Jobb i NAV og spar mellomromstasten

NAV – Norges arbeids- og velferdsforvaltning – får mye pepper for sitt byråkrati og sin sendrektighet. Men etter å ha lest dagens stillingsannonse i Bygdeposten, har jeg fått et helt annet inntrykk blockman go.

Her snakker vi tydeligvis om en etat som vet å spare der man kan – nemlig på mellomromstasten!

NAV i Sigdal leter for n'te gang etter en ny leder music with iphone. Ikke vet jeg hvorfor det ikke er så attraktivt å være NAV-leder i Sigdal, men kanskje rådmann Jens Sveaass har rett i at Sigdal er en usentralt beliggende kommune download apple watch app?

Men den er en utrolig original og spennende annonse som NAV presenterer i dagens avis. Bare smak på følgende tekst:

NAV-leder i Sigdal

Ønskerduennyogspennende

utfordring herunterladen?

Visøkerendyktigoginitiativrik

medarbeidermedforståelsefor

arbeids-ogvelferdspolitikken,somkanlede

NAV-kontoretogsørgeforgodeogriktige

tjenesteritrådmedNAV-reformensintensjoner cookidoo app rezepte herunterladen.

Relevanterfaringvilværeenfordel.

Arbeidssted:NAVSigdal,Prestfoss

Sitat: Bygdeposten 15.12.2011 s. 33

Innsparingene har startet: Mellomromstasten er herved avskaffet i den offentlige forvaltning Download rambo 5 for free. Når følger Sigdal kommune etter?