Salutogenetisk resiliens som feilspor

Mine rådgiverkolleger i Buskerud får ha meg unnskyldt, men jeg uttrykker ikke like mye hallelujastemning når en foredragsholder viser overdreven fremmedordsfetisjisme, "skal fremlegge" dokumentasjon på enhver påstand og ikke minst er mer glad i å vise til kilder enn å komme med konkrete løsningsforslag til ungdommers problemer audio download van youtube.

Jeg er for tiden på rådgiversamling for rådgivere i Buskerud fylke, et seminar der vi får informasjon om konkrete ting som angår skoletilbud, søking og inntak til videregående skole for kommende skoleår any video converter.

Misforstå meg ikke, jeg setter stor pris på konkret informasjon som kan hjelpe meg i hverdagen som rådgiver. Og det får vi mye av på en slik samling herunterladen.

Men jeg kan ikke fordra å lytte til svadapjatt som ikke gir meg noe konkret, og faktorene nevnt ovenfor gjør meg ikke mer amused amazon music pc music music.

Det er jo godt mulig at det er jeg som uimottakelig (resistent ville vel foredragsholderen ha sagt) når det gjelder vanskelige ord herunterladen. Men skal man som foredragsholder regne med at alle i forsamlingen kjenner ord som resiliens og salutogenesis fortnite play for free withouting? Det virket slik.

Jeg har ikke all verdens erfaring som rådgiver, er kun inne i mitt andre år. I en forsamling på i underkant av 100 rådgivere som sikkert har vært i jobben i endel tiår (nå var jeg snill), har jeg følelsen av å være den ferskeste sax noten for free. Da holder jeg faktisk kjeft når en foredragsholder ramser opp fagord og later som om hun er verdensmester på sitt fagområde (merkelig at hun da er stuck på en høgskole) crossfire band 1 for free.

Av hensyn til personvernet skal jeg ikke gå nærmere inn på hvilken foredragsholder jeg snakker om eller hva slags emne det dreide seg om, men heller fastslå at det er mulig å være konkret og forståelig i sin fremferd lustige sprüche kostenlos downloaden.

Knut Olav Andersen fra Hønefoss videregående skole var en slik person. Han hadde den utakknemlige oppgaven å innlede sist på dag 1 etter rundt 6 timer med foredrag herunterladen. Han taklet oppgaven utmerket. Han fortalte om sin skoles satsing på forberedende kurs for minoritetsspråklige. Det var faktisk matnyttig.

Og dermed var jeg likevel fornøyd med meg selv: Min evne til god resiliens viste seg å løse denne dagen på en god måte likevel 🙂

Dårligere skoletilbud i Sigdal

Rådmannens budsjettforslag for oppvekstsektoren i Sigdal for 2012 innebærer en svekkelse av kvaliteten i skoletilbudet i Sigdal.

Vi får håpe politikerne husker det når de skal diskutere kommende års resultater på nasjonale prøver og alle mulige elev-, personal- og foreldreundersøkelser som gir tilbakemeldinger på kvaliteten i skolen private youtube videos. Skolen blir ikke bedre av å kutte!

Rådmannen skriver i sitt budsjettforslag:

Til tross for et økt kronebeløp er tjenesten for grunnskolen også redusert i 2012 krankmeldung herunterladen. Reelle lønnskostnader er ikke kompensert, og det er i tillegg redusert med om lag en halv stilling (280 000) i 2012.

[…]

Driftsbudsjettet for skolene er på samme nivå som i 2011, noe som i seg selv vil representere en reduksjon i driftsrammene ettersom det ikke er tatt høyde for prisstigning deutsche midifiles kostenlosen.

Sitat: Budsjett 2012 del II Sigdal kommune. Rådmannens forslag oktober 2011, side 23.

Rådmannen er soleklar i sin advarsel til oss politikere når det gjelder forventninger om kvalitet i skolen:

Med budsjettutkastet som er lagt frem vil det ikke la seg gjøre å opprettholde kvaliteten i skoletilbudet i Sigdal the isle kostenlos herunterladen. Kvaliteten på tjenestene vil bli redusert både for elever som får ordinært skoletilbud og for elever med spesielle behov.

Sitat: Budsjett 2012 del II Sigdal kommune fest und flauschig kostenlos als mp3 downloaden. Rådmannens forslag oktober 2011, side 10.

Da er det jammen praktisk at Sigdal har vedtatt å bli en MOT-kommune (og bruker 100 000 kroner på dette) samt driver utviklingsarbeid i prosjektet LOS – Problematferd i skole og barnehage anno 1404 download kostenlos. For jo dårligere tilbud vi gir til elevene våre, jo mer må vi bruke av andre midler for å demme opp for problematferd, mobbing og frustrerte barn download time podcast. Er det veien å gå?

Heldigvis ønsker rådmannen å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak ved Nerstad skole (2012) og ruste opp utenfor ungdomsskolen/samfunnshuset i Prestfoss (2013-2014) smule song downloaden. Da kan i alle fall frustrerte ungdommer få utfolde seg utendørs, om ikke faglig inne i klasserommene.

Er det for galt å sette opp kvaliteten i undervisningen mot f.eks bewerbungsschreiben muster downloaden. forbedring av orgelet i Eggedal kirke eller oppjustering av kjøkkenet på Tono – en dråpe i havet, men likevel?