Kul sammenligning av økonomiske teorier

Dersom du er på jakt etter å lære mer om økonomene John Maynard Keynes og Friedrich August Hayek, er det tradisjonelt nok mange nettsider å bla seg gjennom imslp noten herunterladen legal. Men ingen gjør det på samme måte som EconStories.tv – det garanterer jeg deg.

Keynes anbefalte en aktiv statlig politikk for å stimulere etterspørselen gjennom blant annet rentesenkende pengepolitikk for å få opp investeringene, økte offentlig utgifter og skattelette for å komme ut av krisen download cyberghost anonymously. Dette ville ifølge Keynes også skape ringvirkninger via den såkalte multiplikatoren som gjorde at økonomien etterhvert ville komme tilbake til full kapasitetsutnyttelse og sysselsetting herunterladen. Les mer om Keynes her.

Hayek fremhever at et fritt marked kan anses som en problemløsningsmekanisme som tillater bruk av desentral viten og preferanser download shutterstock collection. Dette systemet er å foretrekke på grunn av effektiviteten, men enda mer som et resultat av kulturell evolusjon som har ledet fra stammesamfunn til våre tiders store abstrakte samfunn battlefield 4 pc kostenlosen. Les mer om Hayek her.

Helt klart at dette tipset nok er beregnet på videregående skole, det tar tid å plukke innholdet fra hverandre 1860 münchen klingelton herunterladen. Men blandingen av musikk, politikk og fakta er perfekt. Kanskje inntrykket av hva som må til for å hjelpe til i nedgangstider kan endres?Hva vil politikeren Rune?

Jeg er vel det man kan kalle et politisk dyr. Er brennende opptatt av alt som smaker av meningsutveksling og det politiske spill. Helt siden jeg opplevde min første skoledebatt i 1985 har politikk vært en viktig del av livet mitt download ententanz for free. Hvordan i alle dager kan du være opptatt av politikk, tenker du kanskje?

Politikk er kampen om ideer – en floskel som muligens ikke sier deg noe wo kann man league of legends downloaden. Men for meg er det viktig å vite at jeg kan være en viktig del av et spill som avgjør hvordan vi skal leve våre liv. Jeg ser prinsipper og ideologier bak hver eneste lille avgjørelse som politikere gjør – det er forskjellen mellom meg og andre politikere lernwerkstatt 8 herunterladen kostenlos.

Jeg kaller meg selv liberalist (gjerne også libertarianer når det tales engelsk – for ikke å bli sammenlignet med amerikanske «liberals» på den politiske venstresiden) og gjør mitt beste for å gi folk mest mulig frihet i hverdagen Download apps for free music. I praktisk politikk er det ikke alltid like lett å være prinsipiell, men i mange av diskusjonene jeg er med på vil du kunne finne ledetråden tilbake til frihetsønsket mitt dropbox rechnung herunterladen. Snakk om lav skatt, færrest mulig offentlige inngrep og minst mulig makt(mis-)bruk og ørene mine blir varme og jeg blir varm om hjertet.

I min ungdom var jeg nok enda mer prinsipiell og lite villig til å inngå kompromisser office 365 offline. I dag ser jeg annerledes på tingene. Et hvert lite steg i riktig retning (på min frihetskala) er en liten seier. I mange saker forstår til og med jeg at det er vanskelig å tenke som en liberalist – i slike saker stemmer jeg for de forslagene som er til det beste for bygdas befolkning games online kaufen und downloaden. Men min ideologi ligger i bakhodet.

Jeg skulle ønske at andre kommunepolitikere kunne se litt utover tallerkenen og reflektere litt over andre ting enn bare reguleringsplaner, høyden på hyttetaket og huller i veien bei netflix filme herunterladen. Men det er jo ikke lett i en kommune som i stor grad styres av et parti som ikke engang har et ideologisk grunnlag.

I Sigdal kommune føler jeg meg hjemme i Sigdal og Eggedal Venstre, selv om det er mange år siden jeg var medlem i partiet download too good to go. For en person som ønsker størst mulig frihet for alle mennesker er det viktig med et parti som har takhøyde, enten vi er sosialliberale, reinspikka liberalister eller bare «bygdelistefolk» uten ideologiske ideer herunterladen. Hos oss finnes ingen partipisk, bare interessante meninger.

Jeg er kandidat til kommunevalget til høsten og kommer til å jobbe hardt for å samle nok stemmer til å bli valgt inn. Dersom folk ikke ønsker meg i kommunestyret, skal jeg gladelig holde meg hjemme og påvirke politikken i den retningen jeg ønsker meg på andre måter. Men jeg kommer til å kjempe med alle mine midler for å fortelle hva jeg mener om saker og ting og hvorfor jeg mener at det er viktig at DU setter et kryss ved navnet mitt og bruker Venstres liste ved kommunevalget.

La valgkampen begynne!