Trøbbel med sosialhjelpen i Sigdal

Fylkesmannen har denne våren undersøkt om Sigdal kommune sikrer forsvarlig behandling av søknader om økonomisk stønad. Hele tilsynsrapporten finner du på Helsetilsynets sider. Kommunen skal sørge for at det er en forsvarlig håndtering av henvendelser om hjelp, det skal være en tilstrekkelig kartlegging av hjelpebehovet, stønadsbehovet skal vurderes individuelt og utmålingen av stønad skal samsvare med søkers… Fortsett å lese Trøbbel med sosialhjelpen i Sigdal