NKUL 2013 – Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

For første gang skal jeg delta på NKUL – landets største konferanse om ikt og bruk i utdanning og læring Download album from icloud photos. Det blir spennende.

Jeg er lite opptatt av svadapjatt, visjoner og vyer, så forhåpentligvis blir alle dagene fylt med praktiske tips og nytt informasjon Download cad files for free.

Jeg har satt sammen et rammeprogram som skal gjøre meg til et klokere menneske herunterladen.

Dessverre er det en del godbiter som går parallelt, så her måtte jeg prioritere på "øverste hylle" norton erweiterungen herunterladen.

Mandag 6. mai:

Nettvett for elever. Her presenteres en fritt tilgjengelig nettressurs om internett og nettvett. som tar opp viktige tema som bl a søk, kildekritikk, uønsket innhold, digital dømmekraft og sosiale medier russische seite spiele downloaden.

Internasjonalt samarbeid i valgfag og prosjektarbeid. På vår skole skal vi starte med dette valgfaget til høsten Age of empires free chip. Kanskje vi kan få gode ideer til hvordan vi skal gjennomføre faget? (Selv om vi har det meste klart allerede).

Utdanningsforbundet: Sosiale mediers plass i skolen – dilemmaer og utfordringer gimp nederlands downloaden windows 10. Er sosiale medier viktige arbeidsverktøy eller farlige distraksjoner i læringsprosessen? Hvilke digitale ferdigheter må dagens lærer ha een film downloaden van youtube. Viktige spørsmål som stilles til diskusjon. Håper jeg får lov til å delta selv om jeg er utmeldt av Utdanningsforbundet 🙂

Tirsdag 7 download paint for free windows 7. mai:

Bruk av personlig IKT-utstyr i skolen. Personlig synes jeg etter hvert at det virker kunstig å nekte elevene å bruke sine egne dingser på skolen mahjong titans free windows 7. Men de fleste IKT-ansvarlige frykter vel dette? Hvilke muligheter og utfordringer knytter seg til slik bruk?

Fire stemmer om bruk av iPad. Etter hvert ender vi nok opp med nettbrett til elevene, og da er det særdeles interessant å høre hvordan de forskjellige rollene i skoleverket ser på bruk av nettbrett (ikke bare snakk om iPad, håper jeg).

Aschehoug: Interaktive tavleressurser for lærer. Vi trenger alltid gode tips til hvordan man kan bruke Smartboard bedre i klasserommene. Vi har tross alt slikt utstyr i alle rom, men bruker vi dem nok/så mye vi kan?

Creaza: Kreativitet og skaperglede. Elevene er alltid på utkikk etter kreative ressurser som gjør dem i stand til å vise sin kunnskap på nye måter. Creaza har vært lite i bruk hos oss, men kanskje det er på tide?

Onsdag 8. mai:

Digital dømmekraft – digitaldommekraft.no. Ganske sikkert plenty med gode ideer til hvordan man kan forbedre elevers (og foresattes…) digitale dømmekraft!

Brettboka: bruk det beste fra to verdener. Dersom vi begynner med nettbrett for elevene, er det kanskje også på tide å droppe læreboka (som jo også koster flesk)?

I tillegg blir det nok å delta på en rekke andre aktiviteter, tenker jeg.

Lære gloser på en annerledes måte med Hangman

De aller fleste språklærere har på et eller annet tidspunkt hørt elever trygle og be om Hangman på tavla – ikke en dum adspredelse innimellom dropbox ohne konto herunterladen. Men har du forsøkt å trene gloser ved hjelp av Hangman?

Den norske Hangman.no gir deg og elevene mulighetene til å gjøre ting på en litt annen måte herunterladen.

Nylig ga jeg mine elever 15 gloser i lekse til neste engelsktime. Jeg ga dem allerede da beskjed om at det ville bli en liten gloseprøve basert på leksa nachrichten von icloud herunterladen. Rimelig klassisk, ikke sant?

Jeg var ikke helt fornøyd med resultatene og gjorde derfor følgende:

Elevene fikk beskjed om å gå til www.hangman.no på nettet microsoft word 2010 for free. Siden vi hadde engelsk, valgte de engelsk språk. 

Så klikket de på Create word list og la inn glosene de ville øve på – til slutt gikk de til Save for å lagre listen freenet app kostenlosen.

Deretter dukker det opp en kode som gjør at elevene kan få tilgang til gloselisten sin fra hvilken som helst datamaskin. De går da bare inn til Hangman.no og angir koden som de for sikkerhets skyld bør skrive ned eller kopiere inn i et dokument/sende til seg selv på e-post einladungskarten kindergeburtstag zumen.

For sikkerhets skyld laget jeg selv en gloseoversikt til elevene – deretter sendte jeg koden til alle elevene slik at de kunne øve ved hjelp av Hangman til neste engelsktime gratis weihnachtsbilder zumen.

Elevene virket godt fornøyd og lovet ettertrykkelig å forsøke seg UTEN å se andre steder etter løsningene… project igi kostenlos downloaden.

Happy Hangman!

Flott nettressurs om Nelson Mandela

Arbeid med Nelson Mandela og Sør-Afrika hører definitivt til i engelskundervisningen og sikkert også i andre fag.

Her forleden kom jeg over en flott nettressurs som virkelig gir et virkningsfullt inntrykk på leseren agbs herunterladen.

Nettstedet The Nelson Mandela Digital Archive Project bruker på en forbilledlig måte dokumenter og fotografier for å formidle informasjon om Mandelas liv überweisungsformular pdf kostenlosen.

På den offisielle hovednettsiden nelsonmandela.org er det naturligvis også mye informasjon som kan brukes i undervisningen, men jeg er ganske sikker på at den førstnevnte nettsiden vil gjøre et enda kraftigere inntrykk på elevene gefragt gejagt app herunterladen.

 

Aktiv dag i hovedutvalget

November er en spennende måned i sigdalspolitikken, i alle fall dersom man er interessert i gjøre noe for lokalsamfunnet. I begynnelsen av måneden legger rådmannen frem sitt forslag til budsjett for kommende år (og økonomiplan for de senere årene).

Dernest starter behandlingen av forslaget i hovedutvalgene før veien går videre til formannskap og til slutt ender opp i kommunestyret som vedtar budsjettet rett før jul. I år kommer neppe julenissen til Sigdal.

I blogginnlegg som "Dårligere skoletilbud i Sigdal", "Tilbake til start – datasatsingen i Sigdalsskolen" og "Av med BUKSen – Bye bye, Barn og unges kommunestyre" har jeg kommentert enkelte av budsjettforslagene til rådmannen klingeltöne kostenlos downloaden t-mobile.

I dagens hovedutvalgsmøte for oppvekst og kultur valgte jeg å fremme en rekke forslag som jeg mener er viktige for å utvikle Sigdal på den riktige måten – mens andre forslag nok må karakteriseres som et forsøk på detaljstyring. Noen av forslagene var greie å bli enige om, mens andre skapte mer splid (stort sett Senterpartiet som var uenige med meg – ikke noe nytt akkurat). Jeg skal ikke komme med noen lange argumentasjoner for de enkelte forslagene, de fleste taler vel for seg selv?

Vi startet bra med å forhandle oss frem til et fellesforslag som gjaldt den desidert største budsjettposten under planområde 3 (oppvekst og kultur) atmel studio. Høyre og Senterpartiet hadde et fellesforslag på å unngå reduksjonen på 12 undervisningstimer av rammetimetallet, mens jeg selv fremsatte forslag om be kommunestyret/formannskapet om å finne mer penger for å ha et akseptabelt rammetimetall som ikke ødelegger enda mer for kvaliteten i skolen. 

Hovedutvalgets medlemmer kom frem til følgende fellesforslag:

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ser med stor bekymring på ringvirkningene av en fortsatt  reduksjon av midler til sigdalsskolen i forslag til budsjett for 2012. 
Rammetimetallet for skolene beholdes uendret – 1186 undervisningstimer. Dekning: Reduksjon av kommunens totale overskudd. I tillegg ber hovedutvalget for oppvekst og kultur formannskapet/kommunestyret om se på mulighetene for å tilføre midler til grunnskolen for å sikre prisjustering i forhold til driftskostnader. 

Jeg håper virkelig at kommunestyret har lest budsjettpapirene og forstått tydeligheten i rådmannens beskrivelse av en sektor der kvalitet ikke lenger kan vektlegges dersom nedskjæringene fortsetter.

En ting er å komme med forslag til ting som øker utgiftene, men i en situasjon der kommunen bør spare penger, er det også viktig å våge å fremme forslag til innsparinger free avg antivirus. Jeg ser med undring på at kommunen planlegger å kjøpe Chr. Skredsvigs hjem Hagan når andre sektorer må "blø". Jeg fremsatte derfor følgende forslag:

Et evtl. kjøp av Chr. Skredsvigs hjem Hagan utsettes og vurderes på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013. Utbytte fra Sigdal energi (kr. 600 000) overføres til disposisjonsfondet.

Heldigvis støttet Arbeiderpartiet og Høyre mitt forslag, og det ble derfor flertall 4-3 for forslaget om å legge kjøp av Hagan på is til neste budsjettbehandling calibre herunterladen. Dermed frigjorde vedtaket 600 000 kr til andre og nyttigere tiltak.

Som tidligere nevnt, synes jeg det er en merkverdig molbopolitikk som nå forsøkes gjeninnført av rådmannen i forhold til pc-bruk i skolen. Jeg anbefaler deg å lese mitt blogginnlegg om saken. Selvsagt fremmet jeg forslag om å fortsette bevilgningene til elev-pc'er – skulle da også bare mangle etter at tiendeklassingene i fjor levende fortalte om nødvendigheten av god pc-dekning wget dateien herunterladen. Men snøen fra i fjor er fort glemt, eller?

Forslaget mitt lød som følger:

Hovedutvalget for oppvekst og kultur mener det er viktig opprettholde standarden for pc’er i sigdalsskolen. Det bevilges 350.000,- kr til investeringer/suppleringer av elev-pc’er  på budsjettet for 2011. Dekning fra disposisjonsfondet.
Jammen ble det ikke flertall 4-3 for dette forslaget også, så vidt jeg fikk med meg var det også her Senterpartiet som ikke ville bli med på lag for fremtiden. Men det er jo ikke akkurat noe nytt.
 
At rådmannen vil nedlegge Barn og unges kommunestyre har ikke gått upåaktet hen, og jeg har ennå til gode å møte en politiker som "tør" stå for en slik mening – det er jo tross alt kun ett år siden hele greia ble satt i gang herunterladen. Demokratiopplæring bør foregå helt ned i barneskolealderen.
 
Mitt forslag om BUKS ble enstemmig vedtatt:
Barn og unges kommunestyre opprettholdes og skal fortsatt fungere på samme måte som tidligere. Utvalget tilhører planområde 1. Dekning: kr. 45 000 fra disposisjonsfondet. Møtegodtgjørelsen og –strukturen for BUKS vurderes av administrasjonen og legges frem som sak for kommunestyret snarest, med sikte på å redusere utgiftene til dette.
 
Nå begynte vi etter hvert å gå inn i detaljene i budsjettet. Jeg fremmet et enkelt forslag som kanskje kan hjelpe til med å spare penger på lengre sikt når det gjelder skyssutgiftene til elevene våre herunterladen. De er nemlig ganske dyre å busse frem og tilbake til skolen – attpåtil er det mange som har farlig skolevei (og da teller ikke kilometergrensen).
 
Et eksempel er Tempelseterveien som administrasjonen ikke ønsket å klassifisere som farlig skolevei, men som vi i hovedutvalget i forrige periode definerte annerledes. Tenk om vi kunne gjort noe med veien (fortau eller lignende) og på den måten fått en vinn-vinn-situasjon. Mindre trafikkfarlig og mindre skyssutgifter garmin geocaches herunterladen.
 
Mitt forslag ble enstemmig vedtatt:
Administrasjonen foretar en vurdering av om det er mulig å senke kostnadene til skoleskyss i forbindelse med «farlig skolevei» ved å foreta trafikale forbedringstiltak. Vurderingen legges frem i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016.
Et av mine forslag ble dessverre forkastet av hovedutvalget. Ved forrige budsjettbehandling vedtok kommunestyret å be Modum kommune vurdere å bruke åpen programvare istedenfor dyre lisensprodukter haudegen x album download for free. Den vurderingen var ikke rare greiene – bukken og havresekken ønsker ikke å redusere driftsavtalen ved hjelp av programmer de ikke har kompetanse på. Jeg fremmet derfor et lignende forslag på nytt – denne gang var tankegangen min å få et eksternt konsulentfirma til å se på driftsavtalen vår. Men det ville ikke hovedutvalget (nedstemt mot min egen stemme):
Sigdal kommune engasjerer et eksternt konsulentfirma for å gjennomgå IKT-driftsavtalen for skole med Modum kommune, særlig med henblikk på utgifter til programvare og lisensiering chrome kostenlos windows 7. Utgiftene tas fra resterende midler innkjøp av IKT-utstyr. 
 
Til slutt som en liten kuriositet kan jeg ta med en sak som omhandler den mye omstridte gratisfrukten i skolen. Jeg ser utrolig mye sløsing på dette området og ergrer meg grønn (ikke rart når jeg er vegetarianer) over all frukt som blir til overs eller deles ut i øst og vest for å bli "kvitt" den før den råtner. Gjennom statlige pålegg er vi forpliktet til å dele ut frukt og grønt til ungdomsskoleelevene, men det er ingen som sier noe om hvordan denne ordningen skal organiseres. Jeg fikk vedtatt følgende forslag med 5 mot 2 stemmer (uten at jeg fikk med meg hvem som var mot…):
Midler avsatt til «gratis frukt» på ungdomsskolen gjennomgås kritisk sammen administrasjonen ved Sigdal ungdomsskole. Det utvikles f.eks. en enkel abonnementsordning for å unngå sløsing av midler. Innsparingssum kan Sigdal ungdomsskole bruke til eget driftsbudsjett.
På den måten kan kanskje ungdomsskolen få en stimulans til å gjøre noe med sløsingen – de får tross alt nesten hundre tusen kroner i året for å fôre skoleungdommene med gulrot, kiwi osv.
 
Det er selvsagt ikke rosenrødt i kommunepolitikken fordi om jeg fikk vedtatt enkelte punkter (noen viktigere enn andre), men politikk dreier seg også om de små skrittene i riktig retning. Jeg føler at vi i hovedutvalget har gitt beskjed videre om at ting bør rettes opp før det er for sent. Tilstandsrapport og resultater fra nasjonale prøver/elevundersøkelser tilsier at vi må handle før det er for sent.
 
Jeg håper kommunestyret har den samme følelsen.

Jeg er nok ganske dum

Du har kanskje fått med deg at Norges Handelshøyskole har målt og funnet ut at lærerne i dag har lavere IQ enn på 50-tallet – altså at dagens lærere er mindre intelligente enn fortidens herunterladen. Dette passer jo perfekt inn i samfunnsdiskusjonen om hvordan man kan få bedre kvalifiserte lærere inn i skolen.

Jeg har god selvtillit og nøler ikke med å fortelle for eksempel elevene mine at jeg vet ganske mye – jeg er hellig overbevist om at jeg er smartere enn gjennomsnittet av den norske befolkningen Download ringtone for iphone 6. Men jeg vet ikke alt og ser det heller ikke som noe mål.

En lærer i dag jobber ikke på samme måte som en lærer på 50-tallet Lego games for free. Selvsagt skal jeg formidle kunnskap(en min) til de yngre, men samtidig ser jeg det som en viktig oppgave å lære skoleungdommene til å finne informasjon og bli enige med seg selv og andre hva som er "sannheten" download flatcast player. Jeg har ikke monopol på sannheten, like lite som staten har det.

Da har jeg altså ikke noe behov for å være like smart / smart på samme måte som på 50-tallet Download games for children for free. Forøvrig er jeg ikke så sikker på om "alt var så meget bedre i hine haarde dage".

Men la oss nå gå ut fra at jeg er dum fordi jeg er lærer og attpåtil mannlig herunterladen. De som kjenner meg vet at jeg driver med mange andre sysler. Samtidig har jeg valgt å bosette meg på landet for å ha en mindre stressende hverdag og la barna vokse opp i et tryggere nærmiljø. Jeg er ganske sikker på at dersom vi hadde bodd i en eller annen by med klassiske disiplinproblemer blant elevers, så hadde jeg forlengst vært ute av læreryrket og i en annen jobb geogebra classic 5 herunterladen. Og da ville jeg jo straks fått stempelet som smartass – for det er jo kun de dumme som blir igjen i læreryrket, er det ikke slik jeg skal tolke undersøkelsen Fifa 12 free download full version for pc?

Jeg er nok ganske dum – og de rundt middagsbordet og forelesningspultene vet som alltid bedre.

Pronunciator – god hjelp til uttaletrening i språkundervisning

I språkundervisningen er det viktig at elevene leser høyt og i det hele tatt øver på uttalen. Det kan skje i samtale med læreren, mellom elevene, ved å lytte til opplesing av tekster eller selvstudium via internett office 2010 iso.

Den gamle språklaben der elevene satt og leste mens læreren til tider koblet seg på for å kontrollere og gi hjelp har forsvunnet. I dag er det internett som gjelder franz eberhofer hörbuch kostenlos. Jeg anbefaler deg å forsøke Pronunciator – en gratis nettside der du kan lære basiskunnskap og -uttale for 60 forskjellige språk chrome page.

Pronunciator lar elevene (eller deg) øve på uttale – gjenta etter det som blir sagt app youtube videos. Du sitter med mikrofon og får avspilt ord, setninger eller samtaler. Deretter gjentar eleven hva som blir sagt og man får umiddelbar tilbakemelding i form av prosent – først når eleven har vært «flink nok» vil systemet sende deg videre til neste oppgave (dette gjøres i form av et trafikklys) downloaden in chrome.

Jeg har forsøkt meg på både engelsk og tysk og kommer definitivt til å bruke dette i språkopplæringen. Dersom du angir morsmål norsk og deretter språket du ønsker å lære mer av, får du i tillegg oversettelser som hjelper i forståelsen av hva som blir sagt/skal gjentas fortnite images.

Er du språklærer bør du også forsøke Pronunciator – du behøver ikke å registrere deg i det hele tatt nzb mac. Kun hodetelefon med mikrofon er påkrevet. Jammen godt vi på vår skole nettopp har gått til innkjøp av flere slike headset!

OPPDATERING 10.04.2018: Det ser nå dessverre ut til at denne tjenesten jeg anbefalte i 2011 koster penger hearthstone spiel herunterladen. Da er den ikke like interessant å anbefale – har du lignende tips til tjenester som gjør samme tjenestern, må du gjerne fortelle om det i kommentarfeltet romme game for free.

Fordypning ble forenkling

Forskning.no forteller i artikkelen Fordypning ble forenkling om NOVA sin rapport nr. 6/11 som omhandler «valgmuligheter i ungdomsskolen – Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag» herunterladen.

Konklusjonene er alvorlige og gir oss skolefolk en bekreftelse av at fordypningsfagene ikke bør innvilges evig liv. Det sies ikke spesifikt, men noen skoleledere forteller i undersøkelsen at de helst vil ha tilbake de gamle valgfagene – jeg er definitivt blant dem. Avskaff fordypningsfagene så snart som mulig for å unngå videre stigmatisering av elever som «må» velge et lavstatusfag.

Fordypning i samisk, norsk og engelsk har lav status i skolen spider solitaire windows xp download kostenlos. Det er først og fremst skolesvake og lite motiverte elever som velger fagene, og skoleledere oppfatter dem mer som forenklingsfag enn fordypningsfag.

Sitat: http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/284192

Forskerne som har utarbeidet rapporten undersøker også forsøksfaget arbeidslivsfag som prøves ut ved 118 skoler i Norge apple. Vår skole er en av dem, uten at jeg er spesielt kjent med hvordan undervisning og faget i seg selv fungerer hos oss. Men likevel interessant å lese om hvordan skoler jobber forskjellig med faget.

Jeg regner med at dersom du er interessert i ungdomsskolen og fagene der så tar du deg tid til å lese rapporten, kortversjonen av funnene kan du ellers lese på Forskning.no Download wordpad for free german. Jeg vil bare skissere hovedfunnene når det gjelder fordypningsfagene:

 • En av fire elever velger et av fordypningsfagene ved starten av 8. trinn. De fleste velger engelsk fordypning og noen færre norsk fordypning. Felles for fordypningsfagene er at de sjeldnere rekrutterer de faglig sterke elevene enn det fremmedspråk gjør herunterladen. Mange av elevene som velger fordypningsfag, har forholdsvis lav skolemotivasjon, særlig de som velger norsk fordypning.
 • Mange elever bytter fag utover på ungdomstrinnet. Det vanligste er å bytte fra fremmedspråk til et av fordypningsfagene.
 • Det kreves mer av elevene faglig sett for å få gode karakterer i fremmedspråkene enn i fordypningsfagene download huawei mate 20 lite photos. Fordypningsfagene har ikke har samme status som fremmedspråkene i skolen. Fordypningsfagene er språkfag for de som ikke vil lære språk. I faget engelsk fordypning rekrutteres likevel (noen) motiverte og skoleflinke elever.
 • Hovedinntrykket av alternativene til fremmedspråk er at det har blitt forenklingsfag framfor fordypningsfag. Det at mange opplever elever på fordypningsfagene som skolesvake, innebærer at skoler tilpasser opplæringen og læreplanene til elevene som søker seg til fordypningsfaget audiobook download for free.
 • Mange foreldre og elever sitter med oppfatningen om at fordypningsfag er for elever som først og fremst sliter faglig på skolen, og som er lite språkinteresserte. Den relativt lave statusen på faget er i så måte med på å opprettholde rekrutteringen av skolesvake elever, noe som igjen gjør det vanskelig å løfte fagene fra forenklingsfag til å bli et reelt fordypningsfag sets from soundcloud.
 • Lærerne som settes inn på fordypningsfagene er språkkompetente, men sliter med lavere motivasjon og interesse enn ellers i skolen.

Sitat: http://www.nova.no/asset/4581/1/4581_1.pdf (side 9-11)

Når det gjelder arbeidslivsfaget, hadde nok mange elever, foreldre, lærere og skoleledere store forventninger til dette faget. Faget er jo fortsatt i sin forsøksperiode, og det er vanskelig å trekke konklusjoner på et så tidlig tidspunkt. Men det er interessert å merke seg følgende:

 • To tredjedeler av arbeidslivsfagselevene er gutter og en tredjedel er jenter herunterladen. Tilbudet med arbeidslivsfaget har hatt størst innvirkning på rekrutteringen til fordypningsfagene.
 • Det nye faget har en overvekt av elever med forholdsvis lave skoleprestasjoner og/eller lav skolemotivasjon.
 • Mens de fleste skoler hadde konkrete planer for inneværende skoleår eller for første halvår, hadde et fåtall konkrete planer utover første skoleår spider solitaire 2 kostenlos downloaden.
 • Det er tre ulike modeller for gjennomføring: a) I aktivitetsmodellen knyttes opplæringen til en aktivitet med innslag fra ulike yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring b) I rulleringsmodellen gjennomføres opplæringen ved at elever veksler mellom ulike fag/utdanningsprogram og c) I spesialiseringsmodellen gjennomføres opplæringen tett opp til yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring, og elevene veksler i liten grad mellom ulike utdanningsprogram.

Sitat: http://www.nova.no/asset/4581/1/4581_1.pdf (side 8 og 9)

Det skal bli spennende å følge den videre utviklingen med de nye fagene i ungdomsskolen, men jeg er ganske sikker på at det må skje endel endringer.

Årets høydepunkt for powerbrukere av Itslearning

Fra mandag til onsdag finner den årlige brukerkonferansen til Itslearning sted i Bergen musescore noten downloaden. Som fast deltaker de seneste årene sammen med andre administratorer fra Modum og Krødsherad gleder jeg meg til nye ideer, inspill og oppklaringer.

Selv om det er spennende med foredragsholdere, er det ingen tvil om at det er parallellsesjonene på tirsdag som virkelig er matnyttige for min del i alle fall siemens vdo störung beim herunterladen 12.

Mandag har jeg tenkt å lytte til Michael B. Horn snakke om utdanningens fremtid, der han nok vektlegger utviklingen av moderne teknologi og bruk av denne i undervisningen herunterladen. Om ettermiddagen blir det både snakk om elevrap i norsk- og musikkfaget (kanskje en litt mer avansert variant hva jeg nylig foreslo med Admiral P), hvordan ulike lærere bruker LMS på forskjellig vis, nytt foredrag av Michael B herunterladen. Horn om «disruptive innovation in education» og et inspirasjonsforedrag med Marco Elsafadi (han er fabelaktig, husker godt hvor begeistret elevene var da han besøkte skolen vår) adobe acrobat for free.

Tirsdag er som nevnt inndelt i parallellsesjoner alt ettersom hva slags skoleslag man ønsker å fordype seg i. Jeg akter å delta på følgende aktiviter:

 • IKT grunnkurs for 8 herunterladen. trinn – digital konfirmasjon
 • Gode pedagogiske grep i undervisningen ved hjelp av itslearning
 • Må vurderingspraksisen opp til ny vurdering downloaden adobe flash player?
 • Effektiv bruk av itslearningutvidelser i undervisningen
 • Engasjer elevene med lyd og video

Titlene på seansene er nok til å få meg engasjert, men så skal det kanskje ikke mye dataprat for å få nerd til å bli med på gamet…

Onsdag kan vi rette utover tallerkenen vår og inn i fremtiden – gleder meg spesielt til noe så sært som å høre om en kreativ lærer fra det afrikanske landet Lesotho…Den sedvanlige bolken med fremtidsprat fra folkene bak Itslearning er også spennende Download album from icloud photos.

Jeg kommer nok til å klare å tvitre litt samtidig som jeg følger med på hva som skjer (multitasking er en dyd av nødvendighet for undertegnede), så hashtagen #itsbk11 er klar Download cad files for free.

Gjør Utdanningsforbundet jobben sin?

I går leser jeg i Aftenposten at lærerne igjen er lønnstaperne gjennom de siste lønnsoppgjørene herunterladen. Jeg kan godt klage over lønna vår, men jeg synes faktisk ikke den er så dårlig i forhold til ansvar og arbeidsmengde. Det jeg egentlig lurer på er hva «vår» organisasjon, Utdanningsforbundet, driver på med norton erweiterungen herunterladen.

Et lite sidespor: organisasjonen er tydeligvis så dårlig kjent at den kalles «Undervisningsforbundet» i artikkelen til Aftenposten russische seite spiele downloaden. Utdanningsforbundet er en byråkratisk tung organisasjon som driver med alt mulig rart – og tydeligvis ikke det som ligger lærernes hjerte nærmest (lønn og arbeidsforhold?) Age of empires free chip. Kanskje de burde vektlegge markedsføring også?

La oss sakse litt fra en stillingsannonse som «min» kjære organisasjon har hatt ute nylig gimp nederlands downloaden windows 10. Standard innledning lyder som følger:

Utdanningsforbundet er ett av Norges største fagforbund og har mer enn 150 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet – fra barnehage til universitet og høgskole een film downloaden van youtube.
Utdanningsforbundet arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og for å høyne kvaliteten i utdanningen. Utdanningsforbundet har om lag 165 ansatte i det sentrale sekretariatet, og i tillegg 19 fylkessekretariater med vel 60 ansatte download paint for free windows 7.

Sitat: https://www.webcruiter.no/wcmain/Advert_PrintPdf.aspx?oppdragsnr=912207081&company_id=542075979&culture_id=NB-NO&link_source_id=

Stillingsannonsen er tydeligvis basert på et ønske om en ny stilling (Medarbeider til verving/organisasjonsbygging), det står i alle fall ingenting om at noen «gir seg» mahjong titans free windows 7. Det betyr vel at det er ubrukte midler i kassa som må ut til folket. Jeg kan godt forstå at det må en ny stilling for å bygge organisasjonen, de 165 andre driver vel med kaffekoking og oppgulp i forhold til statlige høringer herunterladen.

Alltid når medlemmer i Utdanningsforbundet klager over ressursbruken (hva i alle dager driver de 165 ansatte med?), får vi høre argumenter a la «tenk hvordan det hadde vært uten organisasjonen» gta 5 kostenlos herunterladen für laptop. Javel, men jeg lever nå og vil vite hva disse 165 ansatte i det sentrale sekretariatet og de 60 ansatte i fylkene driver med.

De driver i alle fall ikke med noe som har direkte innvirkning på min hverdag i skolen – bortsett fra at de svarer på alle mulige høringer fra Staten.

Hallo alle dere «om lag» 225 ansatte i Utdanningsforbundet: HVA JOBBER DERE EGENTLIG MED?