – vi var 4 representanter som stemte i mot. 

Dersom kirken har store problemer med å tilby sine kjerneaktiviteter (begravelser, bryllup osv.), burde de prioritere slike ting istedenfor misjonsarbeid blant barn og unge.

Men igjen må jeg komme tilbake til begrepet "logring" – for meg virker det som om enkelte representanter tar alt kirken kommer med "for god fisk". Det nekter jeg å gjøre.

Det kirkelige fellesrådet opplever ikke bygda vår like antireligiøs som undertegnede – men det kommer nok an på våre forskjellige utgangspunkt download embird for free.

Jeg er vokst opp i Arendal "med bedehus på hvert gatehjørne", tungetale på radio, karismatiske møtøter hjemme hos venner og bekjente osv. Jeg kan forsikre fellesrådet om at sammenlignet med Arendal i mine oppvekstår er Sigdal "herlig antireligiøs".

Kirken i det moderne Norge er smart når det gjelder sin virksomhet og misjonering – de forsøker å dekke budskapet sitt gjennom vektlegging av tradisjoner og ivaretakelse av kulturbygg. Det holder ikke i mine øyne.

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser forøvrig følgende interessante fakta:

  • Antall medlemmer i Den norske kirke i Sigdal har gått ned fra 3 373 i 2005 til 3 234 i 2011 classic shell deutsch kostenlos.
  • Gjennomsnittlig antall gudstjenester i Sigdal har gått ned fra 72 i 2005 til 65 i 2011. 
  • Antall gjennomsnittlig deltakere i "vanlige" gudstjenester har gått ned fra 98 (2005) til 81 (2011).
  • Driftsutgiftene til kirken har økt fra ca. 1,8 mill. kr. i 2005 til ca. 2,5 mill. kr. i 2011.

La kirken leve, men la de som bruker den betale sin tro selv.

Brytning mellom medier

Det er lenge siden jeg sluttet å sende inn leserinnlegg til aviser.

Jeg har ikke sluttet å skrive ned mine meninger og mitt budskap, men jeg benytter meg heller av fordelene som internett gir herunterladen.

Internett er faktisk et utrolig bra medium for oss som ikke liker å bli styrt av andre – ytringsfriheten setter jeg svært høyt (noe også mine kolleger i kommunestyresalen får merke via talerstolen) Download patience games for free.

Ved å bruke internett og blogg kan jeg publisere selv uten å gå gjennom en tredjepart som

  • kontrollerer og muligens endrer/kutter på det man har skrevet
  • bestemmer når din tekst skal publiseres
  • kan benytte din tekst til å fylle en avis som de tjener penger på (via annonser og abonnement)

I høst fikk jeg en henvendelse fra en "nærliggende" avis om jeg kunne tenke meg å omskrive et blogginnlegg til et leserinnlegg code blocks. Jeg svarte følgende (selvsagt via Facebook):

[…] har sluttet å sende leserinnlegg jeg – ser på papiraviser som et tilbakelagt stadium watch dogs. Jeg gjør mitt beste for å tvinge mine politiske motstandere til å bruke fremtidens teknologi. Men dersom det blir lagt ut saker på avisens nettside kan jeg "til nød" kommentere der (lett redigert utgave) herunterladen.

I dagens papirutgave av Bygdeposten har kommunestyrerepresentant Bård Sverre Fossen fra Høyre et leserinnlegg der han kritiserer meg fordi jeg gikk imot ekstraordinære midler til kirkene i bygda kindle ebook erneut herunterladen.

Faksimile fra Bygdeposten 21 <a class=spotify lieder herunterladen handy. juni 2012" class="alignnone size-medium wp-image-3007" height="148" src="http://www.runenikolaisen.com/wp-content/uploads/2012/06/leserinnlegg-300x148.jpg" style="" title="leserinnlegg" width="300" srcset="https://www.runenikolaisen.com/wp-content/uploads/2012/06/leserinnlegg-300x148.jpg 300w, https://www.runenikolaisen.com/wp-content/uploads/2012/06/leserinnlegg-1024x508.jpg 1024w, https://www.runenikolaisen.com/wp-content/uploads/2012/06/leserinnlegg.jpg 1698w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

Fossen gjør klokt i å velge et papirmedium for sin kritikk – der får han sikkert mange lesere og nikkere som tenker "Den ugudelige Nikolaisen må være en fryktelig kar som ikke vil gi noe til kirkene" herunterladen. I tillegg bruker han bruker en klassisk bygdehersketeknikk der han sier at jeg "ikke kjenner [mine] velgere og bygdefolk generelt" (som baserer seg på at jeg er tilflytter til bygda – for "bare" 17 år siden) Download songs from youtube on handy. Innlegget er i mine øyne myntet på "ekte" sigdølinger og/eller eldre bygdefolk.

Kun et innspill i forhold til selve innholdet i leserinnlegget: Fossen må gjerne kritisere meg for ikke å ta kirkens ord for god fisk deckblatt bewerbung herunterladen kostenlos. Men han unngår i praksis å gå inn i tematikken som er så typisk for lokalpolitikken – prioriteringer gjøres av oss politikere. Jeg vil nedprioritere det som har med religion å gjøre – vi kan og bør ikke blande oss inn i folks tro. Så enkelt er det i mine øyne.

Men tilbake til emnet mitt: brytningen mellom medier

Jeg fikk melding i går på Facebook av en journalist i Bygdeposten som ville informere meg om at leserinnlegget til Fossen kom i avisen og at de hadde brukt en faksimile av bloggen min. Fint gjort. Selv om de ikke klarte å ta screenshot selve innlegget mitt om kirken. Istedenfor viser de mitt banebrytende innlegg om sendrektige Statens Vegvesen – hurra!

Bygdeposten avslører et problem som nå oppstår i forbindelse med at jeg bruker internett og blogg som skrivestue, mens Fossen i sin kommentar til meg og mitt bruker leserbrevspalten: 

Tidligere ville en diskusjon ha foregått i papiravisen inntil redaktøren hadde sagt at "nok er nok, debatten er uttømt". Folk som er veldig interessert i debatten, vil kanskje besøke bloggen min etter å ha lest Fossens innlegg. Dermed pulveriseres avisens posisjon som et samlende organ for all (lokal-)politisk diskusjon.

I dag holder jeg fast ved mitt prinsipp om at jeg ikke sender inn leserinnlegg – selv ikke etter å ha blitt kritisert på papir. Det kan bli interessant å se hvordan utviklingen blir videre 🙂

Enten blir Fossens ord stående uimotsagt (i avisen) eller han beveger seg inn på min arena. Samme for meg!

PS. De umuliges kunst baserer seg ganske på min hellige (!) overbevisning om at politikere blander seg inn i alt mellom himmel og jord – og jammen visst helst høyere oppe også. Og det er komplett umulig i mine øyne. Derfor den lette omskrivingen av Otto von Bismacks uttalelse… 

Som å banne i kirken

Å være kommunepolitiker er de umuliges kunst. Man klarer aldri å gjøre alle fornøyde, ikke er jeg interessert i å gjøre det heller word gratis downloaden 2016. Jeg mener for eksempel at det er enkelte ting som vi skal holde oss unna. Kirken er et godt eksempel.

Sigdølingene er ikke særlig kristelige, og sammenlignet med Arendal der jeg vokste opp, er bygda herlig antireligiøs herunterladen ganzer film com legal. Men av en eller annen grunn ser sigdølingene på kirken som noe spesielt likevel. 

Vi kommunepolitikere opplever at oppvekstsektoren er skviset, Sigdalsheimen er permanent under press og teknisk etat klarer ikke å finansiere sine egne tjenester. 

Men når sogneprest og kirkelig fellesråd ber om penger, så logrer sigdalspolitikerne og bruker midler for å finansiere a) møtegodtgjøring til menighetsrådsmedlemmer, b) kjøregodtgjøring til menighetsrådsmedlemmer, c) noter til organist, d) driftstilskudd som menighetsrådene kan bruke til akkurat hva de vil, e) trosopplæring og sikkert endel viktigere ting enn dette download update manually windows 10.

I kommunestyrets møte 15. juni vedtok flertallet i kommunestyret å gi 300 000 kroner til kirkelig fellesråd updates herunterladen windows. Pengene tok de fra sparebøssa vår (disposisjonsfondet), noe som gjør det vanskeligere å støtte andre tiltak senere i år gratis hörbücher zum herunterladen.

Men kommunepolitikerne tror visst at det som kreves fra kirken er mer "nødvendig" og reelt enn klageropene fra skole, helse og sosial osv minecraft op computer. Noe særlig diskusjon ble det heller ikke rundt saken, hvis man ikke ser bort fra det spesielle at Senterpartiets Tone Eidal Frøvoll gikk på talerstolen for å fremheve kirkens spesielle evne til å bruke tildelte midler fornuftig bvs solitaire sammlung for free.

Hvorpå jeg ikke kunne dy meg for å gå i rette med Frøvoll, hennes utsagn ga meg et inntrykk av at hun mente de andre enhetene i kommunen IKKE var like flinke (håper ikke hun mente på Herredshuset…) Download facebook video in hd. Vi må jo tro på alt som kommer fra kirken.

Jeg kritiserte forresten kirkens manglende evne til å se på inntektene – flinke som de har vært til å komme med skremselpropaganda om hva som skulle skje dersom de ikke fikk mer penger:

– sløyfe bruk av flombelysning

– begravelser uten musikk

Du har kanskje gjettet at jeg ikke er medlem av Den norske kirke – helt korrekt videos from pro7. Og jeg ser ingen grunn til at vi som aldri bruker kirken (og der er jeg neppe alene etter besøkstall å dømme), skal være med å finansiere det som enkelte andre tror på. 

Leste nettopp i Bygdepostens sommerutgave at det koster noen kroner å gifte seg i Vatnås kirke whatsapp sticker zum herunterladen. Hvorfor skal det ikke være likedan i andre kirker? Da jeg foreslo nettopp det, gikk det et himmelsk sus blant hoderistende kommunepolitikere.

Kun Marit Svarverud og jeg stemte imot å gi kirkelig fellesråd 300 000 kroner ekstra i 2012. Forbann oss gjerne, vi skal jo ikke dit dere andre skal likevel.

Mot til å mene – velg livet

Du tror kanskje at dette innlegget handler om organisasjonen MOT, men det gjør det ikke. Ungdom trenger mot til å mene egne meninger, særlig når familie og venner gjør sitt beste for å få deg til å velge noe de synes er best. Jeg snakker selvsagt om konfirmasjonen, stadfestelsen på at du er på vei inn i de voksnes rekker. Hva skal jeg velge? Humanistisk eller kristelig konfirmasjon download auto spiel for free?

I mitt innlegg Kristen nestekjærlighet eller markedsføring fra 19. mars 2011 kritiserte jeg hvordan kirken bruker ungdomsaktiviteter, passende språk og en unnlatelse av å konfrontere ungdom med sin mangel på tro og dertilhørende praksis for å markedsføre sitt budskap windows paint for free. Det hele dreier seg enkelt sagt om at de fleste velger kirkelig konfirmasjon fordi de tror de får mest penger gjennom å stille opp kirken.

Mens samfunnet og de voksne er opptatt av at ungdom skal vise mot til å mene og fronte sine egne meninger, er det aksept hos de samme for at ungdom velger kirkelig konfirmasjon enten man tror på Gud eller ikke (better safe than sorry) Download youtube videos as video. Kom ikke her og fortell at jeg overdriver når jeg hevder at de fleste ungdom i 15-årsalderen er lettpåvirkelige og velger konfirmasjonen som gir best "utbytte"! Som jeg skriver i mitt innlegg fra mars, så var jeg ikke annerledes selv:

 

Jeg husker tilbake til tiden da jeg selv var 14 år og “skulle” konfirmeres frohe ostern gif kostenlos herunterladen. På den tiden var jeg så smått i ferd med å utvikle min egen personlighet og var temmelig usikker på det meste. Bestemte meg først for “borgerlig konfirmasjon” som det vel het den gang, men etter å ha fått signaler fra enkelte familiemedlemmer om at de synes dette var noe tull og at jeg ikke ble voksen før jeg a) hadde blitt konfirmert i kirken, b) begynt å drikke kaffe og c) vært i militæret. Jeg mener også å huske at det i en bisetning ble nevnt at pengesummen ville bli lavere dersom jeg valgte konfirmasjon hos Human-Etisk Forbund Download youtube video online for free.
 
Som 14-åring er man lett å lede og jeg hadde ikke lyst til å skille meg ut fra de andre og attpåtil lide finansielt. Dermed var veien kort til å hoppe over til Den Norske Kirke, selv om det betydde at jeg måtte ha privatundervisning hos den lokale presten for å “ta igjen” det de andre allerede hadde lært yoga video for free.
 
 
Opp gjennom årene har jeg blitt mer og mer skeptisk til hvordan kirken (og da spesielt statskirken) jobber for å "implementere" sitt budskap i alle mulige sammenhenger. Jeg glemmer ikke hvor overrasket jeg var over å se at den kirkelige konfirmantundervisningen fant sted i skoletiden da vi kom til Sigdal midt på 90-tallet spiele kostenlos downloaden vollversion android. Eller hva med gudstjenestene på 17. mai? Eller hva med indignerte prestebesøk til ungdomsskolen når lærerne ville diskutere å unngå skolegudstjenesten rett før jul? For ikke å snakke om utdeling av bibler, overnattingsturer for småtroll og utsending av "kirkereklame" til familier uten medlemskap i kirken diskord!
 
Samme kan det være, men jeg synes ungdommen bør vurdere å konfirmere seg humanistisk (eller borgerlig som vi sa i gamle dager). Etter at eldstemann i familien gjennomgikk undervisning og seremoni i vår, har jeg fått et positivt inntrykk av kursinnhold, lærere og hele opplegget herunterladen. Her fokuseres det på virkelige ting – ikke på overtro og synsing. Selv om begge parter gjør sitt beste for å vektlegge humane verdier og moral, så er det jo ikke til å stikke under en stol at den ene gjengen vil binde ungdommen til et medlemskap i kirken (stadfestelse av dåpen – en handling du ikke kunne styre selv).
 
Nå er det på tide at du som ungdom har mot til å mene og bestemmer deg for hva DU vil! Vil du følge strømmen og gjøre som "mora" di sier, eller vil du ta et selvstendig, eget valg archicad zusätze herunterladen? Da slipper du å angre slik jeg har gjort hver eneste gang jeg hører ordet "konfirmasjon".
 
Kirken er kjappe til å få kloa i ungdommen – de har vel allerede startet sitt opplegg for niendeklassingene, mens Human-Etisk Forbund ikke starter før i januar. Det er ikke for seint å ombestemme seg. Les mer om humanistisk konfirmasjon her.

 

Kristen nestekjærlighet eller markedsføring?

Jeg husker tilbake til tiden da jeg selv var 14 år og «skulle» konfirmeres. På den tiden var jeg så smått i ferd med å utvikle min egen personlighet og var temmelig usikker på det meste. Bestemte meg først for «borgerlig konfirmasjon» som det vel het den gang, men etter å ha fått signaler fra enkelte familiemedlemmer om at de synes dette var noe tull og at jeg ikke ble voksen før jeg a) hadde blitt konfirmert i kirken, b) begynt å drikke kaffe og c) vært i militæret tatort. Jeg mener også å huske at det i en bisetning ble nevnt at pengesummen ville bli lavere dersom jeg valgte konfirmasjon hos Human-Etisk Forbund.

Som 14-åring er man lett å lede og jeg hadde ikke lyst til å skille meg ut fra de andre og attpåtil lide finansielt. Dermed var veien kort til å hoppe over til Den Norske Kirke, selv om det betydde at jeg måtte ha privatundervisning hos den lokale presten for å «ta igjen» det de andre allerede hadde lært anno 1404 download full version for free.

Jeg gjennomførte konfirmasjonen i kirken, men har aldri vært komfortabel med min avgjørelse i etterkant. I dag er jeg definitivt ikke-troende og ikke medlem av statskirken. Gudskjelov, for å si det med ordbruken til «motparten».

Nå har eldstemann havnet i samme situasjon som meg og tatt valget om å velge humanistisk konfirmasjon som det heter i dag kostenlose puzzle zum herunterladen. Jeg synes Human-Etisk Forbund lokalt i Midtfylket gjør en god jobb med sine møter og samlinger, og jeg håper så absolutt at ungdommene som deltar der får litt visdom med på veien. Gudene skal vite (wow, der ble ordet brukt igjen) at jeg selv burde ha valgt det samme i 1982/1983.

Jeg sakser fra Human-Etisk Forbund sine nettsider som sier litt om hva som skal formidles gjennom humanistisk konfirmasjon:

Kurset er konsentrert omkring ulike temaer som berører etiske problemstillinger, og spesielt temaer som vinkles mot ungdoms vilkår kostenlose briefvorlagen word zum downloaden. Blant temaene er livssyn, humanisme, menneskerettigheter, rasisme, toleranse, ungdom og seksualitet, rus, kjønnsroller, ansvar for verden.

http://www.human.no/templates/Page____221.aspx

Som lærer i ungdomsskolen er jeg i daglig kontakt med elever som står i samme situasjon som jeg selv den gang og guttungen i dag. I guttungens årskull er det kun to av ca. 36 fjortiser som har valgt humanistisk konfirmasjon. Resten skal konfirmeres i kirken. Betyr det at de anser seg som kristne og vil «leve som kristne» herunterladen? Jeg har mine tvil. Tipper de har motiver som samsvarer med mine egne den gang, men jeg vet jo ikke hva som rører seg i hodene til alle ungdommene.

Kirken forteller greit hva som er poenget med den kristelige konfirmasjonen:

Konfirmasjonen er en forbønns- og velsignelseshandling avast free antivirus herunterladen. […] Ved å delta i konfirmasjonstiden kan den unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet til kirken. I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten, og kirken bekrefter at den unge er døpt til liv i Kristus. […] Konfirmasjonstiden innebærer fortsatt utfordring og anledning for den enkelte konfirmant til å bekjenne troen. Hovedelementet er Guds bekreftelse av den enkelte konfirmant i troen og i livet vpp token herunterladen. Konfirmasjonstiden en læretid med en rekke muligheter for involverende arbeidsmåter som samtalegrupper, leiropphold, solidaritetsarbeid, oppgaver i menigheten og mer tradisjonell undervisning.

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=206

Men hva er det jeg hører om det som ungdommene driver med i den kristelige konfirmasjonstiden aol desktop gold? Det er sumobryting, nattvolleyball, gokartkjøring på bane, helgetur til fjellet med aktivitet i slalåmbakken, pizzakos i tillegg til undervisning, gudstjenester og det mer «klassiske». Jeg er sikkert forutinntatt, ikke informert og «steike dum», men jeg forstår rett og slett ikke hva alle disse aktivitetene har å gjøre med å «bekjenne troen» og leve som en kristen viber for free.

Nei, jeg i min enkle tanke aner at den norske kirke bruker utspekulerte metoder for å lokke ungdommene til å konfirmere seg i kirken og på den måten forbli medlemmer i kirken (noe som igjen gir økte overføringer til kirken gjennom skatter). Alle tror nok at ansatte i kirken har gode hensikter og ikke vil noe vondt med det de sier og gjør, men jeg kjenner i alle fall EN som reagerer når presten forteller at «hele 9 Download xbox one purchased games again. klasse» skal på helgetur til fjellet for å kose seg – når det de facto BARE er konfirmantene minus to som skal dette. DET kaller jeg smart psykologi – men på en negativ måte.

OK, jeg høres kanskje bitter, sur og tverr ut. Det får så være. Men når guttungen min skal avgårde på helgesamling om et par uker til Camp Refugee og få oppleve hvordan det er å være flyktning, så anser jeg det for å være viktigere enn å reise på fjellet for å stå på ski som de «kristelige konfirmantene» gjør mens jeg skriver dette innlegget. But correct me if I’m wrong.

Et siste innspill i forhold til det å bli voksen som visse familiemedlemmer formulerte det: Jeg lærte aldri å drikke kaffe og i militæret har jeg heller ikke vært. Men kanskje det holder at jeg er konfirmert? Er jeg voksen nok?