Krig mot PC-hybelkaniner

Noen ganger burde jeg kanskje være mer forsiktig med hva jeg skriver – jeg tjener tross alt noen kroner på å rengjøre pc’er for virus, spionvare, men også fysisk dritt Download thunderbird for free german.

Men samtidig vil jeg jo redde verden – og derfor kommer jeg med tips til hvordan du kan klare deg selv.

Det er utrolig hva som samler seg opp i en pc, særlig når den står på gulvet Download teamviewer 14 for free.

I dette innlegget skal jeg rett og slett anbefale deg a) bruke støvsugeren på de ytre pc-komponentene og b) å kjøpe trykkluft på boks for å rengjøre pc’en din innvendig videos auf tablet herunterladen. Det er ikke noe hokus pokus.

Her forleden dukket det opp en pc til service – den var blitt så treg og høylydt. Jeg gjør da både «programrensing» og «fysisk rensing» background images to.

Som en ekte datanerd synes jeg alltid det er spennende å se hva folk gjør med sine datamaskiner, uten at jeg snoker av den grunn.

Men denne PC’en ville jeg ikke ha inn i huset mitt engang – jeg fikk allergisk utslett bare ved synet av den adobe flash player free german free.

Jeg vet at denne datamaskinen har gått og gått i flere år på et kontor/arbeidsrom. Det ser ut til å ha vært en effektiv støvsuger:

Når man ser en slik maskin, aner man kanskje hva som venter inni bak dekslet adobe reader 11 for free german windows 10?

Du forstår sikkert at en PC full av elektriske komponenter IKKE bør se slik ut:

Jeg kan love deg at dette ikke er bra for datamaskinen cookidoo cookbook. Men jeg anbefaler ikke å ta av dekslet og så bruke støvsugeren innvendig – det kan bli for voldsomt.

Jeg anbefaler deg å kjøpe trykkluft på boks kostenlos youtube filme herunterladen. Disse boksene har en enkel liten tut som gjør at du lett kommer til over alt. Du kan sikkert kjøpe trykkluft på boks mange steder, men jeg kjøper gjerne inn noen bokser av gangen via nettbutikken MPX youtube videos über 90 minuten downloaden. Det kan du også gjøre hvis du vil.

Uansett, dersom du lar være å rengjøre maskinen, vil den på et eller annet tidspunkt «ta kvelden» fordi støvet tetter igjen vifter og komponenter downloading skype is not possible. La oss sammen kjempe mot PC-hybelkaninene, disse monstrene som gjør sitt beste for å ødelegge vårt digitale verktøy.

Trykkluft på boks funker forøvrig glimrende på bærbare pc’er, selv om det er litt mer kinkig å skru dem fra hverandre 🙂 Du kan likevel komme til mange steder med den lille tuten – vifter på sidene osv.

Lykke til!

Forandre MAC-adressen til PC’en din

Jeg innrømmer det gladelig. På ferie elsker jeg å bruke gratis trådløs internett. Men ofte blokkeres disse etter en viss tid – her jeg er nå skjer dette på basis av MAC-adressen til PC'en fortnite mobile download german.

Dermed dukker ønsket mitt opp om å kunne skifte MAC-adresse på datamaskinen min, slik at jeg kan registrere og bruke det trådløse nettet konstant ark. (Føler meg ikke som en forbryter – men snylter kanskje litt mye, dog er jeg jo en gjerrigknark!) 

MAC-adressen er en unik adresse til enhver datamaskin og styres i en PC av nettverkskortet og registeret. 

I denne bruksanvisningen viser jeg deg hvordan du på en enkel måte kan endre MAC-adressen på en PC med Windows 7 song from youtube mac.

1. Gå til Enhetsbehandlingen (START – høyreklikk på DATAMASKIN – velg EGENSKAPER – klikk på ENHETSBEHANDLING i venstre side)

2 herunterladen. I dette tilfellet velger jeg under NETTVERKSKORT det trådløse nettverkskortet og høyreklikker.

3. Jeg velger EGENSKAPER, fanen AVANSERT og markerer NETWORK ADDRESS icloud backup herunterladen iphone.

4. Hos meg står verdien angitt som UTILGJENGELIG. Jeg velger istedenfor VERDI og setter inn 12 tegn (uten spesialtegn eller slikt) – f.eks amazon playlist for free. 1A2B3C4D5E6F som skulle gjøre maskinen min rimelig UNIK. Ta altså gjerne en blanding av tall og bokstaver (viktig at du kan kjenne igjen verdien) google chromecast app downloaden.

5. Trykk deretter OK og naviger deg ut av vinduene (steng dem).

Nå kommer en litt mer tricky del som inneholder endring av registeret:

6 download free noises. Klikk START og skriv REGEDIT i "Kjør"- eller "Søk i programmer og filer"-vinduet.

7. Naviger deg frem til følgende registerverdi:

HKEY_LOCAL_MACHINE
    \SYSTEM
        \CurrentControlSet
            \Control
               \Class
                  \{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
8 sky q follow. Under denne stringen finner du forskjellige nummeroppføringer som 0001, 0002 osv. (se på bildet nedenfor).
 
9 download facebook copy. Gå gjennom de forskjellige "nummermappene" for å finne den riktige som samsvarer med ditt nettverkskort. Er du heldig finner du kjapt den mappen som har DIN Network Address.
 
10. Sjekk at oppføringen stemmer overens med tall- og bokstavkombinasjonen som du anga i punkt 4 i bruksanvisningen. Hvis ikke må du høyreklikk på NETWORK ADDRESS og endre oppføringen.
 
11. Gå nå tilbake til Enhetsbehandlingen (se over) og høyreklikk på den samme enheten som du fant frem til i punkt 2. Velg DEAKTIVER.
 
12. Jeg anbefaler deg nå å restarte maskinen din (ikke alle som behøver det, du kan forsøke å AKTIVERE den samme enheten med en gang).
 
13. VIPS. Etter en restart har min maskin fått seg en blank, ny MAC-adresse (som jeg kan se via START –> CMD –> IPCONFIG /ALL).
 
Dermed har jeg omgått sperren som dette trådløse nettverket satte som begrensning for å bruke gratis, trådløst internett 🙂
 
GOD SOMMER!
 
PS. Dersom du vil gå tilbake til opprinnelig "fabrikktilstand", behøver du bare å gå til enhetsbehandling og sette verdien til UTILGJENGELIG og i tillegg gå til samme plassering i registeret og slette hele verdien på NETWORK ADDRESS. Restart deretter maskinen og alt er som før.

Senterpartiet og tekniske duppedingser

I fjor på denne tiden ble det vedtatt i budsjettbehandlingen i kommunestyret i Sigdal at skolen skulle få 500 000 kroner til innkjøp av pc'er, hovedsaklig for å øke pc-tettheten på ungdomsskolen til 1:1, altså at hver elev fikk låne en egen datamaskin til skolebruk kniffel for free.

Senterpartiet gjorde sitt beste for å unngå at dette skulle skje, men Jan Midtskogens forslag ble vedtatt likevel herunterladen.

Også i år gikk Jan Midtskogen fra Arbeiderpartiet på talerstolen for å kjempe for økte midler til innkjøp av skole-pc'er – fortsatt er det behov i skoleverket beautiful wallpapers for mobile phone. I rådmannens budsjettforslag står det å lese:

Det er for oppvekst ikke funnet rom for investeringer til IKT-maskiner for elever aldi talk registration app. Det betyr at vi fortsatt mangler maskiner på skolene, noe som trolig vil bli et stadig økende problem ettersom de gamle elevmaskinene fases ut sbb mobile. Behovet er en investering på minst kr. 350 000 i 2012. Videre at det avsettes kr 500 000 hvert tredje år fremover.

Sitat: Handlingsprogram og økonomiplan 2012- 2015 med Budsjett 2012  – Rådmannens forslag – Del II (side 11)

Dessverre er det nå Senterpartiet og Høyre som sitter med makten i Sigdal. Senterpartiet – kanskje mest kjent blant ungdom som partiet som stemte MOT i fjorårets budsjettbehandling at elevene på ungdomsskolen skulle få personlige PC’er i sitt skolearbeid – har fått med seg Høyre på at den videre satsingen på PC i skolen må vente ett år cv to and fill in.

De to partiene fikk således gjennom følgende:

Behov for oppgradering og eventuelt innkjøp av nye eller flere pc’er til skolene vurderes av sektoren og rådmannen i forbindelse med budsjettprosessen for 2013 herunterladen.

Det blir altså ingen nye skole-pc'er til Sigdal ungdomsskole, Nerstad skole, Prestfoss skole eller Eggedal skole i 2012 herunterladen. Jammen bra at de resterende midlene fra fjorårets bevilgning nå brukes til å supplere med noen maskiner i alle fall.

Men hva så med tittelen på dette innlegget komoot auf garmin herunterladen? Jo, Jan Midtskogen kunne fra talerstolen fortelle at Senterpartiet omtalte skole-pc'ene som tekniske duppedingser (er ganske sikker på at Midtskogen refererte til Torstein Aasen), noe som igjen insinuerer at disse er en unødvendighet i skolen amazon prime download purchased movies.

Senterpartiet er nok ikke helt informert om hvorfor man trenger pc'er i skolen. Jeg har et bestemt inntrykk av at SP-folk tenderer mer til å kritisere modernisering og teknologisering av samfunnet – herunder bruk av PC – enn andre. 

Dersom SP-folk (og nå også Høyrefolk – bortsett fra representantene i hovedutvalg for oppvekst) trenger litt begrunnelse for hvorfor vi bruker PC i skolen, så foreslår jeg å lese litt i læreplanen om generelle ferdigheter som skal utvikles i norsk skole:

 • Å kunne uttrykke seg muntlig
 • Å kunne uttrykke seg skriftlig
 • Å kunne lese
 • Å kunne regne
 • Å kunne bruke digitale verktøy

Kjære bakstreverske Høyre- og Senterpartifolk i Sigdal: Ta en kikk på Utdanningsdirektoratets nettsider for å bli litt mer kjent med hva sigdalsskolen bruker PC til. Jeg har god tro på at visse folk kommer til å bli mer engasjert ang. skole-pc når årene skrider frem. 🙂 (den var nok for dyp for de fleste, men neppe for vedkommende)

Tilbake til start – datasatsingen i Sigdalsskolen

At økonomien i kommunen kan utarte seg slik at vedtak må revurderes er ikke uvanlig. Men når det gjelder IKT og manglende nyinvestering i skolen blir det litt patetisk og sløsete når et innført system ikke lenger kan gjennomføres Download funny animal videos for free. I alle fall dersom rådmannens forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det er foreslått.

I desember 2010 vedtok kommunestyret i Sigdal (mot Senterpartiets stemmer) å bevilge 500 000 kroner for å kjøpe flere elev-pc'er til bruk i sigdalsskolen word online. Etter sterkt påtrykk fra 16-åringene ved Sigdal ungdomsskole som deltok i stemmerettsprosjektet for 16- og 17-åringer (se f.eks. innleggene Skole-pc til alle, PC-er til alle elever på Sigdal ungdomsskole og Nye pc-er på skolenble det senere bekreftet at Sigdal ungdomsskole skulle ha en fordelingsnøkkel på 1:1, mens barneskolene skal ha 1:2 (1:3 på småskoletrinnet) pendulum boards to. I første omgang skulle altså alle elevene ved Sigdal ungdomsskole ha sin egen elev-pc.

For å få mest mulig ut av pengene, ble det kjøpt inn tynnklienter som kun fungerer i skolens omgivelser – de kan ikke brukes hjemme filmen voor ipad. Hver elev har nå sin egen pc og tar ansvar for denne.

Alle elever på 8. og 9. trinn har en ny HP 4320t tynnklient, mens 10. trinn sitter med en blanding av nye og gamle maskiner samsung galaxy s3 mini can no longer images. De gamle er naturlig nok problematiske og vil ikke holde særlig lenge. I og med at hver elev nå har ansvaret for sin egen maskin, har vi i stor grad utryddet hærverk og problemer i forhold til manglende antall pc'er i forhold til hva som behøves i den daglige undervisningen antivirenprogramm windows 7 kostenlosen.

Du må gjerne si at PC er unødig for undervisningen, men jeg håper du forteller det til en elev som skal bruke pc på eksamen og senere i livet caillou herunterladen.

Så skriver altså rådmannen i sitt forslag følgende:

Det er for oppvekst ikke funnet rom for investeringer til IKT maskiner for elever snapchat macbook. Det betyr at vi fortsatt mangler maskiner på skolene, noe som trolig vil bli et stadig økende problem ettersom de gamle elevmaskinene fases ut servus tv mediathek herunterladen. Behovet er en investering på minst kr 350 000 i 2012. Videre at det avsettes kr 500 000 hvert tredje år fremover.

Sitat: Budsjett 2012 – del II Sigdal kommune Download outlander music for free. Rådmannens forslag. Oktober 2011.

Dersom dette forslaget blir vedtatt, må dagens system endres. Fra og med neste skoleår må alle avtaler med elever og foresatte makuleres og de personlig "eide" pc'ene (de er markert med navn) må igjen plasseres slik at alle elevene har tilgang til alle maskiner – noe som igjen vil føre til ansvarsfraskrivelse og hærverk som tidligere.

Er det slik vil vi ha det? Tilbake til start? Eller vil vi inn i fremtiden?

Politikk betyr å prioritere – jeg vil prioritere å fortsette satsingen på data i skolen. Heller det enn å bruke 1,2 millioner kroner på å kjøpe Chr. Skredsvigs hjem Hagan. Ja, jeg setter ting opp mot hverandre. Hva annet kan man gjøre som politiker i en liten kommune? 

 

Sørg for backup av dine dokumenter og bilder

Ofte får jeg spørsmål om hvor viktig det er med backup av bilder, dokumenter, e-poster, favoritter og slikt som ligger på datamaskinen. Jeg gjentar til det kjedsommelige: Det er viktig!

Jo flere og oftere backup – desto bedre. Men mange tror alt slik må skje manuelt, noe som ikke tilfelle. Her kommer en bruksanvisning for deg som har litt peiling på data (dere andre kan jo kontakte meg, så ordner jeg biffen – mot litt gryn selvsagt).

Mange kjøper en ekstern harddisk (f.eks. denne) og bruker et program som ofte ligger ved kjøpet – kanskje det er en prøveversjon som kun virker i 30 dager (litt kjipt for ett backupprogram) sport bild app. Jeg anbefaler like gjerne et fullstendig gratis program – attpåtil laget av softwaregiganten Microsoft – SyncToy 2.1.

Først gjør du klar backupløsningen du vil bruke. Jeg kjører programmet på forskjellige maskiner og løsningene er således forskjellige. En av maskinene er en bærbar pc med en ekstra partisjon som jeg kjører sikkerhetskopiene av filene inn på. En annen maskin er en stasjonær pc med en ekstra harddisk og i tillegg en ekstern harddisk – her kjører jeg dobbel backup. Better to be safe than sorry, right?

Så laster vi ned programmet SyncToy 2.1 på denne siden videos from facebook on iphone. Last ned utgaven for 64-bits eller 32-bits alt ettersom hvilken Windows-versjon du sitter med – trenger du hjelp til å finne det ut?

Vi kjører i gang installasjon av programmet på en Win7-maskin (64-bits) i denne omgang. Dobbeltklikk på fila du har lastet og kjør installasjonen.

Første vinduet dreier seg som vanlig om brukervilkår. Vi aksepterer disse.

Etter noen strakser kommer neste vindu der jeg må bekrefte at jeg har lest en advarsel i tilfelle programmet er installert fra før. Huk av i rubrikken og velg NEXT.

Deretter er det enda en gang snakk om brukervilkår, vi snakker jo tross alt om Microsoft som vil sikre seg mot alt mellom himmel og jord minecraft gun mod. Marker I AGREE og trykk NEXT.

Så skal du bestemme hvor programmet skal ligge – jeg anbefaler deg å unngå den eksterne harddisken i alle fall. La det ganske enkelt stå som foreslått. Trykk NEXT.

Trykk NEXT for å bekrefte installasjonen.

Installasjonen svinger i vei og gir deg snart beskjed om at den er fullført. Klikk CLOSE.

Når du så finner programmet i samlingen din og starter opp for første gang, får du spørsmål om du vil delta i det klassiske brukerforbedringsprogrammet fifa 20 herunterladen nicht möglich. Det gidder vi ikke og klikker ganske enkelt NO – OK.

Da kommer vi til selve bruken av programmet.

HVORDAN BRUKE SYNCTOY FOR Å KJØRE BACKUP

Det første bildet du får opp ser slik ut:

Det grunnleggende her er ikke så vanskelig, du må bare danne et PAR som synkroniseres med hverandre. Filer du endrer eller legger til i de mappene du vil overvåke, spilles over til en annen harddisk – som du jo har klargjort på forhånd.

Nedenfor kan du se hvordan jeg har gått frem for å ta backup av bildemappene mine.

Når jeg har funnet frem til korrekt mappe på min pc (left folder – det jeg skal ta backup av) og målmappen dit kopien skal gå, klikker jeg NEXT msvcrt.dll for free.

I neste vindu foreslås det SYNCHRONIZE, men det ønsker jeg ikke. Jeg markerer ECHO (riktig dersom du kun vil ta backup fra PC til harddisk og ikke andre veien) – uansett her følger forklaringene på de forskjellige alternativene:

 

 • Synchronize: Nye og oppdaterte filer kopieres begge veier. Nye navn og slettinger i en mappe gjentas på den andre siden (altså begge veier).
 •  
 • Echo: Nye og oppdaterte filer kopieres fra venstre mot høyre. Nye navn og slettinger gjentas på høyre side.
 •  
 • Subscribe: Oppdaterte filer på høyre side kopieres til venstre dersom filnavnet allerede eksisterer på venstre side.
 •  
 • Contribute: Nye og oppdaterte filer kopieres fra venstre til høyre. Nye navn på venstre side gjentas på høyre side wie kann ich icloud fotos herunterladen. Likt som ECHO, bortsett fra at ingenting slettes.
 •  
 • Combine: Nye og oppdaterte filer kopieres begge veier. Nye navn på eksisterende filer og slettede filer ignoreres.

Klikk deretter bare på NEXT for å komme videre.

Til slutt skal jeg navngi parsammensetningen og trykke FINISH.

Forberedelsene er nå unnagjort og jeg får opp et vindu som forteller meg hva som skal tas backup av. Jeg kan lage flere parsammensetninger (eller du kan lage en stor backup av hovedmapper – det er opp til deg). Jeg starter backupen ved å trykke på knappen RUN nede i høyre hjørne iphone music all titles.

Datamaskinen jobber nå med å ta kopier for første gang – dette vil naturlig nok ta litt i forhold til hva du vil ta backup av. Etter hvert vil jo dette gå rimelig kjapt siden grunnlaget allerede ligger der på den eksterne harddisken – det er senere kun endringer som blir lagret.

HVA BØR JEG EGENTLIG TA BACKUP AV?

E-posten. Jeg bruker Outlook 2007. Alt av e-poster, kalenderoppføringer osv. ligger i en eneste fil (PST-format) tub 80 schreibprogramm downloaden. Denne finner jeg i mappestrukturen C:\Users\Rune\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Trenger du hjelp til å finne fila di, kan du ta en kikk på mitt innlegg Finne Outlook-fila på en kræsja PC som burde være til god hjelp.

Alle dokumenter/filer som befinner seg under DITT BRUKERNAVN. I Win / finner du brukerne på C:\Users. Da får du med deg bilder, dokumenter, favoritter og andre ting, men du kan selvsagt gå nærmere inn i mappene – ikke sikkert du trenger backup av alt – kanskje din eksterne harddisk ikke er spesielt stor?

Som nevnt ovenfor er det ikke noe problem å ha flere parsammensetninger – maskinen vil da ganske enkelt kjøre flere backuper samtidig.

HVORDAN AUTOMATISERE BACKUP FOR Å UNNGÅ MANUELL (OG SLØV) BACKUP?

Dette er nok litt vanskeligere og krever litt mer datakompetanse download youtube ss. Men fortvil ikke, det er jo fullt mulig å bruke SyncToy manuelt og notere i kalenderen din når du skal starte programmet og ta backup.

Velg START –> Alle programmer –> Tilbehør –> Systemverktøy –> Oppgaveplanlegging

Klikk på HANDLING i menylinjen og velg OPPRETT OPPGAVE. Følgende vindu dukker opp:

 

Jeg gir handlingen et NAVN, f.eks. STARTE SYNCTOY. Marker at programmet skal starte enten bruker er logget på eller ikke – huk av for IKKE LAGRE PASSORD og KJØR MED HØYESTE TILGANGSRETTIGHETER og velger deretter fanearket UTLØSERE og trykker på NY nederst i vinduet.

Jeg skal nå velge tidsintervallene for å kjøre programmet – det enkleste er å velge et tidspunkt der du er pålogget, men kanskje ikke bruker maskinen (f.eks download rust for free. på kvelden når du ser på nyhetene – noe jeg håper du gjør). Jeg velger DAGLIG, men du synes kanskje det holder med UKENTLIG? Deretter trykker jeg OK og kommer til vinduet hvor jeg kan velge faner.

Jeg velger nå fanearket HANDLINGER og NY…og får opp følgende vindu:

 

Jeg blar meg altså frem til programfilen for SyncToyCMD og legger til argumentet -R for å få SyncToy til å starte.

OG DA ER ALT FAKTISK KLART OG SATT OPP TIL Å TA AUTOMATISERT BACKUP. 

Lykke til og spør gjerne dersom du lurer på noe!