Tro kan du gjøre i kirken

For endel år tilbake ble undertegnede kritisert av Aps tidligere kommunestyrerepresentant Solveig Bechmann i Bygdepostens leserbrevspalte. Jeg husker ikke lenger hva saken dreide seg om, men Bechmanns ord "Tro kan du gjøre i kirken" ble stående i hukommelsen min. Jeg er så enig, så enig.

I mitt innlegg "Som å banne i kirken" 16. juni 2012 gikk jeg i rette med mine kommunestyrekolleger som vedtok å spandere mer penger på kirken og dens aktiviteter. I etterkant fikk jeg kritikk av Høyres Bård Sverre Fossen (som jeg til en viss grad har kommentert i "Brytning mellom medier" hoe app downloaden op samsung.

Nå har også Sigdal kirkelige fellesråd meldt seg på i diskusjonen, selv om de i følge sogneprest Lise W. Kleven "ikke synes det er så naturlig for et fellesråd å svare på blogginnlegg". De sendte meg derfor en redegjørelse som særlig tar tak i min kritikk av at menighetsrådsmedlemmene skal få møtegodtgjøring og ikke minst hva kirkeloven pålegger kommunene å støtte kirkene og deres aktiviteter med.

Jeg siterer for alles interesses skyld hele brevet jeg har mottatt, selv om jeg understreker at en blogg ikke på samme måte som en avis har tilsvarsrett:

Til Rune Nikolaisen  

Vi opplever nok ikke Sigdal som ei antireligiøs bygd slik du gjøre det, men ønsker å bidra med fakta i denne saken slik at vi unngår misforståelser amazon prime ausgeliehene filme herunterladen.  

Kirkelovens § 15 fastslår at kommunen har et økonomisk ansvar for driftsutgifter til fellesråd og menighetsråd, kirkene og kirkegårdene osv.

Da budsjett for 2012 skulle settes opp var det klart at Sigdal kirkelig fellesråd hadde behov for å få økt de økonomiske rammene betraktelig for å kunne opprettholde dagens drift. Fellesrådet ( som har ansvar for arbeidstakere, bygninger og kirkegårdsdriften ) har i flere år hatt knappe rammer og avstanden mellom tilgjengelige midler og reelt behov var etter hvert blitt høyt datumprikker. Etter forslag fra soknepresten satte fellesrådet opp et budsjett med alle utgifter man ønsker å kunne dekke. Også møtegodtgjørelse til menighetsråd (som har ansvar for menighetsarbeidet) og fellesråd, som i likhet med kommunestyret er folkevalgte, samt en liten sum til innkjøp av noter/ fagbibliotek, og et driftstilskudd til menighetsrådene som ikke har andre muligheter til inntekt enn det som gis ved ofringer i gudstjenestene. Dette er utgifter som mange kirkelige fellesråd dekker via sitt budsjett, og som vi naturlig nok ønsker å kunne bidra med.

Det samlede budsjettet viste da et underskudd på kr 381567 og ble lagt frem for formannskapet.

Vi er svært takknemlige for at Sigdal kommune har vedtatt å øke rammene våre med kr 300 000 for 2012. Det sikrer at vi fortsatt kan holde kirkegårdene velstelte og sette inn vikar slik at det blir musikk i kirken når organisten har fri apple music app.

Siden ikke de 300 000 dekker alle budsjettpostene er møtegodtgjørelse/ kjøregodtgjøring for menighetsråd, driftstilskudd til menighetsrådene og innkjøp av noter/ fagbibliotek poster som  må vike fra budsjettet.

Når det gjelder trosopplæring vedtok kommunen i fjor å gi en årlig sum til dette; det er i tråd med de forutsetninger Staten gir når de fordeler trosopplæringsmidler til menighetene som kompensasjon for den trosopplæringen skolen i sin tid ga alle elever.

Angående betaling for å gifte seg i kirken; det er slik at kirkens medlemmer har rett til kirkelig betjening, herunder vielse, i den kirken og menigheten man sokner til download sims for mac. Vatnås kirke er en kirke som eies av oppsitterne på Greenskogen, og de tar med rette betaling av dem som ikke er hjemmehørende der. Sigdal kirkelig fellesråd tar også en sum for leie av kirken når brudepar som ikke er fra bygda gifter seg i våre kirker.

Hilsen Sigdal kirkelig fellesråd

Jeg skal ikke gå i detalj på alle punktene som det kirkelige fellesrådet kommer med, men noen kommentarer jeg har likevel.

For det første er jeg svært glad for at kirken nå bekrefter at pengene de har fått fra kommunen IKKE skal gå til unødige utgifter som møtegodtgjøring osv download hacks for free. Dette ble ikke nevnt i sakspapirene til sist kommunestyremøte, og da varaordfører Hellik Kolbjørnsrud påsto at jeg løy om saken, ble jeg rimelig på tuppa. Han skrev at "Fellesrådet avslo [møtegodtgjøringen] med en gang". Vel, det høres ikke slik ut i brevet ("poster som må vike fra budsjettet" – viser ingen generell motvilje).

Å sitte i et menighetsråd er langt unna det å sitte som folkevalgt i et politisk organ. Det er medlemmene som sitter i menighetsrådene, akkurat som i enhver annen forening cubase 10 herunterladen.

Min kritikk må så absolutt sees i lys av min tro (i politisk forstand kaller vi det ideologi). Jeg er imot at fellesskapets penger skal brukes på noe som har med religion å gjøre. Jeg vil fjerne enhver tilknytning mellom stat/kommune og religionen. Jeg skjønner jo at så lenge lovene om dette eksisterer skal vi til en viss grad støtte opp om kirkens bygg og dessverre aktiviter, men jeg mener at Sigdal kommune ikke behøver å strekke seg så langt og at det finnes inntektsmuligheter man kan utnytte sounds online.

I mai 2011 vedtok kommunestyret i Sigdal å støtte Den norske kirkes trosopplæring i Sigdal med 10 000 kr i 2011 og videre 50 000 kr hvert år – vi var 4 representanter som stemte i mot. 

Dersom kirken har store problemer med å tilby sine kjerneaktiviteter (begravelser, bryllup osv.), burde de prioritere slike ting istedenfor misjonsarbeid blant barn og unge.

Men igjen må jeg komme tilbake til begrepet "logring" – for meg virker det som om enkelte representanter tar alt kirken kommer med "for god fisk". Det nekter jeg å gjøre.

Det kirkelige fellesrådet opplever ikke bygda vår like antireligiøs som undertegnede – men det kommer nok an på våre forskjellige utgangspunkt download embird for free.

Jeg er vokst opp i Arendal "med bedehus på hvert gatehjørne", tungetale på radio, karismatiske møtøter hjemme hos venner og bekjente osv. Jeg kan forsikre fellesrådet om at sammenlignet med Arendal i mine oppvekstår er Sigdal "herlig antireligiøs".

Kirken i det moderne Norge er smart når det gjelder sin virksomhet og misjonering – de forsøker å dekke budskapet sitt gjennom vektlegging av tradisjoner og ivaretakelse av kulturbygg. Det holder ikke i mine øyne.

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser forøvrig følgende interessante fakta:

  • Antall medlemmer i Den norske kirke i Sigdal har gått ned fra 3 373 i 2005 til 3 234 i 2011 classic shell deutsch kostenlos.
  • Gjennomsnittlig antall gudstjenester i Sigdal har gått ned fra 72 i 2005 til 65 i 2011. 
  • Antall gjennomsnittlig deltakere i "vanlige" gudstjenester har gått ned fra 98 (2005) til 81 (2011).
  • Driftsutgiftene til kirken har økt fra ca. 1,8 mill. kr. i 2005 til ca. 2,5 mill. kr. i 2011.

La kirken leve, men la de som bruker den betale sin tro selv.

Brytning mellom medier

Det er lenge siden jeg sluttet å sende inn leserinnlegg til aviser.

Jeg har ikke sluttet å skrive ned mine meninger og mitt budskap, men jeg benytter meg heller av fordelene som internett gir herunterladen.

Internett er faktisk et utrolig bra medium for oss som ikke liker å bli styrt av andre – ytringsfriheten setter jeg svært høyt (noe også mine kolleger i kommunestyresalen får merke via talerstolen) Download patience games for free.

Ved å bruke internett og blogg kan jeg publisere selv uten å gå gjennom en tredjepart som

  • kontrollerer og muligens endrer/kutter på det man har skrevet
  • bestemmer når din tekst skal publiseres
  • kan benytte din tekst til å fylle en avis som de tjener penger på (via annonser og abonnement)

I høst fikk jeg en henvendelse fra en "nærliggende" avis om jeg kunne tenke meg å omskrive et blogginnlegg til et leserinnlegg code blocks. Jeg svarte følgende (selvsagt via Facebook):

[…] har sluttet å sende leserinnlegg jeg – ser på papiraviser som et tilbakelagt stadium watch dogs. Jeg gjør mitt beste for å tvinge mine politiske motstandere til å bruke fremtidens teknologi. Men dersom det blir lagt ut saker på avisens nettside kan jeg "til nød" kommentere der (lett redigert utgave) herunterladen.

I dagens papirutgave av Bygdeposten har kommunestyrerepresentant Bård Sverre Fossen fra Høyre et leserinnlegg der han kritiserer meg fordi jeg gikk imot ekstraordinære midler til kirkene i bygda kindle ebook erneut herunterladen.

Faksimile fra Bygdeposten 21 <a class=spotify lieder herunterladen handy. juni 2012" class="alignnone size-medium wp-image-3007" height="148" src="http://www.runenikolaisen.com/wp-content/uploads/2012/06/leserinnlegg-300x148.jpg" style="" title="leserinnlegg" width="300" srcset="https://www.runenikolaisen.com/wp-content/uploads/2012/06/leserinnlegg-300x148.jpg 300w, https://www.runenikolaisen.com/wp-content/uploads/2012/06/leserinnlegg-1024x508.jpg 1024w, https://www.runenikolaisen.com/wp-content/uploads/2012/06/leserinnlegg.jpg 1698w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

Fossen gjør klokt i å velge et papirmedium for sin kritikk – der får han sikkert mange lesere og nikkere som tenker "Den ugudelige Nikolaisen må være en fryktelig kar som ikke vil gi noe til kirkene" herunterladen. I tillegg bruker han bruker en klassisk bygdehersketeknikk der han sier at jeg "ikke kjenner [mine] velgere og bygdefolk generelt" (som baserer seg på at jeg er tilflytter til bygda – for "bare" 17 år siden) Download songs from youtube on handy. Innlegget er i mine øyne myntet på "ekte" sigdølinger og/eller eldre bygdefolk.

Kun et innspill i forhold til selve innholdet i leserinnlegget: Fossen må gjerne kritisere meg for ikke å ta kirkens ord for god fisk deckblatt bewerbung herunterladen kostenlos. Men han unngår i praksis å gå inn i tematikken som er så typisk for lokalpolitikken – prioriteringer gjøres av oss politikere. Jeg vil nedprioritere det som har med religion å gjøre – vi kan og bør ikke blande oss inn i folks tro. Så enkelt er det i mine øyne.

Men tilbake til emnet mitt: brytningen mellom medier

Jeg fikk melding i går på Facebook av en journalist i Bygdeposten som ville informere meg om at leserinnlegget til Fossen kom i avisen og at de hadde brukt en faksimile av bloggen min. Fint gjort. Selv om de ikke klarte å ta screenshot selve innlegget mitt om kirken. Istedenfor viser de mitt banebrytende innlegg om sendrektige Statens Vegvesen – hurra!

Bygdeposten avslører et problem som nå oppstår i forbindelse med at jeg bruker internett og blogg som skrivestue, mens Fossen i sin kommentar til meg og mitt bruker leserbrevspalten: 

Tidligere ville en diskusjon ha foregått i papiravisen inntil redaktøren hadde sagt at "nok er nok, debatten er uttømt". Folk som er veldig interessert i debatten, vil kanskje besøke bloggen min etter å ha lest Fossens innlegg. Dermed pulveriseres avisens posisjon som et samlende organ for all (lokal-)politisk diskusjon.

I dag holder jeg fast ved mitt prinsipp om at jeg ikke sender inn leserinnlegg – selv ikke etter å ha blitt kritisert på papir. Det kan bli interessant å se hvordan utviklingen blir videre 🙂

Enten blir Fossens ord stående uimotsagt (i avisen) eller han beveger seg inn på min arena. Samme for meg!

PS. De umuliges kunst baserer seg ganske på min hellige (!) overbevisning om at politikere blander seg inn i alt mellom himmel og jord – og jammen visst helst høyere oppe også. Og det er komplett umulig i mine øyne. Derfor den lette omskrivingen av Otto von Bismacks uttalelse… 

Som å banne i kirken

Å være kommunepolitiker er de umuliges kunst. Man klarer aldri å gjøre alle fornøyde, ikke er jeg interessert i å gjøre det heller word gratis downloaden 2016. Jeg mener for eksempel at det er enkelte ting som vi skal holde oss unna. Kirken er et godt eksempel.

Sigdølingene er ikke særlig kristelige, og sammenlignet med Arendal der jeg vokste opp, er bygda herlig antireligiøs herunterladen ganzer film com legal. Men av en eller annen grunn ser sigdølingene på kirken som noe spesielt likevel. 

Vi kommunepolitikere opplever at oppvekstsektoren er skviset, Sigdalsheimen er permanent under press og teknisk etat klarer ikke å finansiere sine egne tjenester. 

Men når sogneprest og kirkelig fellesråd ber om penger, så logrer sigdalspolitikerne og bruker midler for å finansiere a) møtegodtgjøring til menighetsrådsmedlemmer, b) kjøregodtgjøring til menighetsrådsmedlemmer, c) noter til organist, d) driftstilskudd som menighetsrådene kan bruke til akkurat hva de vil, e) trosopplæring og sikkert endel viktigere ting enn dette download update manually windows 10.

I kommunestyrets møte 15. juni vedtok flertallet i kommunestyret å gi 300 000 kroner til kirkelig fellesråd updates herunterladen windows. Pengene tok de fra sparebøssa vår (disposisjonsfondet), noe som gjør det vanskeligere å støtte andre tiltak senere i år gratis hörbücher zum herunterladen.

Men kommunepolitikerne tror visst at det som kreves fra kirken er mer "nødvendig" og reelt enn klageropene fra skole, helse og sosial osv minecraft op computer. Noe særlig diskusjon ble det heller ikke rundt saken, hvis man ikke ser bort fra det spesielle at Senterpartiets Tone Eidal Frøvoll gikk på talerstolen for å fremheve kirkens spesielle evne til å bruke tildelte midler fornuftig bvs solitaire sammlung for free.

Hvorpå jeg ikke kunne dy meg for å gå i rette med Frøvoll, hennes utsagn ga meg et inntrykk av at hun mente de andre enhetene i kommunen IKKE var like flinke (håper ikke hun mente på Herredshuset…) Download facebook video in hd. Vi må jo tro på alt som kommer fra kirken.

Jeg kritiserte forresten kirkens manglende evne til å se på inntektene – flinke som de har vært til å komme med skremselpropaganda om hva som skulle skje dersom de ikke fikk mer penger:

– sløyfe bruk av flombelysning

– begravelser uten musikk

Du har kanskje gjettet at jeg ikke er medlem av Den norske kirke – helt korrekt videos from pro7. Og jeg ser ingen grunn til at vi som aldri bruker kirken (og der er jeg neppe alene etter besøkstall å dømme), skal være med å finansiere det som enkelte andre tror på. 

Leste nettopp i Bygdepostens sommerutgave at det koster noen kroner å gifte seg i Vatnås kirke whatsapp sticker zum herunterladen. Hvorfor skal det ikke være likedan i andre kirker? Da jeg foreslo nettopp det, gikk det et himmelsk sus blant hoderistende kommunepolitikere.

Kun Marit Svarverud og jeg stemte imot å gi kirkelig fellesråd 300 000 kroner ekstra i 2012. Forbann oss gjerne, vi skal jo ikke dit dere andre skal likevel.

Gudstjeneste på 17. mai – kirkens plass i feiringen

I papirutgaven av Bygdeposten i dag, 28. mai 2011, står det å lese at det raser en diskusjon på bygdeposten.no om gudstjeneste på 17. mai. Diskusjonen har sitt egentlige utspring i en artikkel om at Sigdal skole- og ungdomskorps har problemer med å spille både i Eggedal og Prestfoss gjennom hele barnetoget. Dette fordi barnetoget begge steder avbrytes av en gudstjeneste. Dermed kommer det en vanskelig diskusjon om tradisjoner, kristendom, gudstjeneste og tidspunkt. Ikke fritt for at det diskuteres heftig – blir spennende å se om det kommer til å skje noe mer enn bare prat.

Det var entydig Bygdeposten som svingte i vei debatten ved å la journalist Steinar Sund skrive i nettutgaven av BP at det ikke var noe korps som spilte i Eggedal download skype for free german. Sund gikk i fella fordi han ikke var tilstede under hele toget (kanskje fordi det var en gudstjeneste i mellom?), dernest gikk korpsets leder Kai Roger Emmerud saftig i rette med Sund:

Hvis Bygdeposten sin journalist hadde kommi seg opp om morran og fått med seg toget på vei TIL kjørka så hadde vedkommende fått med seg at det var korps i toget…..Synes det er fryktelig dårlig gjort å blåse opp med store bokstaver at det ikke var korps i toget uten å sjekke fakta først. Det er riktignok bare korps en vei i det toget, det er pga at korpset må rekke ned igjen til Prestfoss før toget går der, men det er faktisk mange store og små som gjør en stor innsats for at det skal være korpsmusikk i Eggedalstoget ivertfall en vei. Og alle de fortjener ikke at det står med store bokstaver i avisa vår at de ikke var der…..skjerp dere Bygdeposten!!!

Hilsen lederen i korpset som faktisk var der….

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5608464.ece?&show_all_comments=true#comment-2729672

Bygdeposten kryper deretter til korset (!) og endrer sin artikkeloverskrift fra «Tog uten korps i Eggedal» til «Tog med og uten korps i Eggedal» og dytter inn følgende bemerkning i artikkelen:

Som en leser påpeker, så var det korpsmusikk den ene veien Download desktop background. Les denne kommentaren nederst i artikkelen. (red.anm.)

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5608464.ece

21. mai publiserer så Bygdeposten artikkelen Korpset har ikke tid til å delta etter kirka der representanter fra 17. mai-komiteen beskriver tidsproblemene og kommer med en løsning som tilsier at Eggedal kan få korpsmusikk før og etter gudstjeneste dersom arrangementet i Prestfoss utsettes til senere på dagen. Kan ikke dy meg for å legge merke til journalist Steinar Sund ikke er forfatter av artikkelen, og da er jo veien for å «leke» vanlig debattant i kommentarene under artikkelen – som debattant har Sund plutselig skiftet rolle til teolog og prest herunterladen. Men problemet med bukken og havresekken kjenner undertegnede godt, så jeg skal ikke si annet enn at det kanskje hadde vært på sin plass å tilkjennegi sine roller i en slik diskusjon.

I diskusjonen er det flere som uttaler seg, og diskusjonsnivået må vel sies å være noe variabelt – slik det ofte blir i en nettbasert diskusjon. Alltid interessant når prester og teologutdannede kaster seg inn i debatten, de virker rimelig desperate etter å a) knytte 17. mai til et kristelig budskap som igjen skal rettferdiggjøre en gudstjeneste på Grunnlovsdagen og b) sørge for at gudstjenesten finner sted midt i barnetoget for å sikre seg gode besøkstall.

For ordens skyld tar jeg med med mine egne innlegg, men jeg oppfordrer deg til å lese hele debatten for å få en sammenheng:

Synes det blir noe spesielt når to prester så iherdig forsvarer statskirkens plass i feiringen av 17 nen 2654-2 gratis downloaden. mai. De kan rett og slett ikke komme bort fra at 17. mai overhodet ikke har noen verdens ting med kirken, kristendommen og religion å gjøre – grunnen til at grunnlovsfedrene lot kristendommen ha en spesiell stilling var vel kanskje like mye at datidens mennesker var redde for å havne i helvete slik prestene på den tiden var flinke til å propagere.

Men jeg går ut fra at kirken ser på 17. mai-gudstjenesten som en god måte å markedsføre sitt budskap på – folk er tradisjonsbundet og “ramler” gjerne inn i kirken fordi de ser på det som viktig å gå i hele toget. Da er det rene gisseltakingen å putte gudstjenesten midt i barnetoget. For all del, pass på å dele ut bongene til gratis pølse og brus etter at gudstjenesten er over!

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5613129.ece?&show_all_comments=true#comment-2746322

Jeg lover bot og bedring (men ikke noe skriftemål) siden jeg feilaktig mente at det blir delt ut bonger til gratis pølse og brus etter gudstjenesten etiketten vorlagen kostenlos open office. Det er snakk om is og brus, og det deles ikke lenger ut bonger. De som deltar i togets 2. del etter gudstjenesten får litt snadder som belønning ved skolen/museet. Jeg stiller forøvrig spørsmålstegn ved om det er en kommunal oppgave å sørge for at barna får is og brus, i alle fall når man ser hvor mye penger foreldre og barn bruker på å shoppe dette og annet snacks resten av dagen. Men jeg har ikke våget å starte en egen diskusjon om dette ennå på bygdeposten.no, det vil jo bli et ramaskrik uten like, tenker jeg :).

Jeg har nok oppfattet prestene riktig, så lenge 17. mai gir fullt hus i kirken er det bare å kjøre på – prinsippene tilpasser de til bruken og dytter inn litt kristendom i tillegg til pølser, brus og demokratifremmende ord på 17 Download freestyle script for free. mai.

Når gudstjenesten i Sigdal legges midt i barnetoget, smaker det mer indoktrinering enn frivillighet. Mange skoleelever opplever et press fra voksne for at de skal delta i hele toget – “det er tradisjon”, “det forventes av deg”, “vi øver på å gå i tog på skolen, da får du jammen meg gå på høytidsdagen også” osv. Det er nok ikke lett å si at “jeg vil vente utenfor” til gudstjenesten er fullført. Har kirkens folk tenkt på dem som eventuelt blir stigmatisert på utsiden? Hva med mennesker med andre religioner som har like mye rett til å markere grunnlovsdagen?

Hvorfor ikke tilby en gudstjeneste etter at toget er ferdig? Grunnen til det er vel enkel: det ville ikke komme på langt nær så mange besøkende.

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5613129.ece?&show_all_comments=true#comment-2747027

Teologene som tidligere i debatten var svært så interessert i å vektlegge hvor viktig kristendommen er for 17 color picker. mai-feiring i Sigdal og Eggedal kommenterer overhodet ikke løsningsforslaget om å ha gudstjeneste på et annet tidspunkt enn midt i barnetoget. Skulle bare mangle! 🙂

Rune Kleven kaster seg inn i debatten for å forsvare kristendommen – er det ikke lenger ønsket at sogneprest Lise W. Kleven eller teologutdannet frilansjournalist Steinar Sund tar ordet i saken? – og publiserer følgende innlegg:

Ingen har, spesielt på 17. mai, vondt av å bli påminnet om at det miljøet de er en del av, ser ut slik det gjør nettopp på grunn av kristningen av Norge. Å gå i kirken 17. mai vil for veldig mange manifestere dagen som den høytidsdagen den er. Å være med og oppleve hvordan kirken er når den er fullsatt av høytidsstemte mennesker kan gi en forståelse av det samholdet som er nødvendig for å få samfunnet til å fungere bücheren pdf. Det er så lett å velge bort alt som ikke interesserer, passer eller kan høres kjedelig ut nå. At man opplever sosialt press for å gå i kirken 17. mai er slett ikke så ille. Sosialt press i andre sammenhenger blir ofte undervurdert. Spesielt med tanke på den oppvoksende generasjon. Kanskje man også ville lære å respektere andres meninger og argumenter. Det er høyt under taket i den moderne norske kirken. Det er plass til meningsutvekslinger og undring. Noen ynder å stå på utsiden og provosere og slå om seg med fordummende argumenter. De roper høyt og krakilsk. Nesten som man må synes synd på de. For uansett hvordan man snur og vender på det; uten kristendommen i Norge hadde du kanskje ikke hatt lov til å mene og tenke som du gjør video from the internet. Landet hadde ligget åpent for andre tro og livssyn, som ikke passer inn i et moderne vestlig samfunn. Derfor er også kirken en helt klar deltager på 17. mai som en institusjon som verner om Grunnloven og det enkelte mennesket.

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5613129.ece?&show_all_comments=true#comment-2749952

Som tilsvar til dette innlegget kommer jeg med følgende:

Rune Kleven, jeg synes ikke akkurat at du viser noen særlig modenhet i din beskrivelse av mennesker med andre meninger enn deg selv. Smak på dine egne ord: “fordummende argumenter”, “roper høyt og krakilsk”, “ynder å stå på utsiden”, “provosere”, “man må synes synd på dem”. Du viser i alle fall at dine holdninger ikke er inkluderende.

Du kommenterer at det er helt greit med sosialt press for å få folk (kanskje helst de unge) inn i kirken der link zum herunterladen. Det er trist å høre slike meninger, når vi i andre sammenhenger (f.eks. skolen) gjør vårt beste for å oppdra barna til å stå imot sosialt press i alle sammenhenger – barna skal tenke seg og gjøre seg opp egne meninger. Hvorfor i alle dager skal kirken settes i en særstilling? Sannsynligvis vil du vel falle tilbake på det gamle argumentet om at vi har en statsreligion i Norge. Men det er vel rimelig å anta at dette argumentet snart vil falle bort – kirken selv diskuterer jo nettopp dette.

Men tilbake til sakens kjerne slik den har utviklet seg i denne debatten:

Forklar meg ganske enkelt hvorfor det er så viktig for kirken at gudstjenesten i Sigdal og Eggedal finner sted innimellom barnetoget og ikke etterpå. Er det ikke ganske enkelt å innrømme at det hele dreier seg om en* enkel måte å få flest mulig inn i kirken på* og at en “etterpå-gudstjeneste” vil gi dårligere besøkstall?

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5613129.ece?&show_all_comments=true#comment-2751018

Jeg vet at sigdølingene elsker tradisjon og ikke akkurat er de første når det gjelder å prøve noe nytt. Men jammen burde det være på sin plass i denne sammenhengen. Jeg er forøvrig helt enig med korpsets leder Kai Roger Emmerud som ønsker seg følgende:

Håper det kommer fram en god løsning som gagner de fleste (man kan aldri gjøre ALLE fornøyd). Ser vel for meg at vi kanskje må prøve oss fram litt i åra framover til vi finner en løsning som funker bra.

Sitat: http://www.bygdeposten.no/sigdal/article5613129.ece?&show_all_comments=true#comment-2751431