Tverrfaglig bruk av tegneserier

Å lage tegneserier i undervisningen er en velkommen måte å jobbe på, som oftest skjer dette i fag som norsk, engelsk eller kunst og håndverk. Men slike elementer kan være like interessant å bruke i andre fag.

Nylig oppdaget jeg tjenesten Cartoons for the Classroom – en amerikansk-basert nettside som har en klar politisk brodd. Den passer nok derfor helst for eldre klasser (videregående), men akkurat denne uken har de en enkel konkurranse som vi i grunnskolen kan bruke med våre litt yngre elever.

Det hele er enkelt nok – Oppgavearket finner du her. La elevene studere bildet (ikke glem detaljene i bakgrunnen) og komme opp med gode ideer til utsagn som passer i snakkeboblen. Kanskje man på en enkel måte kan snakke litt om finanskrisen i kombinasjon med Halloween?

Cartoons for the Classroom har forresten også et utmerket evalueringsark som kan brukes.

Relaterte artikler:

Tips til å lage tegneserie på nett

Bruke Lego Comic Builder til å lage tegneserie

Vis kunstneren i deg selv uten å ha talent

Sært og godt digitalt verktøy i kunst og håndverk

Og til slutt kan jeg ikke dy meg for å ta med en liten beskrivelse av læreren – i en comic selvsagt:

Verden er grå og trist – ikke gjør den verre

Været i dag var forferdelig og dessverre måtte jeg drive med aktiviteter utendørs – det er valg og valgbrosjyrer skal selvsagt ut i en postkasse eller hundre. Men hva ser jeg på sletta ved Nerstad som får hjertet mitt til å synke i kjelleren – et veiskilt på nynorsk: SKULE. Herregud, har Sigdal blitt nynorskkommune? STATENS VEGVESEN HAR TATT SEG TIL RETTE OG MÅ STÅ TIL RETTE SNAREST!!!

Vel, min pensjonerte norskkollega på jobben har alltid sagt at Sigdal er et perfekt sted for nynorskfolk siden dialekten delvis ligger tett opptil nynorsk eller kanskje heller samnorsk (grusomme greier forøvrig). Men at Statens Vegvesen tar seg til rette og plasserer SKULE-skilt på begge sider av NERSTAD SKOLE? Det er for meg definitivt årets happening i valgkampen.

Skilt på nynorsk - SKULE

Hva sier de andre partiene til dette? Vil førstekandidatene være sjokkerte og indignerte slik som undertegnede? Blir det oppvaskmøte med myndighetene og veivesenet?

For å si det som FrP-Siv Jensen: JEG ER SJOKKERT!

Regner med at du enten husker eller at du har vært borti denne:

Etter å ha opplevd et fantastisk engasjement på Facebook (de fleste synes det er greit med skilt på nynorsk), ser jeg meg nødt til å bruke av mine demokratiske rettigheter som kommunestyremedlem og fremme interpellasjon i sakens anledning). Her følger den:

 

Interpellasjon til kommunestyrets møte 8. september 2011
 
Skilt på nynorsk i Sigdal kommune
 
Nylig ble jeg oppmerksom på at Statens Vegvesen har satt opp skilt "142 Barn" på begge sider av innkjørselen til Nerstad skole og barnehage. Det er bra at bilistene blir gjort oppmerksomme på at det kan være barn i nærheten av kjørebanen i området.
 
Gleden ble umiddelbart ikke like overveldende over å se at teksten under skiltet er "SKULE". 
 
Såvidt meg bekjent har ikke Sigdal kommune vedtatt noen overgang til nynorsk som skriftspråk, og jeg stiller meg derfor undrende til at Statens Vegvesen bruker ressurser på å sette opp nynorskskilt i vår kommune.
 
Undertegnede er fullstendig klar over at sigdalsdialekten har mange likhetstrekk med nynorsk, men jeg har ennå tilgode å se at dette gir utslag i skriftlig nynorsk.
 
Når det så viser seg at det er like korrekt å skrive "skole" som "skule" på nynorsk (sidestilte former), må det være tullete av vegvesenet å bruke begge formene.
 
Hva vil ordføreren gjøre i sakens anledning overfor Statens Vegvesen – f.eks. informere dem om at de ikke behøver å bruke andre former enn "skole" uansett skriftspråk? Er det mulig å få en redegjørelse for om skilter fra nå av vil komme på nynorsk i Sigdal – og da i tilfelle få vite hvorfor?
 
Imøteser ordførerens svar i denne saken.
 
Med hilsen
Rune K. Nikolaisen
Kommunestyrepresentant (V)
Som nevnt ovenfor, så har innlegget skapt et sjeldent engasjement i sigdalspolitikken. For deg som er så stakkarslig at du ikke er venn med meg på Facebook, så kan du jo se kommentarene slik de foreligger per dette øyeblikk:
 

Samskriving kan være enkelt

På skolen der jeg jobber bruker vi itslearning, men opplever at for elevene er det rimelig komplisert å jobbe sammen i grupper og samtidig bearbeide dokumenter. De oppretter prosjekt og laster opp filer, men har ikke anledning til jobbe med dem samtidig. Ofte blir det problemer fordi dokumentet er låst osv. Da kan det være like kjekt å bruke samskrivetjenesten fra NDLA via samskrive.ndla.no.

Samskrivingsverktøyet EtherPad gir deg anledning til å skrive sammen med andre i sanntid – altså i praksis på samme tid. Du behøver ikke opprette noen konto, og du velger selv hvem du vil dele skrivingen med. Linken til siden sender du bare til dem du vil – ingen andre kan finne den.

Høgskolelektor Svend Andreas Horgen forklarer på en god måte hva Etherpad er for noe:

Etherpad er en tjeneste som virkelig kan endre hvordan en tenker om nettbasert samarbeid. Brukeren får se en enkel webside med et stort felt for å skrive tekst. I utgangspunktet kan 16 personer skrive samtidig, og det er tilnærmet ingen merkbar tidsforskjell fra noen skriver til det vises på skjermen til de andre. Etherpad er så synkront som du kan få det, men det er også mulig å bruke det til asynkront samarbeid.

Bruksterskelen er meget liten. Hvem som helst kan opprette et nytt dokument, og det kreves ingen innlogging. Det eneste en trenger for å kunne skrive, er lenken til det nye dokumentet. Den som oppretter dokumentet må spre lenken.

Sitat: http://gjemmesiden.blogspot.com/2010/08/samskriving-med-etherpad-gode-eksempler.html

Det er virkelig enkelt å komme i gang med dette – anbefaler definitivt å la elevene forsøke seg. Hva med å la idemyldringsfasen skje via Etherpad? Dersom du føler for litt ekstra informasjon, anbefaler jeg deg å ta en titt på videoen som du finner på NDLA sine nettsider eller Horgens lille Youtube-video som du finner nedenfor:

Etherpadsider finner du blant annet på NDLA, TypeWith.me og Piratepad. Takk til Ole Ekroll som tipset meg om disse sidene via Twitter.

Snakke litt – Admiral P som innslag i norskfaget

Jeg er ingen norsklærer og skal ikke påberope meg noen dyp fagkunnskap i faget norsk. Men oppi hodet mitt rører det seg alltid ideer om hvordan man kan bruke digitale medier, musikk og annet i kombinasjon med «tradisjonelle» ting i undervisningen. Hiten «Snakke litt» med Admiral P må jo være perfekt som en innledning til emner som omhandler kommunikasjon, eksperiment med ord og andre viktige elementer – eller ganske enkelt bare en morsom innledning til å snakke litt sammen? Læreplanverket for norskfaget viser til faget som «et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling». Hiten burde slå an blant grunnskoleelever, enten vi snakker om store eller små. Forsøk davel!

Jeg har tatt en liten titt på kompetansemålene jeg mener kan passe, men som norsklærer finner du kanskje flere andre:

Kompetansemål etter 2. årstrinn:

Eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer.
Eleven skal kunne samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst.
Eleven skal kunne snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt.

Kompetansemål etter 4. årstrinn:

Eleven skal kunne samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer.

Kompetansemål etter 7. årstrinn:

Eleven skal kunne drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker.
Eleven skal kunne vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner.
Eleven skal kunne forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk.

Kompetansemål etter 10. årstrinn:

Eleven skal kunne vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.

Sitat: http://www.udir.no/no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=155367&v=5

Jeg fant teksten til sangen på forskjellige sangtekstesider på nett, men jeg har tatt meg bryderiet med å korrigere den for en del feil. Nå er jo dette en muntlig basert tekst og norsk rettskriving må betegnes som noe kreativ – det er jo bare kult, eller?

Jeg har lagt ut teksten i word– og pdf-format (og har også lagt fullstendig tekst ut nedenfor i bunnen av denne artikkelen), og håper selvsagt det er greit for Admiral P og plateselskapet hans. Du kan forresten kjøpe sangen hans for kun kr. 8 hos Itunes eller CDON.

Jeg finner også sangen ute på Youtube, så det er vel lite som begrenser din iver etter å ha en noe annerledes norsktime en gang kommende uke? 🙂

Snakke litt – Admiral P

Snakke litt med meg
Prate litt med deg
Snakke litt med meg

Kan du komme hit og snakke litt med meg
Prate litt med deg
Kan du komme hit og snakke litt med meg
Du ser at jeg vil ha kontakt

Kan du komme hit og snakke litt med meg
Ja du, jeg vil prate litt med deg
Kan du komme hit og snakke litt med meg
Admiral, han vil ha kontakt

Jeg sa hei, men du gikk rett forbi
det er derfor jeg kom til deg, og jeg dro deg litt på si’ now
dro deg på si’ og
bare for å si at jeg ville veksle ut ordet jeg med vi, ey
lei av jeg, og jeg vil ha mer vi
men jeg ska’kke stresse deg for du må føle deg fri, ey
takk for sist, ja vi hadde god tone
det hadde skjedd, men hvis det ikke var for tone
ting tar tid, så jeg få’kke vondt i hodet
ville høre stemmen din, det var derfor jeg plystra

kan du komme hit og snakke litt med meg
ja du, jeg vil prate litt med deg
kan du komme hit og snakke litt med meg
du ser at jeg vil ha kontakt, alright

men
kan du komme hit og snakke litt
ja du, jeg vil prate litt med deg
kan du komme hit og snakke litt med meg
Admiral, han vil ha kontakt

Samtalen varer og den blir varmere,
for først så var den klam, men så ble hun klarere
og få meg spinnvill e’kke bare bare
men du er på god vei så det er ingen fare
hun stepper opp i stedet jeg vil kalle denne hot stuff
banker inni hodet mitt vi tenker nonstop
hotstuff på hodet ville tankene til rasta
ta det veldig rolig jeg ha’kke tenkt til å hasta
alt har balansert, jo det e’kke komplisert
hør på orda mine, jo de e’kke avansert
vi ble engasjert hvis du er interessert
se hva måtte til for å få oppmerksomhet

kan du komme hit og snakke litt med meg
ja du, jeg vil prate litt med deg
kan du komme hit og snakke litt med meg
du ser at jeg vil ha kontakt

kan du komme hit og snakke litt med meg
ja du, jeg vil prate litt med deg
kan du komme hit og snakke litt med meg
Admiral, han vil ha kontakt

ingen fare i å snakke sammen i det hele tatt
men forsiktig rundt løven, jo for kanskje du blir tatt
jeg så du ville ha noe når du ga meg øyekontakt
fra andre siden av rommet i på sofaen du satt

jeg sa hei, men du gikk rett forbi
det er derfor jeg kom til deg og dro deg litt på si’ now
dro deg litt på si’ og
bare for å si at jeg ville veksle ut ordet jeg med vi.

kan du komme hit og snakke litt med meg
ja du, jeg vil prate litt med deg
kan du komme hit og snakke litt med meg
du ser at jeg vil ha kontakt, alright

kan du komme hit og snakke litt med meg
ja du, jeg vil prate litt med deg
kan du komme hit og snakke litt med meg
Admiral, han vil ha kontakt

kan du komme hit og snakke litt med meg
ja du, jeg vil prate litt med deg
kan du komme hit og snakke litt med meg
ja, du ser at jeg vil ha kontakt