Zombier med samfunnsengasjement – STOPP DLD

Som jeg skrev i innlegget Unge zombier hungrer etter underholdning så er jeg vel litt skeptisk til hvordan de unge her på The Gathering fungerer i en sosial setting garmin smartphone link kostenlos downloaden.

Mange virker hensatt til en annen virkelighet eller er ganske enkelt i sin egen begrensede verden. Heldigvis finnes det hederlige unntak.

For en liten halvtimes kom et par gutter rundt med små lapper der jeg kunne lese følgende:

STOPP DATALAGRINGSDIREKTIVET adobe indesign cs5 kostenlos deutsch!

Prosjekt X samler inn penger til foreningen Digitalt Personvern som skal føre rettssak mot staten når DLD kommer i effekt, dette har blitt gjort i en rekke land – og de har vunnet hver gang, og fått loven fjernet 😉

Innsamlingsbøsse finner du på infotavla i midtgangen nede ved chilloutsonen pdf merge. Her kan du og snakke med initiativstarter Jessica X om du har spørsmål, eller vil engasjere deg og bli med.

Vårt mål er å samle inn 10.000 kroner på TG, slik at vi kan bli publisert på nettsidene deres, og vise hele Norge at UNGDOMMEN BRYR SEG download frutiger font! Hver dag vil bøssen bli tømt, og beløpet publisert på tavla.

(for ordens skyld presiserer vi at dette IKKE er i regi av TG på noen som helst måte, men arrangert av engasjert ungdom mot overvåkning) ps4 themes kostenlos downloaden. ROW ROW FIGHT DA POWAH!!! ;D

Siden jeg selv er heftigst imot datalagringsdirektivet og enhver form for overvåking, må jeg virkelig si meg imponert og positivt overrasket over at ungdommer på The Gathering selv tar slike valg og ikke sluker rått hva politikere og statsapparat forteller disney + herunterladen.

Selvsagt har vi gitt en slant til saken, men det viktigste er at den oppvoksende generasjonen tar politisk stilling til en slik viktig sak google earth gratis downloaden.

STOPP DATALAGRINGSDIREKTIVET! 

Jobb i NAV og spar mellomromstasten

NAV – Norges arbeids- og velferdsforvaltning – får mye pepper for sitt byråkrati og sin sendrektighet. Men etter å ha lest dagens stillingsannonse i Bygdeposten, har jeg fått et helt annet inntrykk blockman go.

Her snakker vi tydeligvis om en etat som vet å spare der man kan – nemlig på mellomromstasten!

NAV i Sigdal leter for n'te gang etter en ny leder music with iphone. Ikke vet jeg hvorfor det ikke er så attraktivt å være NAV-leder i Sigdal, men kanskje rådmann Jens Sveaass har rett i at Sigdal er en usentralt beliggende kommune download apple watch app?

Men den er en utrolig original og spennende annonse som NAV presenterer i dagens avis. Bare smak på følgende tekst:

NAV-leder i Sigdal

Ønskerduennyogspennende

utfordring herunterladen?

Visøkerendyktigoginitiativrik

medarbeidermedforståelsefor

arbeids-ogvelferdspolitikken,somkanlede

NAV-kontoretogsørgeforgodeogriktige

tjenesteritrådmedNAV-reformensintensjoner cookidoo app rezepte herunterladen.

Relevanterfaringvilværeenfordel.

Arbeidssted:NAVSigdal,Prestfoss

Sitat: Bygdeposten 15.12.2011 s. 33

Innsparingene har startet: Mellomromstasten er herved avskaffet i den offentlige forvaltning Download rambo 5 for free. Når følger Sigdal kommune etter?

Kroppsøving for sosialdemokrater

Ja, jeg er fullstendig klar over at enhver regjering gjør sitt beste for å øve innflytelse på våre skolebarn – gjennom læreplaner og vektlegging av «viktige» områder sørger staten for at borgerne blir snille og greie download itunes store.

Selv er jeg en brikke i spillet, som lærer skal jeg gjøre jobben for staten. Samtidig gjør jeg mitt beste for å lære barna til å tenke selv og ta avgjørelser om hvilke meninger de selv ønsker å stå før apple ios 13 downloaden.

Det er likevel ikke til å legge skjul til at jeg er skeptisk til hvordan staten infiltrerer alle mulige områder for å endre mennesker til å bli noe annet (og ikke nødvendigvis bedre) enn det de er av natur herunterladen. Utrolig nok er arbeidsrapporten fra en arbeidsgruppe som har sett på kroppsøvingsfaget nettopp slik musics.

I denne sammenhengen skal jeg ikke diskutere hvorvidt det bør være en offentlig oppgave å sørge for at barn og unge blir fysisk aktive i håndball, fotball, friidrett eller turn, men du skjønner sikkert hvor meningen min befinner seg alle pdf dateien von website downloaden? Jeg skal rett og slett gripe fatt i et endringsforslag fra arbeidsgruppen som har sett på kroppsøvingsfaget:

Som nytt kompetansemål vil arbeidsgruppen bl.a musik downloaden von soundcloud. ha:

Eleven skal [etter 10. årstrinn] kunne praktisere fair play, toleranse og bruke egne ferdigheter til å gjøre andre gode (min utheving) das herunterladen von paketquellen ist gescheitert.

Sitat: http://www.udir.no/upload/Rapporter/2011/Kroppsoving_i_skolen.pdf

Typisk nok argumenteres det for det nye strekpunktet ved å henvise til viktigheten av fair play, noe ingen vil argumentere mot diashow for free german. Jeg er mer skeptisk til uttrykket «bruke egne ferdigheter til å gjøre andre gode».

Man kan kanskje argumentere med at det hele dreier seg om at elevene f.eks wo kann ich mojave herunterladen. skal lage et undervisningsopplegg som medelevene skal følge. Men man kan definitivt strekke strikken lenger og se at elevene skal vurderes i hvilken grad de er minst mulig egoistiske i gymtimene ps4 spiel gekauft herunterladen nicht möglich. Skal en som er god i friidrett spille hare for de dårligere løperne slik at medelevene ikke blir demotiverte?

For meg blir en slik liten sak et ledd i en større «sammensvergelse» der staten gjennom læreplanene tvinger gode elever til å hjelpe de svake. Jeg trodde det var lærerens jobb å hjelpe de svake og stimulere de flinke?

«Gjøre andre bedre» minner meg definitivt om den glimrende TV-serien «Kongsvik ungdomsskole» der engelsklærer Wenche lar elevene ta ansvar for andres læring (hvor de deretter må rette hverandres prøver).

Klippet ved hjelp av SnipSnip