Kvinnerepresentasjonen i Sigdal kommunestyre 2015-2019

Man kan lese mye av resultatene etter kommunevalget, og det sikkert på samme måte som fanden leser bibelen. Her er noen fragmenterte betraktninger om kvinnerepresentasjonen i Sigdals kommunestyre for kommende periode.

Noen er opptatt av likestilling og at damer er godt representert i politikken. Jeg gir blaffen i hvilket kjønn folket har og vurderer utelukkende kunnskap og gjennomføringsevne r4 games for free. Er således imot kvotering, men skjønner jo at andre er opptatt av at lover og regler må følges – når de finnes.

La meg ta en kikk på kjønnssammensetningen i det nye kommunestyret i Sigdal:

 

Av 21 representanter er det 7 kvinner – 33% kvinneandel. Noen vil nok si at dette er for dårlig, men det får jo være opp til hver enkelt å mene noe om. Velgerne har talt!

Senterpartiets gruppe på 8 medlemmer har kun 2 kvinner (25% kvinneandel) download pic collage. Høyres gruppe på 3 medlemmer har ingen kvinner (0% kvinneandel). Arbeiderpartiets gruppe på 4 medlemmer har 2 kvinner (50% kvinneandel – midt i blinken for kjønnskvoteringsforkjemperne), mens Venstres gruppe på 5 medlemmer har 3 kvinner (60% kvinneandel). At Fremskrittspartiet 1-mannsgruppe er nettopp det, er kanskje ikke så uventet?

Her ser vi altså at det er Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som kommer til å gjøre ting vanskelig for sammensetningen av formannskap, råd og utvalg i oktober uno friends. For det finnes jo desssverre lover og regler som må følges – kjønn er tross alt viktigere enn mange andre faktorer for dem som styrer oss.

Sammenligner jeg kommunestyrets sammensetning med valglistene til partiene, ser jeg at

 • Venstres velgere har sørget for å hjelpe Marit Svarverud og Heidi Hübner inn ved hjelp av personstemmer og slengere Download gta for free pc. I tillegg var Hilde Roland forhåndskumulert på 3. plass (hun rykket opp til 2. plass i endelig valgoppgjør).
 • Arbeiderpartiet har ordnet alt på forhånd – i det de forhåndskumulerte de fire øverste (50/50).
 • Høyre tok en råsjanse før valget (mulig det er tradisjon, de gjorde det samme sist) og kumulerte kun toppkandidaten Bård Sverre Fossen windows photo viewer for free. Dermed var det opp til velgerne selv å bestemme rekkefølgen – noe som i deres tilfelle førte til at 3. kandidat Åse Lene Blegeberg Eckhoff falt ned til 6. plass og kun ble 3. vara. Inger Stuve Andersen fikk nok stemmer til at hun rykket opp fra 6. til 5. plass på den endelige valgoppgjørslisten.
 • Fremskrittspartiet i Sigdal hadde kun to kvinner på listen, og disse ble skjøvet ned til bunnplasseringene dailymotion videos downloaden. Langt unna en vararepresentantsplass.
 • Senterpartiet er jo den dominerende kraften i sigdalspolitikken – man kan jo diskutere om partiet har et særlig ansvar for å sikre kvinnerepresentasjon (jeg mener nei, men du mener kanskje ja?). 11 av 27 kandidater på Senterpartiets opprinnelige valgliste var kvinner. Det endte jo heller begredelig.

La oss ta en nærmere kikk på Senterpartiets kvinnelige kandidater og se hvordan det gikk til slutt.

 

 • Anne Kristine (Tine) Norman var forhåndskumulert sammen med Torstein Aasen og således «bankers» som kommunestyrerepresentant acrobat reader kostenlos download.
 • Kari Johanne Foss var oppført som nr. 3 på valglisten og endte på samme plass i valgoppgjøret.
 • Kandidat nr. 5 – Kristin Elvatun – datt helt ned til 16. plass.
 • Kandidat nr. 9 – Karine Hunstad – datt ned til 17. plass.
 • Kandidat nr. 11 – Ellen Østbye Fremgaard – endte på 14. plass kann man netflix folgen auf dem laptop herunterladen.
 • Kandidat nr. 14 – Eli Hiåsen – gikk et par hakk opp til 12. plass.
 • Kandidat nr. 20 – Solveig Ingrid Reistad – falt til 25. plass.
 • Kandidat nr. 22 – Lillian Holm – datt ned til 27. plass og fikk sisteplass ved oppgjøret.
 • Kandidat nr. 23 – Sigrid Green – falt en plass til 24 gta kostenlos downloaden ios. plass.
 • Kandidat nr. 24 – Gro Sund (som jo har sittet en periode i kommunestyret) – klatret en del plasser til nr. 10.
 • Kandidat nr. 27 – Margrethe Rugland Aabø – hadde hedersplassen i bunn, men endte på 18. plass.

Kvinnerepresentasjonen i kommunestyret i Sigdal går faktisk ned fra forrige periode – da ble 8 kvinner innvalgt mot 7 i år bilder vom handy herunterladen.

Dyrt utstillingsvindu med laber effekt

I 2007 ble det klart at Sigdal ble en av 22 kommuner som skulle delta i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Kommunestyret vedtok i 2006 å søke om deltakelse. Kommunen fikk plenty med gryn for å gjennomføre prosjektet.

I en pressemelding fra Kommunal- og Regionaldepartmentet ble det vektlagt at Sigdal ble valgt ut blant annet fordi de vil sette inn tiltak mot unge kvinner (og menn) for å motivere dem til å engasjere seg i lokalpolitikk herunterladen. Kommunen vil starte arbeidet med å bevisstgjøre ungdommene allerede i skolen. 

Sigdal kommune fikk i perioden 2007-2011 250 000 kroner hvert eneste år til å gjennomføre forskjellige tiltak. Jeg har ikke nok kjennskap til utvalgets arbeid til å vurdere alle tiltakene som er gjennomført, men det har blitt arrangement seminarer, reiser til andre kommuner for utvalgsdeltakerne, dagmøter for folkevalgte, turer for ungdom til Stortinget osv avast free antivirus chip download kostenlos deutsch. Jeg stiller likevel spørsmålstegn ved effekten av en slik enorm bruk av offentlige midler.

Selvsagt skal man bruke pengene når man får dem, men hvordan skal man kunne måle effekten av tiltakene? Det er naturlig å måle dette i antall kvinner som stod på listene til lokalpartiene og selvsagt se på selve valgresultatet.

"Tilhengerne" av dette prosjektet vil naturlig nok si at effekten ikke kan måles allerede nå, blant annet tar det jo tid før ungdom kan engasjere seg aktivt i lokalpolitikken herunterladen. Likevel er ikke KRD snauere enn at de selv vurderer prosjektet som vellykket:

 

Prosjektet ”utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken” gir resultat
 
Frå å liggje under landsgjennomsnittet, har kommunar som satsar på eigne tiltak for kvinnelege politikarar no både fleire toppkandidatar og fleire kvinner på listene enn landsgjennomsnittet.
 
– Svært gledeleg, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. – Eg meiner dette syner at systematisk jobbing for å rekruttere kvinner i lokalpolitikken nyttar – sjølv om det går langsamt ed sheeran kostenlosen. No er eg spent på kva resultat som kjem også etter valet 12. september.
 
Samanliknar vi med vallistene frå før utstillingsvindaugeprosjektet (med vallistene i 2007), så ser vi at delen kvinner på listene har gått opp frå 41,2 til 42,2 prosent, delen kvinnelige 1.kandidatar har gått opp frå 40,2 til 43,1 prosent og delen kvinner med stemmetillegg har gått opp frå 27,0 til 30,4 prosent.
 
 
La oss starte med å ta en titt på listeforslagene til de forskjellige partiene i Sigdal – altså før valget fant sted apple icloud.
 
Partienes listeforslag inneholdt 43% kvinneandel, noe som må betegnes som akseptabelt. Jeg har dessverre ikke tallene fra 2007, men vi får jo håpe at dette er en økning? Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet befant seg forøvrig over snittet (hhv. 50%, 44% og 46%), mens Høyre hadde en kvinneandel på 42% og Fremskrittspartiet på jumboplass med 27% download love pictures for free.
 
I perioden 2007-2011 var kvinneandelen av valgte representanter 38%, og jammen er den ikke likedan i perioden 2011-2015. I praktisk resultat i forhold til kommunestyret har altså pengene ikke ført til noe som helst – her snakker vi altså om mer enn en million kroner) anno 2205 activation key.
 
Som jeg nevnte ovenfor, tilhengere av slike offentlige tiltak for å bedre kvinne- og ungdomsrepresentasjonen (som jeg ikke har berørt i dette innlegget) vil si at TTT – ting tar tid. Men Rokkansenteret skal evaluere prosjektet på basis av valgresultatet ved kommunevalget i 2011 – ikke vente i flere år dsgvo herunterladen.
 
Jeg er selvsagt villig til å vente til 2015 med å avgi en fullstendig dom over prosjektet. Men jeg har ingen tro på at tiltak gjennomført i perioden 2007-2011 vil ha målbar effekt i 2015. Har du?
 
Men faktum er jo at i perioden frem til da finnes det ingen prosjektmidler til å videreføre tiltak som har vært gjort de siste fire årene bild von website herunterladen. Hvem skal nå betale for dagmøter og andre ting som skal "lokke" kvinner ut i politikken? Jo, det er kommunens vanlige budsjett det. Men bør vi ikke prioritere viktigere ting?  
 
Utstillingsvinduet for kvinner i lokalpolikken (med fokus på ungdom) har bestått av Solveig Bechmann (Ap, leder), Jan Midtskogen (Ap), Håkon Hofton (FrP), Runolv Stegane (V), Åse Lene Eckhoff (H) og Tone Eidal Frøvoll (Sp) learning workshop free of charge.