Kvinnerepresentasjonen i Sigdal kommunestyre 2015-2019

Man kan lese mye av resultatene etter kommunevalget, og det sikkert på samme måte som fanden leser bibelen. Her er noen fragmenterte betraktninger om kvinnerepresentasjonen i Sigdals kommunestyre for kommende periode.

Noen er opptatt av likestilling og at damer er godt representert i politikken. Jeg gir blaffen i hvilket kjønn folket har og vurderer utelukkende kunnskap og gjennomføringsevne r4 games for free. Er således imot kvotering, men skjønner jo at andre er opptatt av at lover og regler må følges – når de finnes.

La meg ta en kikk på kjønnssammensetningen i det nye kommunestyret i Sigdal:

 

Av 21 representanter er det 7 kvinner – 33% kvinneandel. Noen vil nok si at dette er for dårlig, men det får jo være opp til hver enkelt å mene noe om. Velgerne har talt!

Senterpartiets gruppe på 8 medlemmer har kun 2 kvinner (25% kvinneandel) download pic collage. Høyres gruppe på 3 medlemmer har ingen kvinner (0% kvinneandel). Arbeiderpartiets gruppe på 4 medlemmer har 2 kvinner (50% kvinneandel – midt i blinken for kjønnskvoteringsforkjemperne), mens Venstres gruppe på 5 medlemmer har 3 kvinner (60% kvinneandel). At Fremskrittspartiet 1-mannsgruppe er nettopp det, er kanskje ikke så uventet?

Her ser vi altså at det er Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som kommer til å gjøre ting vanskelig for sammensetningen av formannskap, råd og utvalg i oktober uno friends. For det finnes jo desssverre lover og regler som må følges – kjønn er tross alt viktigere enn mange andre faktorer for dem som styrer oss.

Sammenligner jeg kommunestyrets sammensetning med valglistene til partiene, ser jeg at

 • Venstres velgere har sørget for å hjelpe Marit Svarverud og Heidi Hübner inn ved hjelp av personstemmer og slengere Download gta for free pc. I tillegg var Hilde Roland forhåndskumulert på 3. plass (hun rykket opp til 2. plass i endelig valgoppgjør).
 • Arbeiderpartiet har ordnet alt på forhånd – i det de forhåndskumulerte de fire øverste (50/50).
 • Høyre tok en råsjanse før valget (mulig det er tradisjon, de gjorde det samme sist) og kumulerte kun toppkandidaten Bård Sverre Fossen windows photo viewer for free. Dermed var det opp til velgerne selv å bestemme rekkefølgen – noe som i deres tilfelle førte til at 3. kandidat Åse Lene Blegeberg Eckhoff falt ned til 6. plass og kun ble 3. vara. Inger Stuve Andersen fikk nok stemmer til at hun rykket opp fra 6. til 5. plass på den endelige valgoppgjørslisten.
 • Fremskrittspartiet i Sigdal hadde kun to kvinner på listen, og disse ble skjøvet ned til bunnplasseringene dailymotion videos downloaden. Langt unna en vararepresentantsplass.
 • Senterpartiet er jo den dominerende kraften i sigdalspolitikken – man kan jo diskutere om partiet har et særlig ansvar for å sikre kvinnerepresentasjon (jeg mener nei, men du mener kanskje ja?). 11 av 27 kandidater på Senterpartiets opprinnelige valgliste var kvinner. Det endte jo heller begredelig.

La oss ta en nærmere kikk på Senterpartiets kvinnelige kandidater og se hvordan det gikk til slutt.

 

 • Anne Kristine (Tine) Norman var forhåndskumulert sammen med Torstein Aasen og således «bankers» som kommunestyrerepresentant acrobat reader kostenlos download.
 • Kari Johanne Foss var oppført som nr. 3 på valglisten og endte på samme plass i valgoppgjøret.
 • Kandidat nr. 5 – Kristin Elvatun – datt helt ned til 16. plass.
 • Kandidat nr. 9 – Karine Hunstad – datt ned til 17. plass.
 • Kandidat nr. 11 – Ellen Østbye Fremgaard – endte på 14. plass kann man netflix folgen auf dem laptop herunterladen.
 • Kandidat nr. 14 – Eli Hiåsen – gikk et par hakk opp til 12. plass.
 • Kandidat nr. 20 – Solveig Ingrid Reistad – falt til 25. plass.
 • Kandidat nr. 22 – Lillian Holm – datt ned til 27. plass og fikk sisteplass ved oppgjøret.
 • Kandidat nr. 23 – Sigrid Green – falt en plass til 24 gta kostenlos downloaden ios. plass.
 • Kandidat nr. 24 – Gro Sund (som jo har sittet en periode i kommunestyret) – klatret en del plasser til nr. 10.
 • Kandidat nr. 27 – Margrethe Rugland Aabø – hadde hedersplassen i bunn, men endte på 18. plass.

Kvinnerepresentasjonen i kommunestyret i Sigdal går faktisk ned fra forrige periode – da ble 8 kvinner innvalgt mot 7 i år bilder vom handy herunterladen.

Fritak fra listeforslagene til partiene

I går la jeg ut en liste over alle personene som er ført opp på de forskjellige partienes valglister til kommunevalget høsten 2011 Download music for free for pc. Som jeg også skrev, er ikke listene endelige før de er godkjent av valgstyret.

I dag kom brevet fra valgstyrets leder i Sigdal, Kari Ask, som gir melding om at jeg er satt opp som kandidat på listeforslaget til Venstre apple emoji.

Det hender at noen partier tar en «spansk» en og unnlater å spørre folk på forhånd om de kan tenke seg å stå på liste til kommunevalget download youtube videos legally for free. Partiene er i sin fulle rett til å føre opp enhver valgbar borger, men det gjør seg jo best om man spør på forhånd da! Dersom du er ført opp uten å vite om det på forhånd eller har kommet på bedre (?) tanker etter nominasjonen, kan du kreve fritak dersom du:

 • Har gjort tjeneste som medlem av kommunestyret de siste fire år kostenlose programme zum herunterladen.
 • Har rett til fritak etter andre lover (jfr. vergemålsloven §23 – dersom du er overformynder).
 • Er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av microsoft office word for free.
 • Ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i vervet.

Det er nok å gjøre gjeldende EN av de fritaksgrunnene nevnt ovenfor herunterladen. Kravet om fritak må være skriftlig, begrunnet og dokumentert. I brevet du mottar eller har mottatt nevnes en frist for å gjøre gjeldende kravet om fjerning av listen du eventuelt er satt opp på app to download music from youtube.

Som oftest forsøker folk å slippe unna en listeplassering ved å bli medlem i et annet parti, slik f.eks. Torill Rolstad Larsen har gjort det i Arendal games to. Hun var ordfører for Arbeiderpartiet, ble vraket derfra og meldte seg ut av partiet. Demokratene har satt henne opp på sin valgliste, for å unngå å måtte stå på den listen har Rolstad Larsen meldt seg inn i Senterpartiet excel 2013 kostenlos deutsch. Alt er mulig :).

Mange tror forresten at man kan be om fritak ved å henvise til høy alder (over 65 år…) – det er ikke lenger mulig company of heroes 2 vollversion kostenlos.

For å klargjøre for enhver som hadde håpet: Jeg kommer ikke til å be om fritak fra å stå på valglisten til høstens kommunestyrevalg 🙂 Det klargjorde jeg allerede i september 2010.