Det er lenge siden valgløftene, Høyre og Senterpartiet!

Det begynner å bli varmt under føttene for endel av politikerne i kommunestyret i Sigdal. De vet at vi vil få økonomiske problemer når f.eks. den lindrende enheten ved Sigdalsheimen starter driften i 2015.

Og skjære ned vil visst bare vi i Venstre (kun Venstres stemme i formannskap for nedskjæringer) herunterladen. Dermed må de andre politikerne lete med "lys og lykte" etter økte inntekter – noe som betyr skatt.

I valgkampen før valget i 2011 var Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre tydelige i sine programmer om at de ikke ville ha eiendomsskatt. Venstre hadde ingenting i sitt program om eiendomsskatt, men jeg gikk tydelig ut og sa Nei til eiendomsskatt i Sigdal freecell herunterladen. Arbeiderpartiet sa heller ikke noe i sitt program.

I administrasjonsutvalget 29. november 2012 fremmet Jan Midtskogen fra Arbeiderpartiet følgende forslag:

I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verker og bruk i Sigdal kommune. Formålet er å innføre en slik skatt fra og med budsjettåret 2015 i Budsjett og handlingsplan 2015-2018 og bruke inntekter fra denne eiendomsskatten til å sikre drifta av den utvidede Sigdalsheimen med korttidsplasser og lindrende enhet fra og med budsjettåret 2015 picture publisher 8 for free german.

Forslaget ble enstemmig vedtatt! Og det mener jeg ikke positivt. Kari Ask (SP), Hellik Kolbjørnsrud (H), Frode Haugen (H), Tone Eidal Frøvoll (SP), Bård Sverre Fossen (H), Runolv Stegane (V), Jan Midtskogen (AP), Britt Nymoen, Marianne Vatnebryn og Åse Lien (alle tillitsvalgte) var visst alle superinteresserte i å la administrasjonen jobbe litt med å forberede eiendomsskatt – men de skjønte kanskje ikke at Jan Midtskogen "lurte" dem inn i et vedtak som i praksis sa ja til eiendomsskatt på verk og bruk..

Kort tid etter administrasjonsutvalget – vi snakker samme dag – fikk nemlig Høyre kalde føtter mht. Jan Midtskogens forslag antivirus program. Hør på versjonen som Bård Sverre Fossen foreslo i formannskapet bare timer etter at han hadde stemt for Midtskogens forslag:

I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verk og bruk i Sigdal kommune i den hensikt å øke politikernes kunnskap og dermed bedre grunnlag for videre vurdering og behandling.

Hva er så forskjellen? Jo, Midtskogens var nok mer bastant i hensikten om å innføre eiendomsskatt, mens Høyres Fossen later som om han i sitt forslag bare vil ha mer informasjon videos from netflix.

Gi en politiker lillefingeren og han/hun tar snart hele hånda. Høyrefolkene og Senterpartistene som i sine partiprogrammer gikk så bastant ut mot eiendomsskatt, er nå stadig mer glad for å kunne legge kjepper i hjulet for næringslivet. For det er næringslivet som vil få det vanskeligere med en skatt på "verker og bruk". Og med næringslivet menes selvsagt ikke bøndene (sikkert fordi de hovedsaklig lever av subsidier fra staten) – de unntas selvsagt download free programs.

Men la oss gå tilbake til partiprogrammene til de to partiene som styrer i Sigdal – Høyre og Senterpartiet.

I Sigdal og Eggedal Høyres program står det:

NEI til eiendomsskatt og boplikt (Høyres egen utheving av ordet nei) word for free full version german.

I Sigdal og Eggedal Senterpartis program står det:

Sigdal og Eggedal Senterparti vil gå inn for at det ikke innføres eiendomsskatt.

Kan det sies klarere? Spør du Hellik Kolbjørnsrud så sier han ganske sikkert at Høyre mener eiendomsskatt for vanlige folk streaming download android. Men hvorfor skrev de så ikke nettopp det i programmet?

Gjett om Hellik Kolbjørnsrud elsker å fortelle meg at han selvsagt er mot eiendomsskatt, men at han så gjerne skulle ha skattlagt Midt Nett Buskerud fordi Modum kommune gjør nettopp det. Han later som om det er mulig å vedta eiendomsskatt på akkurat det han ønsker – på Midt Nett. Helliks sans for eiendomsskatt har jeg skrevet om 7 adobe air kostenlos herunterladen. september 2011 i innlegget På ivrig leting etter friske penger.

Men det går ikke – her må hele næringslivet trå til fordi Hellik og Kari ikke klarer å styre pengepungen i kommunen html5 spiele downloaden.

Gjett forøvrig hvem som unntas fra eiendomsskatt på verk og bruk:

A    Eiendom som staten eier, så langt: 
 
Eiendommen blir nyttet av Kongen, Storting eller Regjeringen. Eiendommen blir benyttet til kulturelle formål, slik som idrettsanlegg, museum, teater, skulpturer m.v.
Eiendommen har historiske bygg eller anlegg.
Eiendommen blir benyttet av Forsvaret til forsvarsanlegg eller avgrenset leirområde.
Eiendommen tilhører statens sine samferdselsforetak så langt de tjener allmennyttige formål.
Eiendommen er vannfall, fabrikk eller annet foretak som staten eier og som tjener allmennyttige formål.
B)   Eiendom som tilhører jernbane(verket) til allmenn bruk, så langt eiendommen blir benyttet i virksomheten.
 
C)  Kirker (alle trossamfunn).
 
D)  Eiendommer som kommunen selv eier.
 
E)   Legasjons- og konsulateiendommer som en annen stat eier, når den andre staten fritar norsk eiendom for tilsvarende skatt i sitt land.
 
F)   Eiendom som statens lufthavnsselskap eier, i samme omfang som fritaket for statens eiendom etter bokstav femte punkt.
 
G)   Eiendom som helseforetak eier, i samme omfang som statens eiendom etter bokstav a sjette punkt.
 
H)   Eiendom som drives som landbruk og skogsbruk.

Dermed er vel alt lagt til grunn for at bøndene i Senterpartiet kan gå inn for eiendomsskatt på verk og bruk.

Men brudd på valgløftene er det uansett, Høyre og Senterpartiet! Å innføre eiendomsskatt på verk og bruk for å finansiere drift i 2015 er som å pisse i buksa om vinteren. Det hjelper en stund, men så blir det enda verre etterpå. Gjett om vi har full eiendomsskatt i hele kommunen om noen år!

Kjapt om presidentvalget i USA

På grunn av terminprøver har jeg ikke hatt samfunnsfag på 9. trinn på en god stund, så tirsdag er det absolutt på sin plass å snakke med elevene om det amerikanske presidentvalget Download photos from instagram.

Nå er norske nettsider og nettaviser ofte kjedelige i sin presentasjon av valgkamp og resultater, så denne gang tyr jeg til et par engelskspråklige sider download allplan. Jeg får heller oversette det viktigste mens elevene lytter – naturlig nok vil dette funke aller best i videregående skole.

Denne fantastiske grafiske digitalromanen fra The Guardian gir deg i prinsippet hele historien om valgkampen, helt tilbake til 2008. 

Prezipresentasjoner er en kreativ måte å presentere innhold på – i motsetning til Powerpoint som er rimelig statisk herunterladen. Ta en kikk på denne presentasjonen som gir deg enkle fakta og ikke minst de to talene til Mitt Romney og Barack Obama.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt har forøvrig en lengre artikkel i sin Hvor Hender Det-serie om presidentvalget i USA, men den er definitivt enklere å benytte seg av i videregående mp3 from websites. Den inneholder ingen data om valgresultatet.

VG har i artikkelen Derfor vant Obama endel nyttig informasjon om grunnene til at det gikk som det gikk herunterladen. I tillegg er plansjen om gangen fra valgkamp til innsettelse i januar okay å bruke.

Hvordan spare penger i kommunen?

Det nærmer seg valgkamp og jeg har allerede sett enkelte politikere strø om seg med penger (i form av løfter) uten å forklare hvor midlene skal komme fra amazonen serie.

Partigruppen jeg tilhører skal snart få ut finger’n og vedta et program som skal forplikte oss til arbeidet for de neste fire årene herunterladen. Men jeg sitter konstant med en dårlig bismak i kjeften, fordi valgflesk og -programmer alltid lover å bruke mer penger, ikke mindre.

Jeg skulle ønske det var mulig å starte en tøff debatt for å se hvor de forskjellige partiene og kandidatene vil skjære ned for å prioritere andre ting huawei p8 fotos herunterladen. Prioritere er et ord de færreste politikere har lyst til å ta i sin munn, det vil kanskje bety at noen velgere blir skremt bort.

La meg ta et bittelite eksempel hacks herunterladen. TV2 utarbeider for tiden en velgerguide hvor alle kandidater kan fortelle om seg selv og samtidig motta innspill fra velgerne. Min egen profil finner du her ace app for free. Ordfører Kari Ask har også skrevet litt på sin egen profil, og i rubrikken «Hva mener du kandidaten bør jobbe for etter valget» har hun allerede mottatt spørsmål fra en velger:

Å få en barne- og ungdomspsykiater eller psykolog til kommunen, slik at barn og unge får det samme tilbudet som vi voksne har download youtube music for free and legally.

Sitat: http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/buskerud/sigdal/senterpartiet-sigdal/kari-martine-kolbraek-ask/

Dette er jo et prisverdig tiltak som vil kunne komme mange unge sigdølinger til nytte ls 15 kostenlos downloaden. Som politiker er det jo ikke lett å skulle si nei i forhold til midler til rådighet osv. Ordfører Kari Ask svarer følgende:

Ja jeg støtter fullt og helt at styrking av kompetansen innen barne og ungdomspsykiatri neue google version herunterladen.

Sitat: http://valg.tv2.no/velgerguiden/2011/kandidater/buskerud/sigdal/senterpartiet-sigdal/kari-martine-kolbraek-ask/

Bortsett fra at rettskrivingen vanskeliggjør kommunikasjonen noe, tolker sikkert velgerne (og i alle fall jeg) at Ask vil jobbe for å få en person til bygda som kan ta seg av barn og unge herunterladen. I partiprogrammet til Senterpartiet finner vi da også to formuleringer som Asks mening kan forsvares med:

Sigdal og Eggedal Senterparti vil gå inn for:

  • å tilrettelegge for god oppfølging for psykiatriske pasienter og familie /pårørende gjennom tettere samarbeid med sykehus og distriktspsykiatriske senter (DPS)
  • å tilsette egen kommunepsykolig (min anmerkning: de mener sikkert psykolog)

Sitat: http://www.senterpartiet.no/valg-2011/program-sigdal-og-eggedal-senterparti-2011-15-article70236-13642.html

Partiet vil altså ha både pose og sekk – et tettere samarbeid med kompetansemiljø utenfor Sigdal og samtidig ansette en ny person Download apk file.

Jeg kritiserer ikke Senterpartiet for å gå inn for et slikt godt tiltak – selvsagt vil mange dra nytte av noe slikt. Men dersom behovet er stort, kunne man kanskje ha fremmet forslaget allerede i tidligere budsjettdebatter. I inneværende periode har det i alle fall ikke blitt gjort.

Poenget mitt er likevel enkelt og har ingen direkte sammenheng med den lille saken jeg nevnte ovenfor. Kan vi si ja til alle gode formål som vi ønsker å gjennomføre i kommunen vår? Gjeldsbyrden øker og handlefriheten vil bare bli mer og mer innskrenket de kommende årene.

Vi politikere må være i stand til å si nei til ting – selv om det er godt ment. Hvordan vil du spare penger i Sigdal kommune?

Stemmerettsprosjektet får oppmerksomhet

Alle som kjenner meg vet at jeg a) er imot at unge under myndighetsalderen skal ha stemmerett, b) stemte imot stemmerettsprosjektet i kommunestyret og c) har jobbet hardt for å gjøre nettopp de samme unge i stand til å velge det de selv mener er riktig ved kommunevalget i september 2011 herunterladen.

Når et slag er tapt, gjør jeg gjerne en innsats for å gjennomføre prosjektet best mulig. Da gleder jeg meg også over positive oppslag i media herunterladen.

Tirsdag 12. juli 2011 hadde Klassekampen (okay, en avis for den motsatte enden av min politiske skala, men absolutt kjekk å lese likevel – prøv et gratisabonnement i 3 uker uten forpliktelser) en stor artikkel tittelert «Jakten på ungdommen» – noe jeg synes var en treffende tittel wordpress voor mac. Det blir spennende å se om ungdommen går til stemmeurnene for å vise at de er verdige å bestemme hvilke representanter som skal styre kommunen vår (hadde jo forøvrig vært kjekt om noen av dem stemte på undertegnede…) subway surfers for free.

Siden Klassekampen ikke selges i vår kommune, kan det jo kanskje være av interesse å lese hele artikkelen? Jeg håper ikke Klassekampen vrir om halsen på meg når jeg har lagt ut de to sidene på internett (som pdf’er – side 6 og 7) Download free games for tablet.

Jeg kan likevel ikke dy meg for å påpeke enkelte ting som nevnes i artikkelen:

  • Det fokuseres på bonderomantikk og at «aktiviteten i bygda foregår i et bedagelig tempo» serien legalen kostenlos.
  • I likhet med bygdas befolkning har kommunestyret en høy snittalder.
  • Skolen tar mye av jobben med å gi ungdommene opplæring. (Kan ikke dy meg: …men politikerne tar æren)
  • Det viktigste er hva slags saker politikerne står for, ikke hvilken alder de har spider solitaire download free windows 7.
  • Alle partiene har ett felles mål: Å gjøre Sigdal til en bedre bygd å bo i.

Jeg er forøvrig hjertens enig med min partikollega Sigrid Kvisle som sier følgende:

– Det er viktig å ha folk med erfaring i kommunestyret herunterladen. Vi som har levd litt vet nok mer enn de på 20-25 år, og har mer erfaring. Men det er klart det er en fordel å ha med folk som er litt yngre også.

Klassekampen hadde forøvrig ikke vært den røde avis dersom de ikke hadde fokusert litt på Fremskrittspartiet, de kan fortelle at FrP i 2010 fremmet et forslag om å konkurranseutsette hjemmetjenesten i Sigdal battle to download Middle Earth for free. Ikke helt korrekt når man ser på forslaget som Frode Borge fremmet:

Kommunestyret ber rådmannen undersøke mulighetene for å kunne ha fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten i samarbeid med vårt kommunale tjenestetilbud free games download pc full version german.

I likhet med noen andre (husker ikke hvem) stemte jeg forøvrig FOR dette forslaget, som ikke innebar annet enn at rådmannen skulle undersøke saken. Forslaget er forøvrig det eneste fremskrittspartiforslaget som har blitt fremmet i kommunestyreperioden 2007-2011 og som smaker av liberalistisk blåpolitikk.