Kroppsøving for sosialdemokrater

Ja, jeg er fullstendig klar over at enhver regjering gjør sitt beste for å øve innflytelse på våre skolebarn – gjennom læreplaner og vektlegging av «viktige» områder sørger staten for at borgerne blir snille og greie download itunes store.

Selv er jeg en brikke i spillet, som lærer skal jeg gjøre jobben for staten. Samtidig gjør jeg mitt beste for å lære barna til å tenke selv og ta avgjørelser om hvilke meninger de selv ønsker å stå før apple ios 13 downloaden.

Det er likevel ikke til å legge skjul til at jeg er skeptisk til hvordan staten infiltrerer alle mulige områder for å endre mennesker til å bli noe annet (og ikke nødvendigvis bedre) enn det de er av natur herunterladen. Utrolig nok er arbeidsrapporten fra en arbeidsgruppe som har sett på kroppsøvingsfaget nettopp slik musics.

I denne sammenhengen skal jeg ikke diskutere hvorvidt det bør være en offentlig oppgave å sørge for at barn og unge blir fysisk aktive i håndball, fotball, friidrett eller turn, men du skjønner sikkert hvor meningen min befinner seg alle pdf dateien von website downloaden? Jeg skal rett og slett gripe fatt i et endringsforslag fra arbeidsgruppen som har sett på kroppsøvingsfaget:

Som nytt kompetansemål vil arbeidsgruppen bl.a musik downloaden von soundcloud. ha:

Eleven skal [etter 10. årstrinn] kunne praktisere fair play, toleranse og bruke egne ferdigheter til å gjøre andre gode (min utheving) das herunterladen von paketquellen ist gescheitert.

Sitat: http://www.udir.no/upload/Rapporter/2011/Kroppsoving_i_skolen.pdf

Typisk nok argumenteres det for det nye strekpunktet ved å henvise til viktigheten av fair play, noe ingen vil argumentere mot diashow for free german. Jeg er mer skeptisk til uttrykket «bruke egne ferdigheter til å gjøre andre gode».

Man kan kanskje argumentere med at det hele dreier seg om at elevene f.eks wo kann ich mojave herunterladen. skal lage et undervisningsopplegg som medelevene skal følge. Men man kan definitivt strekke strikken lenger og se at elevene skal vurderes i hvilken grad de er minst mulig egoistiske i gymtimene ps4 spiel gekauft herunterladen nicht möglich. Skal en som er god i friidrett spille hare for de dårligere løperne slik at medelevene ikke blir demotiverte?

For meg blir en slik liten sak et ledd i en større «sammensvergelse» der staten gjennom læreplanene tvinger gode elever til å hjelpe de svake. Jeg trodde det var lærerens jobb å hjelpe de svake og stimulere de flinke?

«Gjøre andre bedre» minner meg definitivt om den glimrende TV-serien «Kongsvik ungdomsskole» der engelsklærer Wenche lar elevene ta ansvar for andres læring (hvor de deretter må rette hverandres prøver).

Klippet ved hjelp av SnipSnip

Julegave til IKT-interesserte lærere og foreldre

Er du lærer eller en forelder med mer enn gjennomsnittlig interesse for skoleverket? Da anbefaler jeg deg å kjøpe bøkene IKT-boka 1.0 og IKT-boka 2.0 som gir deg et godt innblikk i hvordan data og internett formidles i norsk skole – eller kanskje vi skulle si: hvordan IKT-kunnskapene burde formidles adventskalender to. Bøkene er skrevet av læreren Torstein Salvesen som har peiling og praksis fra det han skriver om.

IKT-boka 1.0 legger hovedvekten på Kunnskapsløftet og den praktiske gjennomføringen av de IKT-relaterte målene age of empire kostenlos herunterladen. Her er det plenty med tips og triks som kan lette den dårlige samvittigheten til alle lærere som ikke gjør det de har fått beskjed – øke den digitale kompetansen til elevene 🙂 download groupwise.

IKT-boka 2.0 går skrittet videre og problematiserer det faktum at alle er på internett – hele tiden. Hva gjør dette med klasseledelse, nye oppgavetyper, bruk av sosiale medier (Facebook/Twitter), læringsplattformer osv. battlefield 1 free? Her er det masse gode ideer, men også supre utgangspunkt for debatt i kollegiet. Hva vil vi, hva kan vi og hvor er elevene? Lærerne henger alltid på etterskudd i forhold til ungdommer på nett, men begge bøkene gir deg som lærer eller interessert forelder en flott mulighet til å ta litt igjen download icloud all images at the same time.

Du kan kjøpe bøkene her:

Bokkilden: IKT-boka 1.0IKT-boka 2.0

Haugen Bok: IKT-boka 1.0IKT-boka 2.0