Alle kandidatene til kommunevalget i Sigdal 2015

Skjeive skilt i SigdalIllustrasjonsbildet viser det jeg håper – at noen nye koster kommer til makten og får skikk på det som måtte være «skjeivt» i Sigdal kommune – det er vel derfor vi driver på med politikk, eller?

Akkurat som i forkant av kommunevalget 2011 har jeg også i år gått gjennom valglistene (forbehold om endelig godkjenning av valgstyret) og lekt meg litt med tall.

Informasjonen du finner nedenfor er offentlig tilgjengelig, i tilfelle du lurte.

Mine «harmløse» kommentarer fra artikkelen om kandidatene til kommunevalget i 2011:

– snittalderen alle listene sett under ett er 48 år. Kanskje noe i overkant av hva som er ønskelig? Det er tydelig at Senterpartiet har klart å få med seg de «yngste» på sin liste (og har da også den laveste snittalderen av alle partiene – 43 år), mens Arbeiderpartiet har den høyeste snittalderen med ca. 58 år.
– få av listekandidatene bor nede i bygda (kun 5 av alle personene på listene har postadresse Solumsmoen). Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har ingen listekandidater fra dette området.
– alle partiene bortsett fra Høyre har sin hovedtyngde midt i bygda (poststed Prestfoss). Høyre har over halvparten av sine listekandidater fra Eggedal.

Hvis jeg nå knytter de samme kommentarene til årets valglister, kan jeg se følgende:

– snittalderen alle listene sett under ett har økt til 49 år (1 års økning er kanskje ikke «alarmerende»?) – men det hadde vel vært ønskelig med flere yngre som ønsker å delta i våre politiske organer? Senterpartiet har fortsatt den laveste snittalderen blant partiene, selv om snittalderen på SP sin liste har økt med 2 år til 45 år. Denne gang er det Fremskrittspartiets liste som har den høyeste snittalderen (58 år), forrige gang var det Arbeiderpartiet.

–  Sammenlignet med 2011 er det nå noen flere kandidater som bor lengst nede i bygda (9 personer har postadresse Solumsmoen – mot 5 ved sist valg) apple imovie. Fortsatt har Høyre og Fremskrittspartiet ingen listekandidater fra dette området, mens Arbeiderpartiet har 2 denne gang.

– Alle partiene bortsett fra Høyre har fortsatt sin hovedtyngde midt i bygda (poststed Prestfoss). Høyre har fortsatt over halvparten av sine listekandidater fra Eggedal, men har det samme tyngdepunktet som ved forrige valg.

– Uten å ville kommentere noe på yrkesbakgrunnen til kandidatene, er det ganske påfallende at få av Arbeiderpartiets kandidater har roller i det private næringslivet, i alle fall sammenlignet med de andre valglistene.

– En kuriositet er det kanskje at Svein Jakob Hollerud i inneværende periode har vært innvalgt på Venstres liste, men ved kommunevalget til høsten står på Senterpartiets liste.

Blant kommunestyrerepresentantene i perioden 2011-2015 forsvinner følgende garantert ut (de står ikke på listene): ordfører Kari Kolbræk Ask, Tone Eidal Frøvoll, Sissel Jorun Hoffart Eidal, Runar Eidal og Knut Erik Kjemperud. Siden de 4 første tilhører Senterpartiets gruppe på 9, snakker vi om en stor utskiftning ved høstens valg.

Og her følger den komplette oversikten over alle kandidatene til kommunevalget 2015:

Senterpartiet:

1. Anne Kristine Norman, f. 1967, 3355 Solumsmoen, (kumulert) (roller i næringslivet)
2. Torstein Aasen, f. 1976, 3350 Prestfoss, (kumulert) (roller i næringslivet)
3. Kari Johanne Foss, f. 1970, 3358 Nedre Eggedal
4. Henrik Østbye Fremgård, f. 1987, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
5. Kristin Elvatun, f. 1963, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
6 cmd datei herunterladen. Lars Foss, f. 1943, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
7. Svein Jakob Hollerud, f. 1955, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
8. Anders Fragått, f. 1973, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
9. Karine Hunstad, f. 1991, 3350 Prestfoss
10. Henrik Otto Mørch, f. 1977, 3355 Solumsmoen (roller i næringslivet)
11. Ellen Østbye Fremgård, f. 1980, 3350 Prestfoss
12. Aslak Aabø, f. 1977, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
13. Per Green, f. 1970, 3355 Solumsmoen (roller i næringslivet)
14. Eli Hiåsen, f. 1980, 3350 Prestfoss
15. Sondre Vidvei, f. 1989, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
16. Jakob Eidal, f. 1994, 3350 Prestfoss
17. Jonas Weggesrud, f. 1997, 3350 Prestfoss
18. Lars Ask, f. 1972, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
19. Knut Helge Kaugerud, f. 1958, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
20 films from zdf mediathek. Solveig Ingrid Reistad, f. 1953, 3350 Prestfoss
21. Steinar Halstenrud, f. 1954, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
22. Lillian Holm, f. 1977, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
23. Sigrid Green, f. 1946, 3350 Prestfoss
24. Gro Sund, f. 1965, 3355 Solumsmoen (roller i næringslivet)
25. Gunnar Tellnes, f. 1949, 3355 Solumsmoen (roller i næringslivet)
26. Per Lyder Frøvoll, f. 1963, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
27. Margrethe Rugland Aabø, f. 1952, 3359 Eggedal

Snittalderen på Senterpartiets valgliste er 46 år – en økning fra 43 år forrige kommunevalg i 2011.
Eldst på Senterpartiets valgliste er Lars Foss, f. 1943, mens Jonas Weggesrud er yngst og født i 1997.
5 valgbare på Senterpartiets liste har postadresse på Solumsmoen – 2 flere enn i 2011.
13 valgbare på Senterpartiets liste har postadresse i Prestfoss – 2 færre enn i 2011.
2 valgbare på Senterpartiets liste har postadresse i Nedre Eggedal – samme som i 2011.
7 valgbare på Senterpartiets liste har postadresse i Eggedal – samme som i 2011.

Høyre:

1. Bård Sverre Fossen, f kostenlos musik downloaden top 100. 1953, 3359 Eggedal (kumulert) (roller i næringslivet)
2. Hellik Kolbjørnsrud, f. 1957, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
3. Åse Lene Blegeberg Eckhoff, f. 1961, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
4. Jonas Nikolaisen, f. 1996, 3350 Prestfoss
5. Frode Haugen, f. 1975, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
6. Inger Stuve Andersen, f. 1961, 3359 Eggedal
7. Emil Skare, f. 1970, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
8. Natallia Shpak Gits, f. 1971, 3350 Prestfoss
9. Tor Steinar Fossen, f. 1956, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
10. Helen Stangebye Jamne, f. 1949, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
11. Eirik Strand Lindbo, f. 1977, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
12. Torunn Kolbjørnsrud, f. 1958, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
13 eplan p8 herunterladen. Jan Julseth, f. 1966, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
14. Kari Lindbo, f. 1954, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
15. Knut Båsen, f. 1955, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
16. Veronica Hansen Røren, f. 1987, 3350 Prestfoss
17. Svein Haga, f. 1953, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
18. Ida Kristine Hjertholm Bergan, f. 1983, 3359 Eggedal

Snittalderen på Høyres valgliste er 50 år, en økning fra 45 år ved kommunevalget i 2011.
Eldst på Høyres valgliste er Helen Stangebye Jamne, f. 1949, mens Jonas Nikolaisen er yngst og født i 1996.
0 valgbare på Høyres liste har postadresse på Solumsmoen – samme som i 2011.
7 valgbare på Høyres liste har postadresse i Prestfoss – 3 flere enn i 2011.
3 valgbare på Høyres liste har postadresse i Nedre Eggedal – 1 færre enn i 2011.
8 valgbare på Høyres liste har postadresse i Eggedal – 2 færre enn i 2011.

Fremskrittspartiet:

1. Frode Borge, f. 1968, 3359 Eggedal (kumulert) (roller i næringslivet)
2 bilder aus magenta cloud herunterladen. Fredrik Aalien, f. 1993, 3359 Eggedal (kumulert)
3. Kent Espen Sandsbråten, f. 1976, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
4. Håkon Hofton, f. 1944, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
5. Michael Haugen, f. 1965, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
6. Morten Melbye, f. 1950, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
7. Anne Grethe Jenssen, f. 1939, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
8. Oddmund Tveiten, f. 1939, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
9. Marit Perny Kristoffersen, f. 1946, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)

Snittalderen på Fremskrittpartiets valgliste er 58 år – en økning fra 56 år i 2011.
Eldst på Fremskrittpartiets valgliste er Anne Grethe Jenssen og Oddmund Tveiten, begge f. 1939, mens Fredrik Aalien er yngst og født i 1993.
0 valgbare på Fremskrittpartiets liste har postadresse på Solumsmoen – samme som i 2011.
6 valgbare på Fremskrittpartiets liste har postadresse i Prestfoss – 1 flere enn i 2011.
1 valgbar på Fremskrittpartiets liste har postadresse i Nedre Eggedal – 2 færre enn i 2011 gif video herunterladen.
2 valgbare på Fremskrittpartiets liste har postadresse i Eggedal – 1 færre enn i 2011.

Venstre:

1. Runolv Stegane, f. 1952, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
2. Rune Kaino Nikolaisen, f. 1969, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
3. Hilde Roland, f. 1967, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
4. Ole Arne Breivik, f. 1965, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
5. Heidi Hübner, f. 1976, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
6. Thomas Mortensen, f. 1978, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
7. Marit Svarverud, f. 1959, 3355 Solumsmoen
8. Janne Aalien, f. 1969, 3358 Nedre Eggedal
9. Torbjørn Svendsen, f. 1956, 3355 Solumsmoen
10. Ole Gunnar Berg Varsla, f. 1968, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
11 pokemon hörspiel download kostenlos. Wenche Havikhagen, f. 1964, 3350 Prestfoss
12. Anne Sofie Velle, f. 1956, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
13. Ole Martin Hovelsås, f. 1958, 3350 Prestfoss
14. Elsa-Kari Tveiten, f. 1950, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
15. Sigrid Kvisle, f. 1944, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
16. Vidar Hulløen, f. 1960, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)

Snittalderen på Venstres valgliste er 54 år, en økning fra 50 år i 2011.
Eldst på Venstres valgliste er Sigrid Kvisle, f. 1944, mens Thomas Mortensen er yngst og født i 1978.
2 valgbare på Venstres liste har postadresse på Solumsmoen – samme som i 2011.
9 valgbare på Venstres liste har postadresse i Prestfoss – 1 færre enn i 2011.
2 valgbare på Venstres liste har postadresse i Nedre Eggedal – 1 flere enn i 2011.
3 valgbare på Venstres liste har postadresse i Eggedal – samme som i 2011.

Arbeiderpartiet:

1. Kjell Tore Finnerud, f. 1949, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
2. Karin Letmolie Ravnås, f. 1964, 3350 Prestfoss (kumulert)
3. Jan Midtskogen, f. 1945, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
4 uni trier spss herunterladen. Eli Svarverud, f. 1960, 3355 Solumsmoen (kumulert)
5. Ole Edvin Jokerud, f. 1969, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
6. Berit Kauserud, f. 1978, 3350 Prestfoss
7. Gunnar Staalen, f. 1944, 3350 Prestfoss
8. Toril Krog, f. 1977, 3358 Nedre Eggedal
9. Tore Kåre Bekken, f. 1956, 3350 Prestfoss
10. Cecilie Karlsen, f. 1980, 3358 Nedre Eggedal
11. Dagfinn Borgersen, f. 1956, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
12. Malin Hansen Jokerud, f. 1996, 3358 Nedre Eggedal
13. Erik Huse, f. 1956, 3350 Prestfoss
14. Karin Synnøve Bråthen, f. 1946, 3359 Eggedal
15. Olav Nerum, f. 1954, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
16. Anette Ek Svendsen, f. 1968, 3355 Solumsmoen
17. Rune Kleven, f. 1964, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
18. Torunn Midtskogen, f. 1949, 3350 Prestfoss
19. Jørgen Sorkmo, f. 1943, 3350 Prestfoss

Snittalderen på Arbeiderpartiets valgliste er 55 år – en reduksjon fra 58 år i 2011.
Eldst på Arbeiderpartiets valgliste er Jørgen Sorkmo, f. 1943, mens Malin Hansen Jokerud er yngst og født i 1996.
2 valgbare på Arbeiderpartiets liste har postadresse på Solumsmoen – 2 flere enn i 2011.
11 valgbare på Arbeiderpartiets liste har postadresse i Prestfoss – 1 flere enn i 2011.
4 valgbare på Arbeiderpartiets liste har postadresse i Nedre Eggedal – 3 flere enn i 2011 farm heroes kostenlos herunterladen.
2 valgbare på Arbeiderpartiets liste har postadresse i Eggedal – samme som i 2011.

Alle tall og tekst med forbehold om eventuelle feil – matematikk er tross alt ikke min sterkeste side 🙂

Listene slik de fremstår her på siden ble godkjent i valgstyrets møte 26. mai 2015.

Stemmerettsprosjektet får oppmerksomhet

Alle som kjenner meg vet at jeg a) er imot at unge under myndighetsalderen skal ha stemmerett, b) stemte imot stemmerettsprosjektet i kommunestyret og c) har jobbet hardt for å gjøre nettopp de samme unge i stand til å velge det de selv mener er riktig ved kommunevalget i september 2011 herunterladen.

Når et slag er tapt, gjør jeg gjerne en innsats for å gjennomføre prosjektet best mulig. Da gleder jeg meg også over positive oppslag i media herunterladen.

Tirsdag 12. juli 2011 hadde Klassekampen (okay, en avis for den motsatte enden av min politiske skala, men absolutt kjekk å lese likevel – prøv et gratisabonnement i 3 uker uten forpliktelser) en stor artikkel tittelert «Jakten på ungdommen» – noe jeg synes var en treffende tittel wordpress voor mac. Det blir spennende å se om ungdommen går til stemmeurnene for å vise at de er verdige å bestemme hvilke representanter som skal styre kommunen vår (hadde jo forøvrig vært kjekt om noen av dem stemte på undertegnede…) subway surfers for free.

Siden Klassekampen ikke selges i vår kommune, kan det jo kanskje være av interesse å lese hele artikkelen? Jeg håper ikke Klassekampen vrir om halsen på meg når jeg har lagt ut de to sidene på internett (som pdf’er – side 6 og 7) Download free games for tablet.

Jeg kan likevel ikke dy meg for å påpeke enkelte ting som nevnes i artikkelen:

 • Det fokuseres på bonderomantikk og at «aktiviteten i bygda foregår i et bedagelig tempo» serien legalen kostenlos.
 • I likhet med bygdas befolkning har kommunestyret en høy snittalder.
 • Skolen tar mye av jobben med å gi ungdommene opplæring. (Kan ikke dy meg: …men politikerne tar æren)
 • Det viktigste er hva slags saker politikerne står for, ikke hvilken alder de har spider solitaire download free windows 7.
 • Alle partiene har ett felles mål: Å gjøre Sigdal til en bedre bygd å bo i.

Jeg er forøvrig hjertens enig med min partikollega Sigrid Kvisle som sier følgende:

– Det er viktig å ha folk med erfaring i kommunestyret herunterladen. Vi som har levd litt vet nok mer enn de på 20-25 år, og har mer erfaring. Men det er klart det er en fordel å ha med folk som er litt yngre også.

Klassekampen hadde forøvrig ikke vært den røde avis dersom de ikke hadde fokusert litt på Fremskrittspartiet, de kan fortelle at FrP i 2010 fremmet et forslag om å konkurranseutsette hjemmetjenesten i Sigdal battle to download Middle Earth for free. Ikke helt korrekt når man ser på forslaget som Frode Borge fremmet:

Kommunestyret ber rådmannen undersøke mulighetene for å kunne ha fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten i samarbeid med vårt kommunale tjenestetilbud free games download pc full version german.

I likhet med noen andre (husker ikke hvem) stemte jeg forøvrig FOR dette forslaget, som ikke innebar annet enn at rådmannen skulle undersøke saken. Forslaget er forøvrig det eneste fremskrittspartiforslaget som har blitt fremmet i kommunestyreperioden 2007-2011 og som smaker av liberalistisk blåpolitikk.

Siste kommunestyremøte før valgkampen

I Sigdal kommune er det ikke så ofte vi har møte i kommunestyret – vi har ca. 9-10 møtet i året. Dagens møte er faktisk det nest siste før valget, jeg regner med at møtet 8 magenta cloud daten herunterladen. september rett før valget blir et bikkjeslagsmål med valgflesk uten like.

Men i dag skal vi på befaring rundt omkring i bygda – mye takket være at vi skal vedta en trafikksikkerhetsplan (som alle planer er den ikke mer forpliktende enn at man skal forsøke å ta hensyn til denne i budsjettsammenheng) download videos with safari. Jeg skriver mer om trafikksikkerhetsplan og andre planer en annen gang.

Dersom du ser en skokk med byråkrater og politikere rundt i bygda, så ikke vær redd fire tv stick kann keine apps downloaden. Vi forsøker bare å gjøre oss litt smartere.

Befaringen ser slik ut:

 • 08.30-08.45 Eggedal sentrum
 • 09.00-09.15 Nedre Eggedal ved Coop
 • 09.30-09.45 Lauvlia
 • 10.00-10.15 Nerstad skolegård
 • 10.20 -10.40 Nerstad sør (Skatvedtfossen)
 • 10.45-10.55 Svingen v/Vad
 • 11.00 Prestfoss sentrum

Selve møtet begynner kl videoclip youtube herunterladen. 12 og foregår i kommunestyresalen i Prestfoss. Just in case du føler for å sjekke ut sakene vi skal behandle download world in conflict for free in full version.

Alle valgbare til kommunevalget høsten 2011 i Sigdal

Jeg liker å leke med tall (i alle fall når jeg forstår dem) og dataene for kommunevalget er ikke noe unntak. Jeg har ut i fra offentlig informasjon tilgjengelig på internett satt sammen valglistene slik de er levert inn fra partiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre. Andre partier stiller ikke til valg i bygda vår.

Jeg har begrenset meg til å legge ut plassering, navn, fødselsår, postadresse og eventuelle tilknytninger til firmaer.

Gjentar at all informasjon er tilgjengelig via internett. Kanskje du kan leke litt mer med tallene, gir de deg litt informasjon i forhold til kandidatene til høstens kommunevalg, eller er det ett fett for deg hvem som stiller til valg, hvor de bor, hvor gamle de er eller hva slags business de driver med?

Senterpartiet:

1. Kari Martine Kolbræk Ask, f. 1949, 3350 Prestfoss (kumulert)
2. Torstein Aasen, f. 1976, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
3. Tone Eidal Frøvoll, f. 1969, 3359 Eggedal (kumulert)
4. Henrik Østbye Fremgård, f. 1987, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
5. Sissel Jorun Hoffart Eidal, f. 1967, 3350 Prestfoss
6. Lars Foss, f. 1943, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
7. Anne Kristine Norman, f. 1967, 3355 Solumsmoen (roller i næringslivet)
8 das herunterladen von paketquellen ist gescheitert. Sondre Vidvei, f. 1989, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
9. Gunnar Tellnes, f. 1949, 3355 Solumsmoen (roller i næringslivet)
10. Kari Johanne Foss, f. 1970, 3358 Nedre Eggedal
11. Anders Fragått, f. 1973, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
12. Aslak Aabø, f. 1977, 3359 Eggedal
13. Lars Haakon Nerum, f. 1968, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
14. Gro Sund, f. 1965, 3355 Solumsmoen (roller i næringslivet)
15. Kai Andre Jellum, f. 1984, 3359 Eggedal
16. Lillian Holm, f. 1977, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
17. Runar Eidal, f. 1969, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
18 diashow for free german. Jan Stian Jellum, f. 1989, 3359 Eggedal
19. Margit Ødelien, f. 1962, 3350 Prestfoss
20. Andreas Øverby, f. 1951, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
21. Signe Ulse Narvestad Ask, f. 1973, 3350 Prestfoss
22. Geir-Roger Bergan, f. 1989, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
23. Karine Hunstad, f. 1991, 3350 Prestfoss
24. Steinar Halstenrud, f. 1954, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
25. Marit Sveaas Løiten, f. 1940, 3350 Prestfoss
26. Rolf Hagajordet, f. 1974, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
27. Sigrid Green, f. 1946, 3350 Prestfoss

Snittalderen på Senterpartiets valgliste er 43 år.
Eldst på Senterpartiets valgliste er Marit Sveaas Løiten, f. 1940, mens Karine Hunstad er yngst og født i 1991.
3 valgbare på Senterpartiets liste har postadresse på Solumsmoen.
15 valgbare på Senterpartiets liste har postadresse i Prestfoss.
2 valgbare på Senterpartiets liste har postadresse i Nedre Eggedal.
7 valgbare på Senterpartiets liste har postadresse i Eggedal.

Høyre:

1 wo kann ich mojave herunterladen. Hellik Kolbjørnsrud, f. 1957, 3359 Eggedal (kumulert) (roller i næringslivet)
2. Åse Lene Blegeberg Eckhoff, f. 1961, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
3. Kari Lindbo, f. 1954, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
4. Frode Haugen, f. 1975, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
5. Bård Sverre Fossen, f. 1953, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
6. Inger Stuve Andersen, f. 1961, 3359 Eggedal
7. John Trygve Roland, f. 1971, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
8. Ida Kristine Hjertholm, f. 1983, 3359 Eggedal
9. Mariann Tandberg, f. 1967, 3358 Nedre Eggedal
10. Tor Steinar Fossen, f. 1956, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
11 ps4 spiel gekauft herunterladen nicht möglich. Eirik Strand Lindbo, f. 1977, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
12. Tone Besserud, f. 1971, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
13. Emil Skare, f. 1970, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
14. Svein Haga, f. 1953, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
15. Rune Ødegård, f. 1964, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
16. Elisabeth Koren Bøle, f. 1969, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
17. Veronica Hansen Røren, f. 1987, 3359 Eggedal
18. Terje Haugen Leer, f. 1965, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
19 amazon music app to download all songs. Stein Tore Aalien, f. 1969, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)

Snittalderen på Høyres valgliste er 45 år.
Eldst på Høyres valgliste er Svein Haga og Bård Sverre Fossen, begge f. 1953, mens Veronica Hansen Røren er yngst og født i 1987.
0 valgbare på Høyres liste har postadresse på Solumsmoen.
4 valgbare på Høyres liste har postadresse i Prestfoss.
5 valgbare på Høyres liste har postadresse i Nedre Eggedal.
10 valgbare på Høyres liste har postadresse i Eggedal.

Fremskrittspartiet:

1. Frode Borge, f. 1968, 3359 Eggedal (kumulert) (roller i næringslivet)
2. Kent Espen Sandsbråten, f. 1976, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
3. Jan Tovsrud, f. 1967, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
4. Morten Harbo Melbye, f. 1950, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
5 App music download free iphone. Oddmund Tveiten, f. 1939, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
6. Michael Haugen, f. 1965, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
7. Karlene Patricia Grinnell, f. 1944, 3358 Nedre Eggedal
8. Tore Guttormsen, f. 1939, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
9. Anne-Grethe Jenssen, f. 1939, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
10. Margrethe Hofton Vedhus, f. 1949, 3359 Eggedal
11. Håkon Hofton, f. 1944, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)

Snittalderen på Fremskrittpartiets valgliste er 56 år.
Eldst på Fremskrittpartiets valgliste er Oddmund Tveiten, Tore Guttormsen og Anne-Grethe Jenssen, alle f. 1939, mens Kent-Espen Sandsbråten er yngst og født i 1976.
0 valgbare på Fremskrittpartiets liste har postadresse på Solumsmoen.
5 valgbare på Fremskrittpartiets liste har postadresse i Prestfoss schoolupdate.
3 valgbare på Fremskrittpartiets liste har postadresse i Nedre Eggedal.
3 valgbare på Fremskrittpartiets liste har postadresse i Eggedal.

Venstre:

1. Runolv Stegane,f. 1952, 350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
2. Marit Svarverud, f. 1959, 3355 Solumsmoen (kumulert)
3. Svein Jakob Hollerud, f. 1955, 3359 Eggedal (kumulert) (roller i næringslivet)
4. Rune Kaino Nikolaisen, f. 1969, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
5. Thomas Mortensen, f. 1978, 3350 Prestfoss
6. Wenche Havikhagen, f. 1964, 3350 Prestfoss
7. Ole Gunnar Berg Varsla, f. 1968, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
8. Hilde Roland, f. 1967, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
9. Ole Arne Breivik, f. 1965, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
10 download filmora effects. Elsa-Kari Tveiten, f. 1950, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
11. Knut Erik Tovsrud, f. 1948, 3355 Solumsmoen (roller i næringslivet)
12. Heidi Hübner, f. 1976, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
13. Audun Eken, f. 1976, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
14. Grete Reistad, f. 1952, 3350 Prestfoss
15. Anne Sofie Velle, f. 1956, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
16. Sigrid Kvisle, f. 1944, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)

Snittalderen på Venstres valgliste er 50 år.
Eldst på Venstres valgliste er Sigrid Kvisle, f. 1944, mens Thomas Mortensen er yngst og født i 1978.
2 valgbare på Venstres liste har postadresse på Solumsmoen Download clash of clans hack for free.
10 valgbare på Venstres liste har postadresse i Prestfoss.
1 valgbare på Venstres liste har postadresse i Nedre Eggedal.
3 valgbare på Venstres liste har postadresse i Eggedal.

Arbeiderpartiet:

1. Jan Midtskogen, f. 1945, 3350 Prestfoss (kumulert) (roller i næringslivet)
2. Karin Synnøve Bråthen, f. 1946, 3359 Eggedal (kumulert)
3. Knut Erik Kjemperud, f. 1957, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
4. Karin Letmolie Ravnås, f. 1964, 3350 Prestfoss
5. Ole Edvin Jokerud, f. 1969, 3358 Nedre Eggedal (roller i næringslivet)
6. Erik Huse, f. 1956, 3350 Prestfoss
7. Berit Elise Waldum, f. 1963, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
8. Olav Nerum, f. 1954, 3359 Eggedal (roller i næringslivet)
9. Hulda Lorentsen, f. 1945, 3350 Prestfoss
10. Tore Kåre Bekken, f. 1956, 3350 Prestfoss
11. Ingeborg Mohagen, f. 1931, 3350 Prestfoss
12. Per Ramstad, f Music iphone youtube. 1959, 3350 Prestfoss (roller i næringslivet)
13. Torunn Midtskogen, f. 1949, 3350 Prestfoss

Snittalderen på Arbeiderpartiets valgliste er 58 år.
Eldst på Arbeiderpartiets valgliste er Ingeborg Mohagen, f. 1931, mens Ole Edvin Jokerud er yngst og født i 1969.
0 valgbare på Arbeiderpartiets liste har postadresse på Solumsmoen.
10 valgbare på Arbeiderpartiets liste har postadresse i Prestfoss.
1 valgbare på Arbeiderpartiets liste har postadresse i Nedre Eggedal.
2 valgbare på Arbeiderpartiets liste har postadresse i Eggedal.

Ser vi alle listene sett under ett (kjekt i et demokratiperspektiv), ser vi at:

– snittalderen alle listene sett under ett er 48 år. Kanskje noe i overkant av hva som er ønskelig? Det er tydelig at Senterpartiet har klart å få med seg de «yngste» på sin liste (og har da også den laveste snittalderen av alle partiene – 43 år), mens Arbeiderpartiet har den høyeste snittalderen med ca. 58 år.
– få av listekandidatene bor nede i bygda (kun 5 av alle personene på listene har postadresse Solumsmoen). Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har ingen listekandidater fra dette området.
– alle partiene bortsett fra Høyre har sin hovedtyngde midt i bygda (poststed Prestfoss). Høyre har over halvparten av sine listekandidater fra Eggedal.