Fortsette å leke politi og røver i Trillemarka – men uten røvere?

5. desember 2008 ble Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat opprettet. Forvaltningsmyndigheten ble lagt til kommunene ved et statlig oppnevnt lokalt styre kunsten rijksmuseum. Trillemarka-Rollagsfjell er med sine 148 kvadratkilometer et av Norges største naturreservater og ligger i kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal lebenslauf muster herunterladen.

Det er naturlig at staten ønsker å passe på at det ikke skjer lovbrudd i området, og det er opprettet en egen politistilling som går under betegnelsen «tyttebærpolitiet» – i alle fall hos lokalbefolkningen gratis thrillers downloaden voor e reader. Nå viser årsmeldingen fra naturreservatet at politistillingen er bortkastet – det er ikke slik jeg ønsker at politiressursene i landet vårt skal brukes swf datei herunterladen.

I november 2010 kunne Drammens Tidende fortelle at politimester Georg Isdahl må la 15-20 stillinger må stå ubesatt, mens tyttebærpolitiet i Trillemarka får leve videre super mario world kostenlos downloaden. Man får jo et inntrykk av at politimannen som har jobbet i Trillemarka har en utrolig viktig jobb og utfører masse arbeid. Men smak på dette som politimannen selv skrev i årsmeldingen for 2010 (som vi fikk oss forelagt i kommunestyret i Sigdal i går):

Det kan ikke sies å ha vært brukt nok tid i reservatet fra politiets side til å skaffe en god nok oversikt over kriminalitetsbildet herunterladen.

Sitat: Årsmelding 2010 for Trillemarka-Rollagsfell naturreservat – side 13 Årsrapport fra Politiet

Jeg repeterer at denne politistillingen UTELUKKENDE jobber med naturreservatet surface apps herunterladen. Da er ganske drøy kost når karen forteller at han ikke har brukt nok tid i reservatet. Hva i alle dager er poenget med stillingen?

Politimannen forteller også at det har vært litt (eller kanskje lite?) å gripe fatt i:

Det er ikke opprettet straffesaker i reservatet i 2010 pc games deutsch kostenlosen. Det som eventuelt finner sted av straffbare handlinger er krevende å avdekke, eller avhengig av tips fra publikum. De sakene som har vært, har vært av mindre karakter, og har blitt løst ved veiledning, advarsler og pålegg Download thunderbird for free german.

Sitat: Årsmelding 2010 for Trillemarka-Rollagsfell naturreservat – side 13 Årsrapport fra Politiet

Merkelig nok forteller Statens Naturoppsyn i samme årsmelding at det ikke ble gitt noen advarsler eller anmeldelser i 2010 Download teamviewer 14 for free. Så et aktivt år kan vel ikke politimannen ha hatt, kanskje?

Jeg gikk tilbake og sjekket i årsmeldingen for 2009 i tilfelle fjoråret skulle ha vært et eksepsjonelt rolig år – vil jo ikke henge ut politivirksomheten i Trillemarka uten grunn. I årsmeldingen for 2009 for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat leser jeg følgende fra politiet:

I 2009 ble det ikke avdekket straffesaker i reservatet. […] Straffesakstallene antas å stige når tjenesten er mer etablert. […] For å øke [avdekkingsprosenten for miljøkriminalitet] kreves det at det brukes mye tid i felt, og dette har det ikke vært anledning til i tilstrekkelig grad høsten 2009. Dette kommer til å bedre seg fremover.

Sitat: Årsmelding 2009 for Trillemarka-Rollagsfell naturreservat – side 9 Årsrapport fra Politiet

I kommunestyremøtet i Sigdal fredag 17. juni 2011 kritiserte undertegnede denne bruken av politiressursene. Det er sløsing med offentlige midler, tatt i betraktning at det er behov for politikrefter i Norge til andre ting enn å jakte på jegere, fiskere og tyttebærplukkere.

PS. Kanskje det er kjekt med en egen slik enhet uten straffesaker – oppklaringsprosenten er vel da 100%? Eller er den på 0%?

Midtfylket lensmannskontor – hva så?

Tilfeldigheter skal ofte til for at undertegnede svinger i vei hjernecella og tenker litt ekstra. Jeg får automatisk tilsendt beskjed om ledige stillinger i Sigdal, og fikk nylig beskjed om ledig stilling som politiførstebetjent ved Sigdal lensmannskontor lieder aus dem interneten legal.

Samtidig leser jeg i Drammens Tidende sin papirutgave lørdag 15. januar 2010 (side 18) artikkelen «Starten på slutten», der lensmann Jarle Hopperstad i Modum visstnok uttaler (jeg ser ikke noe sitat; kun en ingress forfattet av Knut Bråthen og Stig Odenrud) at det «nærmer seg slutten for tre lensmannskontorer i midtfylke» (sic download wdr video! Drammens Tidende vet kanskje ikke hvordan man korrekt kaller området Modum, Sigdal og Krødsherad).

Selve artikkelen handler egentlig om at politiansatte må beordres til tjeneste for å få vaktordningen i Midtfylket (slik skriver jeg områdenavnet vårt, kjære Bråthen og Odenrud) videos downloaden burning series. Som alle andre offentlige ansatte, klager også lensmannen på at man trenger flere stillinger for å få ting til å gå i hop.

I stillingsannonsen for den ledige politijobben i Sigdal nevnes at Sigdal lensmannskontor har ansvaret for polititjenesten i Trillemarka naturreservat som er Nord-Europas største barskogvernområde o2 protect herunterladen. Ikke vet jeg om det er Trillemarkavakten som skal erstattes på lensmannskontoret, men allerede da tilsettingen for Trillemarka Cop fant sted i juni 2009, ante jeg ugler i mosen eller sopp i barken telefunken fernseher app herunterladen. Se artikkel i Bygdeposten.

I første omgang synes jeg Hopperstad fra Modum og Hoch-Nielsen fra Sigdal bør be om at spesialoppsynet av Trillemarka opphører øyeblikkelig, slik at «normal» politiaktivitet kan prioriteres herunterladen. Det er i mine øyne ikke en politioppgave å forhindre at det gror mose på feil side av treet eller overnattes noen flere døgn enn tillatt i hyttene «der inne» play for free mobile phone.

Dernest har jeg vel heller ingen store forestillinger om at de tre lensmannskontorene i Midtfylket kommer til å forbli selvstendige (det er de vel forsåvidt ikke i dag engang, bortsett fra at de har en konge på hver sin haug – lensmann -, med en grand master – politimester – over der igjen) mercedes poi. Så da er det vel like greit å slå dem sammen først som sist, eller?