Kredittkort er ikke farlige – du kan faktisk spare penger på å bruke dem korrekt

Visste du at jeg har en rekke kredittkort som jeg bruker til forskjellige formål? Det er ikke fordi jeg er lutfattig og utnytter kredittene (med heftige renter), men fordi jeg oppnår fordeler som kredittkortselskapene gir meg windows 7 32 bit gratis downloaden nederlands.

Kredittkort er ikke smart dersom du har en svak økonomi, men heldigvis er de fleste nordmenn godt stilt når det gjelder lommeboka. En enkel tommelfingerregel er å ikke la kredittkortgjelden bli mer enn du har tilgjengelig på brukskontoen, slik at du alltid kan betale det skyldige beløpet på forfallsdato you can download purchased amazon videos.

Hovedbanken din vil gjerne gi deg både VISA- og Mastercard-kort fordi de ønsker å tjene penger på deg. Men de vanlige kortene gir deg ikke de samme fordelene som du kan få andre steder. Velger du de riktige kortene ut fra ditt handlemønster, kan det faktisk spare deg for penger. Ta en kikk på kredittportalen.no for å se hvordan publisher voor mac for free. I tillegg bør du tenke sikkerhet. Jeg bruker for eksempel aldri VISA-kortet som er knyttet til min vanlige brukskonto.

Hvilke kredittkort bruker så jeg?

 

Helt siden nettbutikkene dukket opp og jeg begynte å kjøpe enkle ting som CD’er og bøker via internett, har jeg hatt kortet Gebyrfri VISA msp for free. Kortet bruker jeg kun til netthandel. Fakturaen kommer på e-post i begynnelsen av måneden (vanligvis den 2.) med forfall 20. i samme måned. Selvsagt betaler jeg alltid skyldig beløp på forfallsdag.

Bank Norwegian VISA bruker jeg til å kjøpe flybilletter med Norwegian. På den måten slipper jeg å betale gebyr som Norwegian krever inn ved kjøp anno 1602 download full version free chip. I tillegg får jeg Cash points som jeg igjen kan bruke til å betale senere flybilletter. Fakturaen derfra kommer også i begynnelsen av måneden og har (hos meg) forfall den 15. i samme måned.

365 Privat Mastercard er min personlige favoritt. Det kortet bruker jeg til å handle drivstoff, fordi jeg får 3,65% cashback explorer kostenlos herunterladen. Enda bedre er det om det passer seg slik at du kan fylle drivstoff på Esso-stasjoner. Ved en gjennomsnittlig pumpepris på kr 14 hos Esso, får jeg over 80 øre rabatt per liter. Mer ukjent er det kanskje også at jeg bruker kortet til å handle klær og sko, fordi det også gir meg 3,65% rabatt. Genialt.

Bensinkort er i det hele tatt en god mulighet for å spare noen kroner på norsk, rådyr drivstoff mactex herunterladen. Dersom du har en Shell-stasjon i nærheten slik som meg, så bruker jeg Shell Mastercard.  Da får jeg 40 øre Trumfbonus på drivstoffet.

Apropos Trumf: Når vi handler matvarer, så skjer det som oftest gjennom butikker tilknyttet Norgesgruppen. Og da bruker jeg alltid Trumf VISA som gir meg 2% Trumfbonus på alle kjøp, og på Trippeltrumf-dager får jeg 4% video instagram story herunterladen. Alle monner drar for en som er gjerrig med pengene i lommeboka. Vi handler stort sett alle matvarene på Spar, Kiwi eller Meny, siden de butikkene ligger nærmest der vi bor.

Det finnes jo selvsagt en rekke kredittkort der ute som kan være passende for deg, da kan det være kjekt å sjekke fordelene. Jeg har laget en enkel nettside som sammenligner kredittkort Download openoffice calc. Ta en kikk og se om det er noe som passer for deg.

Til slutt vil jeg bare gjenta mine enkle råd for å bruke kredittkort smart:

 1. Betal skyldig beløp på forfallsdato.
 2. Ikke la kredittkortgjelden bli mer enn du har tilgjengelig på brukskontoen.

Dersom du mot formodning skulle synde mot regel nr gta 6 kostenlos herunterladen. 1, blir det jo ganske så dyrt. Et eksempel: Gebyrfri VISA har effektiv rente på 23,41%, en kreditt på kr 15.000,- vil over 12 mnd gi en totalsum på kr 16.779,51. I alle årene jeg har brukt kortet, har jeg aldri glemt å betale på forfall…

Manglende kvalitet, legitimitet og objektivitet når egne posisjoner skal vurderes

Jeg har forlengst flagget at jeg kan tenke meg en kommunesammenslåing mellom Modum, Sigdal og Krødsherad. Kommunene i Midt-Buskerud har de seneste årene gjort mye for å utvide tjenestesamarbeidet som igjen skal gi et bedre tilbud til innbyggerne bild von website herunterladen. Men man bør vokte seg for å la bukken passe havresekken? Nå har ansatte i de lokale landbruksetatene utarbeidet en vurdering av felles landbrukskontor i Midt-Buskerud learning workshop free of charge. Ikke overraskende kommer de frem til at det ikke er noen vits i å gjøre endringer.

Jeg skal ikke dvele for mye ved selve rapporten, men velger å påpeke det surrealistiske i at arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten besto av

 • Kjell Ove Hovde, avdelingsleder landbruk, Sigdal
 • Jan Rundtom, jordbrukssjef, Krødsherad
 • Dag Præsterud, fagleder skogbruk, Modum
 • Åse Lien, tillitsvalgt (Fagforbundet)

Etter at arbeidsgruppen har jobbet i ca bewerbungsschreiben praktikum muster kostenlos downloaden. et halvt år, kom de frem til følgende (overraskende?) konklusjon:

Arbeidsgruppen mener det ikke er behov for å slå sammen landbrukskontorene på kort sikt herunterladen. Dette begrunnes med at forvaltningen fungerer tilfredsstillende i de respektive kommunene i dag wie kann ich ein youtube video herunterladen.

I mine øyne er det totalt nytteløst å la dem som har mest ønske om status quo utarbeide en rapport om en strukturendring innenfor landbruksetatene i Modum, Sigdal og Krødsherad offline maps iphone. Jeg tviler ikke på at fagsjefene har integritet og selv har en oppfatning av at de utfører et godt og saklig rapportarbeid. Men det sier seg vel selv at en rapport med en slik konklusjon vil skape tvil om legitimitet og objektivitet corona data donation?

Selvsagt finnes det gode argumenter for og imot et felles landbrukskontor i Midt-Buskerud. Dessverre ser det ikke ut til at medlemmene i arbeidsgruppene har vært særlig opptatt av dette ios 11 downloaden op ipad. Hele rapporten er i bunn og grunn en statusrapport som lister opp fordelene ved dagens situasjon og skremmer med mulige fremtidsscenarioer youtube videos downloaden android app. Da spiller det visst ingen rolle at mandatet ba gruppen om å vurdere fordeler og ulemper.

Såvidt jeg kan lese, har arbeidsgruppen klart å poengtere et par fordeler mundschutz cut pattern free free of charge without registration. Kan dette betraktes som en god nok analyse?

Ved et felles landbrukskontor kan det være større mulighet for å frigjøre kapasitet til [landbruksbasert innovasjon og næringsutvikling]. Mulighetene for fagspesialisering vil også være større, og en blir mindre sårbare ved sykdom og permisjoner.

Skribentene har satt som utgangspunkt at alt som gjøres i dag, også må gjøres i fremtiden. Og ikke minst at dagens bemanning og pengebruk er «just the right one». Man kan vel stusse litt over følgende som nevnes i rapporten:

fordeling_okonomi
Det viser seg altså at Modum bruker 0,27 % av sitt totale driftsbudsjett på landbrukssektoren, mens Krødsherad og Sigdal bruker hhv. 0,73 % og 1,34 %. Hvorfor forskjellen er slik den er, analyseres ikke noe nærmere. Når rapporten samtidig forteller at Modum er den største landbrukskommunen både i areal og produksjon, gir det meg en liten hodepine mht. pengebruken. Men det er kanskje bare i mitt hode?

Til kommunestyremøtet i Sigdal 10. april 2014 fremla rådmann Jens Sveaass en sak (sitat hentet fra s. 49) der han ba om å hente inn ekstern hjelp for å vurdere innsparingsmuligheter og analysere prosesser. Legg spesielt merke til følgende sitat:

Rådmannen har gjort noen helt innledende undersøkelser til hva slags hjelp som er mulig å få på slik analyse. I disse samtalene er det allerede avdekket svakheter ved «våre egne» betraktninger og oppfatninger så langt. Det er svært «fort gjort» å legge feil vurderinger til grunn, og «gå i feil retning». Manglende kvalitet i analysene, manglende legitimitet og objektivitet i funnene gjør det også krevende å vinne gehør for funn blant de ansatte, medarbeidere og ledere, som skal gjennomføre endringer.

Dersom man setter dette sitatet opp mot konklusjonen i rapporten om felles landbrukskontor i Midt-Buskerud, kan jeg ikke annet enn å gi rådmannen rett.

havresekk

ERV – Er Regnskapet Vanskelig? – Hvordan man kaster bort skattepenger

Sigdal kommune har i mange år hatt utfordringer med sine økonomisystemer og ikke vært fornøyd.

Man har brukt utrolig mye ressurser på overgang til nytt system, opplæring og ikke minst «dobbel» bokføring i en lang periode.

Nå må man skifte system igjen – og atter en gang bruke store summer på prosessen.

Jeg har tatt en nøyere kikk på hvorvidt det er mulig å finne ut når rådmannen kunne ha satt på nødbremsen epub bücher kostenlos downloaden. I tillegg er det viktig å finne ut hvorvidt vår kommune også bør saksøke Evry som har solgt oss dette «fantastiske programmet».

I årsmeldingen for 2009 (som kom i 2010) står det å lese:

Utfordringer i 2009

Sigdal kommune har startet et felles prosjekt med Modum og Krødsherad kommune. Økonomi- og personalsystemet skal skiftes til et nytt system som gir større muligheter for å ha et utvidet samarbeid på økonomiområdet med to kommuner som vi har samarbeid med i andre deler av kommunal sektor. Dette krever en del forarbeid samtidig som daglige oppgaver må gjøres.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=2866&DAAID=11 (side 17)

Og prosessen fortsetter i 2010:

Utfordringer i 2010

Sigdal kommune fortsetter å gjennomføre et felles prosjekt med Modum og Krødsherad kommune tatort. Økonomi- og personalsystemet skal skiftes til et nytt system som gir større muligheter for å ha et utvidet samarbeid på økonomiområdet med to kommuner som vi har samarbeid med i andre deler av kommunal sektor. Dette krever en del forarbeid samtidig som daglige oppgaver må gjøres.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3629&DAAID=11 (side 19)

Samtidig ble følgende forklaring gitt på hvorfor man går over til nytt økonomisystem:

I 2010 ble fortsatte forberedelsen til nytt økonomi, lønn og personalsystem, dette er et arbeid som ble påbegynt i 2009 anno 1404 download full version for free. Sigdal kommune vil skifte fra Agresso til ERV (EDB Businesspartner) i 2011. Vi vil fra 2011 ha likt økonomi- lønn- og personalsystem som Modum kommune og muligens Krødsherad kommune. Dette åpner også opp for mer samarbeid innen områdene med disse kommunene. Dette betyr at fra 2011 vil kommunen ha et personalsystem sammen med lønnssystem kostenlose puzzle zum herunterladen. Dette har kommunen ikke tidligere hatt. Overgang til nyere versjon av K2000 (ESA) – sak og arkiv – ble gjennomført våren 2008, og i forlengelsen av det vil det på sikt bli innført elektronisk arkiv. Dette ligger noe frem i tid. Saker som produseres i ERV og som er arkivverdige skal la seg elektronisk overføre til kommunens sak og arkiv system.

I årsmeldingen for 2011 kommer det frem at pengene har begynt å rulle ut til «fordel» for dette nye økonomisystemet:

Tjenesten har et merforbruk på kr 280 875 kostenlose briefvorlagen word zum downloaden. Overforbruket skyldes hovedsakelig ansettelsen av en ny medarbeider på lønningskontoret og bruk av ekstra ressurser på grunn av overgang til et nytt lønns- og økonomisystem.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3839&DAAID=11 (side 22)

Og den vanlige leksa kommer i tillegg:

Utfordringer i 2011

Sigdal kommune har skiftet økonomi- og personalsystemet til et nytt system som gir større muligheter for å ha et utvidet samarbeid på økonomiområdet med Modum og Krødsherad kommune som vi har samarbeid med i andre deler av kommunal sektor herunterladen. Dette krevde mye arbeid samtidig som daglige oppgaver måtte gjøres.

I årsmeldingen for 2012 (som ble skrevet våren 2013) innser rådmannen at man ikke kan skjule svikten i økonomisystemet ERV lenger:

Sigdal kommune skiftet økonomi- og personalsystemet til et nytt system i 2011. Etter en tid viste det seg at systemet ikke var ferdig utviklet. Pga. en del mangler i systemet måtte økonomikontoret bruke flere ressurser for å få utført pålagte oppgaver, enn det som var lagt i budsjettramme avast free antivirus herunterladen.

[…]

Tjenesten har et merforbruk på kr 319 265. Overforbruket skyldes hovedsaklig bruk av ekstraressurser innen lønn og fakturering for å få utført pålagte oppgaver innen frister.

Høsten 2012 får kommunen offisielt beskjed om at systemet ERV ikke blir videreutviklet eller opprettholdt. Kommunene som har kjøpt denne tjenesten må derfor finne nye leverandører vpp token herunterladen.

Jeg vet ikke når avtalen mellom kommunen og det som i dag kaller seg EVRY ble inngått. Men jeg stiller noen spørsmål som jeg forventer svar på. Dette vil skje i dagens kommunestyremøte!

Økonomisjef Torbjørn Hansen i Ringerike kommune uttaler 30 aol desktop gold. januar 2013 til Ringblad.no at «systemet var ikke ferdig utviklet da vi tok det i bruk [for to år siden], og vi fikk veldig mye ekstraarbeid.»

Dersom man søker litt rundt på nett, finner man fort ut at firmaet bak EVR ganske tidlig hadde tatt avgjørelsen om å fryse hele greia. I en artikkel i Computer 11. april 2011 – EDB Ergogroup faser ut Sap ser man de første tegn til krise viber for free.

5. mai 2011 leser jeg en kommentar til ovennevnte artikkel – skrevet av en politiker i Bergen kommune (der de investerte 27,4 millioner i denne ubrukelige programvaren):

Fremtiden for systemet er altså høyst usikker. […] Bergen kommune sitter altså med et lønnssystem man har brukt 27,4 millioner kroner på å implementere og som kan vise seg å være verdiløst om ganske få år.

I artikkelen EDBs økonomisystem gir mareritt fra 21. juni 2011 på Digi.no blir alt enda klarere:

EDBs egenutviklede økonomisystem ERV er en gigantisk tapsbombe, og et prosjekt som stadig volder dem store utgifter og kritikk fra kommune-Norge. Flere av de 40 kommunene på kundelisten vurderer nå å vrake løsningen, etter alvorlige problemer blant annet med lønnsutbetaling og innrapporteringer. I de fire kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand er tålmodigheten tynnslitt. To og et halvt år etter at de tok programvaren i bruk er den fortsatt ikke ferdigstilt.

Spørsmål 1: Når fant Sigdal kommune ut at systemet ikke var ferdig utviklet?

7 kommuner saksøker Evry for ekstrautgifter man har hatt i forbindelse med bruk. Se artikkelen «Evry saksøkt for «mareritt-program» fra 28. mai 2013.

Spørsmål 2: Hvorfor deltar ikke Sigdal i den kommende rettssaken mot Evry?

Både Ringerike og Modum er med, kommuner som rådmannen i Sigdal var veldig påpasselig med å nevne da «samarbeidet innen lønns- og personalsystemet» skulle lovprises.

3. Hvor mye penger må på bordet for å få implementert en ny løsning?

4. Tar rådmannen selvkritikk på at man burde ha ant ugler i mosen mye tidligere i denne prosessen?

Psykososial snillisme fra posisjonen

Ordfører Kari Ask er raskt ute med å kritisere Venstres kuttforslag i budsjettdebatten for Sigdals kommunebudsjett for det kommende året tigertones hörspiele herunterladen. Hun satser heller på følelser enn på økonomisk redelighet.

Hun vil at politikere skal ta mer hensyn til det psykososiale arbeidsmiljøet enn bare tall, økonomi, renter og driftsmuligheter på kommunale tjenesteområder vbb app herunterladen.

Ask er flink til å glemme at Venstres kuttforslag skjermer kommunens kjerneområder innen helse, sosial og skole, men at vi gjerne satser på å bringe usikkerhet til dem som jobber i byråkratiet (de på "huset" – ordførerens nærmeste allierte) farmville 2 kostenlos herunterladen.

Er kommunen å regne som en vernet bedrift der alle ansatte bortsett fra lærerne og vikarer i helse og sosial skal føle seg trygge for svingninger i budsjettene gratis kinderspiele zum downloaden?

Ifølge Bygdeposten uttaler ordføreren følgende:

Hun understreker at etatene har vært igjennom kraftige nedskjæringer de siste par årene, og at det nå er viktig å beholde de ressursene som ligger ute i systemet download ps4 browser.

Sitat: http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article6379991.ece

Kanskje ordfører Kari Ask kan fortelle oss hvor det er gjort "kraftige nedskjæringer" i 

 • planområde 1 (sentrale styringsområder/politikk) der hennes egen og våre godtgjøringer befinner seg lieder auf dem iphone herunterladen. Ordføreren tjener nå godt over 600 lapper i året – for what?
 • planområde 2 (fellestjenester – sentraladministrasjon) som i 2013 skal få ca do not download iphone mail attachment. 1 million kr. ekstra (ca. 10% økning)
 • planområde 3 (oppvekst – kultur). Ja, her har det vært nedskjæringer og Venstre ønsker derfor å skjerme den "operative" delen (men vi vil kutte i byråkratjobber som idretts- og ungdomsleder, barnehagekonsulent som har est ut i prosentandel de senere årene)
 • planområde 4 (helse og sosial) herunterladen. Ja, her har det vært stramme budsjetter og vi vil skjerme sektoren. Nettopp fremtidig realistisk drift av Sigdalsheimen er jo grunnen til at vil kutte andre steder herunterladen.
 • planområde 5 (teknisk sektor). Her er det stort sett selvkost som hersker, men det er fortsatt mulighet å spare penger på landbrukskontoret – men bøndene ønsker sikkert fortsatt kommunale skjemautfyllere og -hjelpere lieder mit text herunterladen. Ikke vi.
 • planområde 6 (kirken). Kommunestyrets flertall gir stadig mer til noe som stadig færre bruker. Er det legitimt overfor alle "de andre"?

Flertallspartiene i Sigdal ønsker altså å skaffe seg noen ekstra kroner ved å utvide nedbetalingstiden på kommunale lån til 40 år. Er det ikke slik at vi da skyver utgiftene over på kommende generasjoner? Men det kan jo Ask, Kolbjørnsrud og resten gi blaffen i, det er ikke særlig mange av oss nåværende kommunestyrerepresentanter som kommer til å ta ansvar for kommuneøkonomien om 40 år. 

Venstre vil ta ansvar nå – før de negative konsekvensene blir for store. Så får vi heller bli litt upopulære hos Bunad-Høyre og Bonde-SP som helst vil ha "tut og kjør".

Ikke la deg lure til å kjøpe jakker fra Hong Kong

Forleden ble jeg kontaktet av en kar på Facebook (Du kan gjerne legge meg til du også hvis du gidder) som hadde lest mine tidligere blogginnlegg Shopping via internett – farlige greier? og ikke minst Ikke tro på det du ser – piratkopisalg via internett.

Henvendelsen er klassisk i den forstand at lurendreierne på nett er blitt stadig flinkere til å få nettbutikker til å se ekte ut psp spiele online downloaden.

La oss ta en titt på henvendelsen slik den havnet i postboksen min på Facebook – jeg var selvsagt bare glad for å kunne hjelpe. Forhåpentligvis hørte vedkommende på meg og lot være å kjøpe noe fra dette nettstedet. Jeg har selvsagt anonymisert vedkommende som skrev til meg:

Jeg fant stoff om deg på internett der du listet opp en del sider som drev med salg av falske merkeklær. Jeg fikk inntrykk av at du hadde god peiling og ønsker og be deg om hjelp. Hva tror du om denne siden? Driver de med salg av falske jakker og er det skummelt å bestille over denne siden free cut pattern cuddly toy? Se http://www.canada-goose-norge.biz/.

 
Det er ikke farlig å klikke på linken i meldingen ovenfor, men du kan like gjerne spare deg. Ta en titt på skjermbildet nedenfor.
 
 
Jeg svarer så følgende til den som lurer:
Hei. Det er helt klart en site som driver salg av piratjakker. Jeg ville ikke ha kjøpt noen verdens ting derfra. Domenet eies av et firma som skjuler sin identitet, det er ingen andre kontaktdata enn et webskjema osv adobe photoshop lightroom 6. Bare sprøyt.
 
Live chatten sender meg forresten til et koreansk domene. 
Jeg driver og chatter med en supportperson i Asia et sted. Han forteller at jakkene kommer fra Hong Kong og at det er såååå enkelt å bestille!
 
Som nevnt så tok jeg meg tid til å prate med supporten til firmaet som ønsker å selge disse staselige jakkene. Nedenfor ser du hva vi pratet. Særlig interessert i å hjelpe var ikke "Yangyang" akkurat.
 
Legg merke til at han ikke direkte snakker om et spesielt nettsted eller vare – det er jo ganske enkelt fordi disse folkene tilbyr alle mulige piratprodukter på tusenvis av forskjellige nettsider bau simulator kostenlosen vollversion.
 
Yangyang:
If it is busying now,try again or phone me please
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:03:07
Hello, welcome to our site, how may I help you ?
 
you 2011-12-6 18:4:2
    Hi, I would like to buy a Canada goose jacket. How do I do it? I have never paid anything online before.
 
you 2011-12-6 18:6:18
    Hmmm…..are you not there to answer me angry birds 2 herunterladen?
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:06:07
hi
 
you 2011-12-6 18:6:40
    hi
 
you 2011-12-6 18:6:41
    Hi, I would like to buy a Canada goose jacket. How do I do it? I have never paid anything online before.
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:06:21
you can create an account in our site first
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:06:35
and then place an order directly
 
you 2011-12-6 18:7:20
    But what about payment, how do I know that I get the jacket when I pay money?
 
you 2011-12-6 18:7:40
    You are in Asia and I am in Norway
 
you 2011-12-6 18:7:46
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:07:40
you can pay by visa online
 
you 2011-12-6 18:8:35
    How do I know that I will get my jacket? Which country does the jacket come from?
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:08:36
from hong kong
 
you 2011-12-6 18:9:18
    Do you have any experience with sending jackets to Norway?
 
you 2011-12-6 18:11:12
    Hello?
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:10:56
hi
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:10:59
yes
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:11:04
we send many before
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:11:11
we can send to all over the world
 
you 2011-12-6 18:12:9
    So I know there could be a problem with customs because the jackets are not original alte computerspiele downloaden. Do I get a refund if the jacket doesn't get through customs?
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:12:39
please do not worry, we will write gift on the package to avoid the tax
 
you 2011-12-6 18:14:5
Okay, that sounds very good. Are the jackets good quality, maybe I can order more for my friends also?
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:13:55
sure
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:14:06
we have a guarantee on the best quality
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:14:21
if the quailty is poor, you can return them and get a full refund
 
you 2011-12-6 18:15:44
Sounds perfect. Thank you. Because of your good service, I feel secure enough to order now. Thank you. Are you by the way in Hong Kong? Really a long way from Norway 🙂
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:15:48
not that long, it will take about 5 to 6 days
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:16:00
and you are sure to receive your order before Christmas
 
you 2011-12-6 18:16:56
 
Yangyang(9205392)2011-12-07 01:16:48
you are welcome. friend
 
you 2011-12-6 18:17:52
bye bye. have a nice day at work
 

Du kan se av samtalen at jeg gjør meg rimelig dum. Jeg forteller at jeg aldri har betalt med kredittkort eller bestilt online tidligere, for å gi Yangyang et inntrykk at han har lett spill. Av seg selv lover han gull og grønne skoger, pakken fra Hong Kong skal komme frem før jul (samtalen ble gjort 7. desember) – den tar bare 5-6 dager med posten download the pay card form. Og tollen er heller ikke noe problem, fordi de merker jakken som "gave".
 
Det er selvsagt en mulighet at du får pakken dersom du bestiller. Men vet du det sikkert? Har du noen mulighet til å kontakte dem? Tja, kun via et webskjema som ikke sier noen verdens ting.
 
Og tollerne er definitivt også på utkikk etter piratvarene dine.
 
Som karen på Facebook skrev til meg in the end:
Da er det nok best å holde seg unna secure app. Virker som noe skikkelig monkeybusiness. Takker for de gode svarene dine:)
 

 

Captain KID i Sigdal kommune

En eller annen på kommunekassa i Sigdal elsker visst tall og tror tydeligvis at alle andre også elsker tall. I dag mottok jeg et par fakturaer fra kommunen som inneholder utrolig lange KID-numre herunterladen.

La meg gjette at kommunen skylder på det nye økonomisystemet, men ingen skal komme og fortelle meg at 7 nuller i et KID-nummer gir NOE SOM HELST informasjon til Sigdal kommune amazon audible hörbuch herunterladen.

For KID-nummer skal nettopp gjøre dette – gi informasjon til den som utsteder fakturaen. For eksempel om betalingsperioden, hva slags innbetaling det dreier seg om osv google play services for free. KID-nummeret kan være opptil 25 sifre, og Sigdal kommune "nøyer seg" med 20.

Problemet er mitt eget iphone backup from icloud. Det er jeg som sitter i nettbanken og forsøker å finne ut hvor mange nuller jeg skal punche inn i KID-feltet. Søker man råd på nett, får man vite at man kan jo bruke e-faktura eller avtalegiro herunterladen.

Såvidt meg bekjent er ikke Sigdal kommune i stand til å håndtere e-faktura (hva med avtalegiro?). For et par år siden hadde kommunen tilbud om avtalegiro, men rot i systemet førte til at kassa ba meg om å fjerne denne avtalen i nettbanken gba herunterladen. Det ble visst for komplisert.

Dersom en fakturautsteder har mulighet for e-faktura, skal dette komme opp i nettbanken når man betaler. Det skjer ikke når fakturaer til Sigdal kommune skal betales i alle fall elsterform 2019. Da er det jo interessant å vite at ordfører Kari Ask 18. desember 2009 (temmelig nøyaktig to år siden gitt) svarte følgende på en interpellasjon fra undertegnede:

I tillegg til digitalisering av kommunens arkiv er kommunen i gang med overgang til et nytt økonomisystem som også inkluderer nytt lønns- og personalsystem download music via youtube. Det skal være i drift før sommeren. Det vil også bli lagt til rette for avtalegiro og e-faktura.

Sitat: http://www.runenikolaisen.com/politikk/langsomt-inn-i-fremtiden/

TTT – Ting Tar Tid herunterladen. Sigdals motto når det gjelder å komme seg inn i fremtiden. Vi skynder oss langsomt.

Jeg lurer på hva Sigdal kommune bruker 7 nuller i et KID-nummer til you can download youtube video? Går det ikke an å gjøre ting litt lettere? Behøver man å ta høyden for at man skal fakturere enorme mengder og summer hvert bidige år?

Shopping via internett – farlige greier?

Jeg husker ti år tilbake da det smått begynte å bli interessant å handle på internett. Alle var skeptiske, og jeg var intet unntak fortnite free download ps4. Likevel er det jo interessant og praktisk for oss som bor "på bygda" å kunne handle på internett til alle døgnets tider youtube film downloaden.

Det er ikke bare betalingsmåten som er viktig å huske på når man handler på internett. Jeg ser etter kjennetegn for å se om butikken er seriøs, det kan være slik som at det oppgis kontaktdata eller at de bruker en sikkerhetsløsning som er akseptabel Download sims for free pc.

Som jeg skrev i mitt innlegg i går – Ikke tro på det du ser – piratkopisalg via internett – så finnes det useriøse bedrifter også ballergames for free chip. De holder jeg meg unna.

Men jeg var skeptisk til å bruke mitt vanlige VISA-kort som er tilknyttet lønnskontoen min – man hørte jo den gang utrolige skrekkhistorier om tapping av konto osv fire tv herunterladen wird zu diesem zeitpunkt nicht unterstützt. I 2001 oppdaget jeg Gebyrfri VISA som tilbød et gratis kredittkort med faktura i etterkant – for meg noe helt nytt og risikofritt adp.

Siden jeg gjerne ville shoppe bøker, cd'er, sokker og andre ting via internett, fant jeg muligheten min til å handle uten risiko lep's world kostenlos herunterladen. Ved å bruke GEBYRFRI VISA som ikke koster noen verdens ting i årsgebyr, får jeg hver måned tilsendt faktura på e-post slik at jeg kan sjekke at alt er korrekt i forhold til bruken min Download peppa wutz follow.

Deretter logger jeg meg inn i nettbanken og legger fakturaen til forfall – i praksis har jeg da fått lang betalingsutsettelse uten at det koster meg et rødt øre Download Christian music for free.

For det er viktig å betale på forfallsdagen, hvis ikke kan det bli dyre greier. Men i løpet av 10 år har jeg – med min supre ordenssans – klart meg fantastisk pou zum kostenlos herunterladen.

Det er derfor jeg anbefaler GEBYRFRI VISA til deg også – det funker rett og slett perfekt for mitt bruk – kun til handel via internett!

Hvordan shopper du via internett?

Eff.rente 23,41 %, 15 000, – o/12 mnd. Totalt 16 779,51

Ikke tro på det du ser – piratkopisalg via internett

Etter å ha lest blogginnlegget til svensken Peter Forsman som driver nettstedet internetsweden.se, føler jeg det er riktig med en liten oppfølger i forhold til det norske markedet lettering schrift herunterladen. Det hele dreier seg om salg av piratprodukter, fakes og kopier av klær, vesker, sko osv. Markedet ser ut til å være mye større enn jeg har trodd herunterladen. Og Norge er på langt nær noe unntak.

Forsman viser i blogginnlegget "STOR konsumentvarning – tusentals kinesiska webbshoppar med kopior" at det registreres tusentalls nettsider som selger billige merkeklær – dvs download auto spiel for free. altså kopier. Disse piratkopisidene finnes også i hopetall i Norge, noe du kan se i listen i bunnen av dette innlegget.
 
For min del kan gud og hvermann selge akkurat hva man ønsker, men når man stjeler et navn og et produkt for å tjene gryn, blir det helt feil windows paint for free. Med dette blogginnlegget håper jeg at enkelte potensielle kunder innser at dette IKKE er produkter som bør shoppes – heldigvis vil søkemotorene sørge for at mennesker som søker etter produkt eller nettsidenavnene nevnt her får lese blogginnlegget – disse er herved advart Download youtube videos as video.
 
Listen viser at det er produkter som Nike, Raph Lauren, Asics, GHD, Canada Goose, Converse, Montblanc og andre kjente og ikke minst dyre merkevarer som får lide under kinesernes piratgalskap frohe ostern gif kostenlos herunterladen.
 
Dersom man kikker litt nøyere på disse nettsidene som er nevnt nedenfor, vil man fort finne ut at de alle har utenlandske eiere, at språkkunnskaper begrenser seg til Google Translate og at norsk kjøpslovgivning neppe eksisterer…Bare glem hele skitten, er du snill Download youtube video online for free.
 
Jeg brukte forøvrig samme metode som Forsman (søke på Google etter et tekstutsnitt fra informasjonssiden til kunden – lik på alle sidene nevnt nedenfor) og fant en hel del domener som er opprettet for å lure folk til å handle piratkopier på nett yoga video for free.
 
Dersom du går gjennom listen, vil du fort se hvordan disse piratfolkene jobber – merkenavn kombineres f.eks spiele kostenlos downloaden vollversion android. med sted. La oss si at vi søker på "Nike Oslo" via Google. På førstesiden over søkeresultater får jeg bl.a diskord. opp:
 
Uerfarene brukere kan nok være tilbøyelige til å klikke seg inn på nettbutikken og ser da følgende:
 
 
Proffe internettbrukere ser rimelig kjapt at nettsiden er fake. Men den hadde ikke vært der dersom ingen hadde gått på limpinnen og kjøpt noe. Mitt håp er at folk er skeptiske nok til å surfe litt rundt på sidene for å se om dette er en reell side. Hva med å ta en titt på OM OSS-siden:
 
Om oss
Selskapet ble etablert i 2004.
 
Morselskapet er i HongKong, og har datterselskap i store land, som Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Australia, Kina etc. Partnerskap med anerkjente distributører og handel tilretteleggere over hele verden – Vi har utvidet vårt utvalg av produkter og utstrekningen av tjenester for å møte behovene til alle nasjonale og internasjonale kunder.
 
Vår misjon er enkel: Å tilby de beste produkter og service for våre kunder til lavest mulig pris.
 
Nå skal ingen kunne komme med at de ikke har forstått at dette er en jukseside med piratprodukter – selv de treigeste av de treige forstår vel hva de går til dersom de bestiller. Bevares, det er godt mulig at varen blir sendt til deg – men kanskje den ikke kommer gjennom tollen siden det er piratprodukt som ikke fortjener navnet som står på varen?
 
Her er oversikten over domener som jeg fant ved et kjapt søk via Google – alle er bygd opp på samme lesten. Og alle selger de piratprodukter av kjente merker. What a big shit.
 
www.asicsnorge.info
www.billigecanadagoosejakker.com
www.billigenikesko.com
www.canadagoosejakkeno.com
www.canadagoosejakker.org
www.canadagoosenorge.info
www.canadagoosenorge.net
www.conversenorge.com
www.converseskonorge.info
www.edhardy-norge.info
www.fotballsko.info
www.freerunnorge.com
www.ghd-norge.info
www.ghdrettetangbillig.com
www.ghdrettetang-norge.info
www.ghdrettetangsnorge.com
www.ghdrettetangsnorge.info
www.goosejakke.net
www.jakkenorge.net
www.jakkeronline.com
www.jakkeroslo.com
www.lacostenorge.net
www.marcjacobsoslo.com
www.mbtnorge.com
www.mbtsko.biz
www.mbtskonorge.info
www.mbtskopris.info
www.mbtskosalg.com
www.monclernettbutikk.com
www.moncleroslo.com
www.monclersdunjakke.info
www.monclersoslo.info
www.montblancoslo.com
www.mulberryno.info
www.mulberrypris.com
www.mulberryveske.com
www.nettbutikksko.com
www.nikefotballsko.info
www.nikefreenorge.info
www.nikefreeoslo.com
www.nikefreerundame.net
www.nikefreerunno.com
www.nikefreerunoslo.com
www.nikefreesrunnorge.com
www.nikemercurialvapornorge.info
www.nikeshoesit.com
www.nikeshox-norge.info
www.nikeshoxnorway.com
www.nikeshoxnznorge.org
www.nikeshoxsnorge.com
www.nikesko-nettbutikk.info
www.nikeskostr.com
www.norgevesker.info
www.norgevesker.net
www.parkanorge.com
www.poloralphlaurenoslo.com
www.pumanorge.info
www.ralphlaurennorge.net
www.reeboknorge.info
www.reeboksko.net
www.shoxnorge.com
www.skonorge.org
www.skooslo.net
www.solbrillerno.com
www.suprashoesnorway.com
www.supraskoolso.info
www.timberlandoslo.com
www.treskonorge.com
www.truereligionjeannorge.info
www.truereligionjeansnorge.com
www.uggsnorgenettbutikk.com
www.veskerbags.com
www.veskernorge.com
www.veskernorge.net
www.vibramfivefingersoslo.com