Unyttig vås og tidstyv i administrasjon og politikk

Mange lurer på hvordan man kan spare tid og penger i den offentlige forvaltningen. Ofte er det slik at politikerne vedtar at administrasjonen skal utrede saker, gjerne slik at vi selv slipper å finne ut positive og negative sider ved emner.

Men det er også emner der forvaltningen selv ruger ut saker, uten at politikerne bryr seg katta. Og atter andre ganger er det snakk om totalt uviktige greier som menneskeheten kunne ha blitt spart for sprachnachrichten von facebooken.

Jeg skal ta tak i en sak som ble behandlet i kommunestyret i denne perioden og som viser at det skjer sløsing med tid og ressurser. Kommunenes Sentralforbund (KS) begynte allerede i januar 2007 å mase om at kommunen bør registrere verv og økonomiske interesser. De ville nok ha folk til å bruke sitt eget Styrevervregister.

Formannskapet i Sigdal la dette i skuffen og tenkte ikke noe mer på det videos macbook. I forbindelse med at et arbeidsutvalg i kommunen arbeidet med kommunens etiske retningslinjer, "kom" emnet opp på nytt.

I referatet fra administrasjonsutvalgets møte 7. februar 2008 står følgende å lese:

Kommunestyret i Sigdal har nedsatt et arbeidsutvalg som jobber med revidering av kommunens etiske retningslinjer google zum herunterladen. Som en del av dette arbeidet kom registrering i styrevervregisteret opp. Arbeidsutvalget ser det som nødvendig at styreverv, økonomiske interesser og lignende registreres i styrevervregisteret for medlemmer av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og kontrollutvalget. Arbeidsutvalget mener også at dette skal omfatte rådmann, andre administrative ledere og ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker smart notebook 14 for free german.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=1776&DAAID=6

Arbeidsutvalget besto av følgende personer: Solveig Bechmann (A), Håkon Hofton (Frp), Hellik Kolbjørnsrud (H), Marit Svarverud (V), Anne Kristin Grøterud (Arb.t.org), Britt Nymoen (Arb.t.org), Kari Ask (Sp og leder for utvalget) og Toril Marlene Staxrud (sekretær for utvalget).

Saksbehandler Toril M. Staxrud skriver i sin vurdering til administrasjonsutvalgets og kommunestyrets behandling at "[det] for tiden er […] mye fokus på blanding av roller og uheldige koblinger avsløres businessplan for free. Derfor er det viktig med åpenhet rundt interesser folkevalgte og administrative ledere har utenom sine offentlige verv."

25. september 2008 vedtar vi så i kommunestyret å innføre dette registeret, selvsagt frivillig. Vedtak lød som følger:

Kommunestyret vedtar å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og kontrollutvalget authenticator-app. Registeret omfatter også rådmann og alle ledere med budsjett, personalansvar og avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. Administrasjonen lager et enkelt skjema for registrering av styreverv. Dette sendes ut sammen med saksdokumenter til neste møte i kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg. Skjemaet innleveres i utfylt stand på neste møte filmmusik downloaden kostenlos.

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=1998&DAAID=6

Tillegget om et forenklet skjema ble fremmet av Svein Jakob Hollerud fra Venstre. Jeg har aldri sett noe slikt papir utarbeidet av kommunen…men akkurat det er ingen bombe.

Dette arbeidsutvalget påpekte altså viktigheten av å ha et slikt register wie kann ich google earth herunterladen. I innlegget "Registreringen i Styrevervregisteret – nødvendighet eller tullball?" (19. februar 2011) diskuterer jeg med meg selv om registeret har noen hensikt. Dersom du tar en kikk på blogginnlegget, kan du også der se hvilke personer som stod registrert i Styrevervregisteret to og et halvt år etter at kommunestyrets 21 medlemmer vedtok å opprette det godzilla 2en.

Jeg legger merke til at av Arbeidsutvalgets medlemmer så har ikke Håkon Hofton (Fremskrittspartiet), Solveig Bechmann (Arbeiderpartiet) eller Marit Svarverud (Venstre) brydd seg med å registrere seg i registeret (ei heller representantene fra arbeidstakerorganisasjonene – men det er kanskje ikke meningen siden de er mer opptatt av å passe på oss politikere enn omvendt) som de selv var så ivrige etter å få…Pussig eller?

Kommunens ansatte med leder- og budsjettansvar er heller ikke akkurat overrepresentert, selv om vi i kommunestyret har vedtatt at de skal registreres herunterladen. Det er kun rådmann Jens Sveaass, personalsjef Toril Marlene Staxrud og barnevernsleder Anette Mørk som har regga seg. Hvor er skolesjef Kari Anita Brendskag, teknisk sjef Tor Kolstad, kultursjef Hilde Teksle Gundersen og hele gjengen på landbrukskontoret (utallige sjefer)?

Registeret er selvsagt frivillig, men jeg har mine tvil om alle disse politikerne og ansatte har prinsipielle motforestillinger mot å registrere seg. Og dersom du lurte: Jeg er selvsagt registrert, rett og slett fordi jeg gir blaffen i om andre får vite om mine arbeidsforhold og slikt.

Men tilbake til utgangspunktet: Hvorfor i alle dager bruker vi ressurser, tid og krefter på noe slikt som ingen egentlig vil ha eller bruke? Vil du jeg skal finne frem flere slike saker, eller har du skjønt poenget mitt?

Registreringen i Styrevervregisteret – nødvendighet eller tullball?

Staten, media og andre nysgjerrigperer elsker å følge med på hva folk i samfunnet driver på med. For et par år siden ble medlemmene i kommunestyret i Sigdal oppfordret til å registrere alle våre verv og interesser i Styrevervregisteret som driftes av KS (Kommunenes Sentralforbund) box downloaden. Lørdag forteller Bygdeposten at det er laber interesse for å registrere seg blant ansatte og folkevalgte i Midtfylket video star free download android.

Man kan jo lure på hva som er poenget med registreringen? Hos KS selv heter det følgende om registeret:

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk www.storymania.ch herunterladen. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir wow classic beta. Det er videre også frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eid selskap ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert herunterladen. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fult ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

Sitat: http://www.styrevervregisteret.no/Default.aspx

Jeg kan selvsagt se argumentet om at offentligheten skal kunne følge med på om de folkevalgte eller ansatte i kommunen ikke blander roller og lar seg «influere» alt etter hva de jobber med eller hvor de sanker inn godtgjøring til å finansiere brunost på skiva kostenlos filmmusik downloaden. Som Bygdeposten skriver, er det kun 8 av 21 kommunestyremedlemmer i Sigdal som har registrert seg i registeret. Det er sikkert nok av grunner til at folk ikke gidder eller ønsker å stå registrert, jeg selv har gjort det – men mer av lyst til å teste teknologien og se «hva som skjer» herunterladen.

Dersom du ikke gidder å søke opp de folkevalgte du har lyst til å kikke på, kan du jo ganske enkelt lese det her i blogginnlegget mitt an error occurred while downloading the real weather. All informasjon er jo offentlig, så da er det vel bare for meg å «knabbe» den? But what’s the point? I don’t know. Jeg legger uansett merke til at 3 av 5 Venstre-representanter har registrert seg (mens 1 av 3 Ap’ere, 2 av 11 Sp’ere, 1 av 2 H-folk og 1 av 2-FrP-representanter har gjort det samme), det passer i alle fall godt inn i bildet om Venstre som et parti som kjemper for åpenhet…Kanskje i motsetning til enkelte andre Download itunes for free windows 7?

Gunhild Aaby Albjerk, Senterpartiet:

Gunhild Aaby Albjerk

Kari Kolbræk Ask, Senterpartiet:

Kari Kolbræk Ask

Frode Borge, Fremskrittspartiet:

Frode Borge

Hellik Kolbjørnsrud, Høyre:

Hellik Kolbjørnsrud

Sigrid Kvisle, Venstre:

Sigrid Kvisle

Jan Midtskogen, Arbeiderpartiet:

Jan Midtskogen

Rune K Old pc games free download full versions german. Nikolaisen, Venstre:

Rune K. Nikolaisen

Runolv Stegane, Venstre:

Runolv Stegane

Hva synes du? Er det viktig at politikere registrerer sine næringsinteresser, jobbforhold og andre forhold? Har du en rett til å få vite noe om oss politikere – bortsett fra hva vi mener om saker og ting?