Kontrollutvalget i en kommune er viktig

I mange kommuner jobbes det nå med å snekre sammen råd og utvalg for valgperioden 2011-2015. Kontrollutvalget er et spesielt organ som ikke bør følge de samme prinsippene som andre utvalg når det gjelder fordeling av plasser bewerbungsschreiben praktikum muster kostenlos downloaden.

Kontrollutvalget "vokter" kommunens drift, organisering og politisk styring. Derfor bør kontrollutvalget ledes av opposisjonen og ha et flertall bestående av opposisjonen herunterladen.

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte wie kann ich ein youtube video herunterladen. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det kan være et problem å sikre uavhengighet og objektivitet i en liten kommune der menneskene har nære relasjoner til hverandre og ofte ønsker å "spille på lag" med hverandre offline maps iphone. Et kontrollutvalg skal ikke spille på lag med noen andre.

I Kommunal Rapport fra 20. oktober 2011 uttaler kommunalminister Liv Signe Navarsete at kommunestyrene bør gi opposisjonen flertallet i kontrollutvalget av hensyn til legitimiteten, fordi innbyggerne skal føle at de som har makten blir kikket i kortene corona data donation. Samtidig uttaler leder Martin Engeset i Forum for kontroll og tilsyn følgende:

Det er god praksis at opposisjonen har lederen og flertallet i kontrollutvalget ios 11 downloaden op ipad.

Sitat: Kommunal Rapport 20. oktober 2011 side 6.

Etter som det har vist seg at bruk av forholdsvalg kan slå svært uheldig ut i kommuner der posisjonen har stor makt (f.eks youtube videos downloaden android app. i Porsgrunn), anbefaler Engeset bruk av avtalevalg når det gjelder kontrollutvalget mundschutz cut pattern free free of charge without registration. Det vil si at man ikke velger kontrollutvalgsmedlemmene ut fra størrelse i kommunestyret, men blir enige om hvilket parti og representanter som skal sitte i utvalget download videos on android.

Det er ikke hvem som helst som kan sitte i kontrollutvalget. Kommuneloven setter tydelige krav til dette. Jeg sakser fra Kontrollutvalgsboken som er en veileder utgitt av Kommunal- og Regionaldepartementet:

 

Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgsarbeidet medfører at et medlem av kontrollutvalget som hovedregel ikke kan ha verv som kan komme i konflikt med arbeidet i kontrollutvalget download ententanz for free. Dette innebærer at følgende personer ikke kan bli valgt til kontrollutvalget:
 • ordfører og varaordfører
 • medlem og varamedlem til formannskap og fylkesutvalg
 • medlem av kommunestyrekomité
 • medlem og varamedlem av kommunale nemnder og utvalg med beslutningsmyndighet 
 • ansatte i kommunen

Begrensningene i valgbarhet kan i noen tilfeller medføre at det er vanskelig å finne personer som er valgbare til kontrollutvalget. Dette er en særlig utfordring dersom kontrollutvalget velges etter at de andre utvalgene er valgt, og spesielt dersom alle medlemmene skal komme fra kommunestyret. Kommunestyret bør derfor vurdere å velge kontrollutvalget på det konstituerende møtet, før valg av andre råd og utvalg.

Jeg vet ikke hvordan det siste punktet håndteres i andre kommuner, men i min kommune gjøres dette dessverre ikke. Jeg kommer derfor til å foreslå at ved neste korsvei velges kontrollutvalget i det konstituerende møtet – for å lette på eventuelle problemer med å finne de riktige folkene til utvalget.
 
I tillegg til de konkrete personene som nevnes i sitatet ovenfor, er det ifølge kontrollutvalgsboka viktig å merke seg følgende:
 
Valgbarhet og inhabilitet
 
Kommunestyret må være oppmerksom på at det kan være forhold som gjør at valgbare personer ofte kan bli inhabile, og at det derfor ikke er tilrådelig at de blir valgt. For eksempel dersom:
 • kontrollutvalgsmedlemmet er i en for nær relasjon med personer som har lederansvar i kommunens sentraladministrasjon
 • kontrollutvalgsmedlemmet er styremedlem eller leder i et selskap som kommunen har eierskap i
 
 
Det er altså mange ting man bør legge vekt på når kontrollutvalget skal snekres sammen i en kommune.
 
Siden utvalget er et av de viktigste for å ivareta at innbyggernes rettigheter blir fulgt og kommunens drift er forsvarlig organisert, skal man ikke ta lett på en slik oppgave.

 

First things first – vi er i gang med det politiske arbeidet

Det første kommunestyremøte for Sigdal i perioden 2011-2015 er unnagjort. Som seg hør og bør er det i første møtet kun godkjenning av valget, valg av formannskap, ordfører, varaordfører og valgkomite som står på dagsorden wo kann man league of legends downloaden.

Etter at Høyre og Senterpartiet inngikk en valgteknisk og politisk avtale (når får vi se den mon tro?) var det knyttet lite spenning til valget lernwerkstatt 8 herunterladen kostenlos. Spenningen besto stort sett i å se hva Fremskrittspartiets ensomme svale, Frode Borge, ville stemme. Ryktene går om at Borge har inngått en deal med Høyre/Sp, og jeg lurer derfor på om Fremskrittspartiet tilhører posisjonen (Høyre og Senterpartiet) eller opposisjonen (Arbeiderpartiet og Venstre) Download apps for free music. Akkurat den klargjøringen vil vise seg svært viktig når utvalgene skal fylles senere.

Etter at kommunestyrevalget formelt sett var godkjent, sto valg av formannskap for tur dropbox rechnung herunterladen. Hvert parti la frem sitt forslag til kandidater ((Høyre og Senterpartiet kom med fellesforslag) og dette ble stemt over.

Jeg må si jeg ble litt overrasket over å se at Senterpartiet stokket om på sine representanter i forhold til valgresultatet og pushet inn Torstein Aasen inn i stedet for Henrik Ø office 365 offline. Fremgård – Henrik fikk flere personlige stemmer enn Torstein og burde således hatt plass i formannskapet istedenfor Aasen (men dette er ikke noe lovmessig krav – partiene bestemmer selv rekkefølgen) games online kaufen und downloaden.

Men Senterpartiet ville vel sikre seg politisk og ikke la folket bestemme hvem som skal sitte i formannskapet. Folk som stemte Senterpartiet ønsket tydeligvis unge Fremgård inn i formannskapet, men det gjorde visst ikke Senterpartiet selv bei netflix filme herunterladen.

Formannskapet i Sigdal for perioden 2011-2015 består av følgende politikere:

 1. Kari Kolbræk Ask, SP
 2. Tone Eidal Frøvoll, SP
 3. Hellik Kolbjørnsrud, H
 4. Torstein Aasen, SP
 5. Bård Sverre Fossen, H
 6. Runolv Stegane, V
 7. Jan Midtskogen, AP

Deretter sto ordførervalget for tur download too good to go. Ingen særlige overraskelser her, i tillegg til Kari K. Ask ble også Runolv Stegane (V) og Jan Midtskogen (Ap) foreslått. Siden Runolv Stegane fikk 5 stemmer (Ask 13 og Midtskogen 3) ved det skriftlige valget, var det altså en representant fra fraksjonen H, SP og FrP som stemte på Runolv i stedet for Ask herunterladen. Det er nærliggende å tro at dette var Frode Borge fra FrP, men man vet jo aldri :).

Ved valget til varaordfører var det mer disiplin i rekkene, med 14 stemmer til Hellik Kolbjørnsrud, 4 stemmer til Runolv Stegane og 3 stemmer til Jan Midtskogen download schnitzelhunt. Jeg har en klar oppfatning av hvorfor det endte slik der, men dette kommer jeg tilbake ved en senere anledning når utvalgsplassene skal fordeles.

Det siste valget for kvelden var valg av valgkomiteen, gjengen som skal forsøke å snekre sammen et helhetlig forslag i forhold til alle styrer og utvalg i kommunen. Lars Foss fra Senterpartiet ble valgt til leder med 14 stemmer (Høyre/Senterpartiet/Fremskrittspartiet), mens Knut Erik Kjemperud fra Arbeiderpartiet fikk stemmene til opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og Venstre. Ved valget av nestleder vant Frode Haugen med 13 stemmer over meg selv som oppnådde 8 stemmer – uten at jeg fikk med meg hvem fra posisjonspartiene som var overløper og ga meg stemme. Takk til deg! 🙂

Håper forøvrig at Lars Foss har mer støtte fra sitt eget parti enn det som ble vist i kommunestyremøte 7. april 2011 – les mitt blogginnlegg Vemmelig smak av maktkåthet i Senterpartiet.

Gratulerer alle som ble valgt og lykke til i arbeidet!

Vemmelig smak av maktkåthet i Senterpartiet

Alle som har lest min blogg og hørt meg i aksjon, vet at jeg ikke har så veldig mye til overs for Senterpartiet, omtrent det eneste partiet i Norge som ikke har noen ideologisk basis bortsett fra å kalle seg grønn (mer i retningen av maten som dyrene på bondegården tar til seg) – det er nok derfor jeg er skeptisk.

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er vel de mest ekstreme særinteressepartiene jeg har hørt om i norsk partiflora. Hvorfor kaller jeg så Senterpartistene for maktkåte amazon prime album herunterladen? I denne omgang kommer jeg med en liten anekdote og utgreiing av et eksempel som jeg mener forteller meg og andre nettopp det – valg av styremedlemmer til Haglebu Vann- og Avløpselskap, Tempelseter-området Vann- og Avløpsselskap og MidtNett som ble behandlet i kommunestyret 7. april 2011 (sak 11/26).

Sigdal kommune har en valgkomite som tar seg av valgsaker når de måtte oppstå download songs for free. Det kan være fordi et medlem av kommunestyret eller et utvalg har flyttet, bedt om permisjon eller av andre grunner ikke kan ivareta sitt verv. Valgkomiteen velges for hele kommunestyreperioden og består i Sigdal av et medlem fra hvert av de politiske partiene som er representert i kommunestyret.

Følgende er medlem av valgkomiteen i Sigdal 2007-2011:

 • Lars Foss, Senterpartiet (leder)
 • Sigrid Kvisle, Venstre (nestleder)
 • Solveig Bechmann, Arbeiderpartiet
 • Håkon Hofton, Fremskrittspartiet
 • Hellik Kolbjørnsrud, Høyre

Grunnen til at alle partiene er representert er fordi denne komiteen skal se til at partiene er bra representert i forhold til valgresultat, kjønnskvotering og eventuelt andre faktorer firefox herunterladen gratis. Det er sedvane at det er enighet i valgkomiteen om de foreslåtte kandidatene.

I torsdagens møte brøt Senterpartiet med vanlig praksis for første gang – gruppeleder Torstein Aasen og hans kommunestyregruppe ønsket tydeligvis ikke kandidatene som hans egen partifelle Lars Foss (leder i valgkomiteen) hadde kommet frem til i fellesskap med de andre valgkomitemedlemmene. Merkelig nok var ikke valgkomiteens leder Lars Foss tilstede i kommunestyret denne dagen – kan det ha vært et tilfelle? Jeg undres.

Valgkomiteen hadde kommet frem til følgende forslag som ble fremlagt for kommunestyret Download viedeos. Komiteens forslag var meldt inn til ordføreren av leder Lars Foss og lød som følger:

VALG AV STYREMEDLEMMER TIL HAGAS (Haglebu Vann- og Avløpsselskap), TVA (Tempelseter-området Vann- og Avløpsselskap) OG MIDT NETT BUSKERUD (Midt Nett Buskerud)

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Hagas:
Frode Haugen – vara Jostein Guttormsen
Gunhild Aaby Albjerk – vara Sigrid Kvisle
Frode Borge – vara Svein Hunstad

Tva:

Kristian Vidvei – vara Håkon Hofton
Ole Jokstad – vara Knut Helge Kaugerud
Solveig Bechmann – vara Karin S. Bråthen

Midt Nett:

Styremedlem Tone Eidal Frøvoll – vararepr. 1 Runolv Stegane, vararepr. 2 Torstein Aasen

Sitat: http://www.sigdal.kommune.no/download.asp?DAFID=3278&DAAID=6

At Senterpartiet i et av sine mange gruppemøter hadde forberedt denne saken var entydig, fordi ordfører Kari Ask umiddelbart meddelte at hun ville at hvert styre skulle behandles for seg, noe som ikke heller kan sees på som helt vanlig download afd logo.

Når så gruppeleder Torstein Aasen går på talerstolen etter at nestleder Sigrid Kvisle har fremlagt valgkomiteens enstemmige forslag og foreslår Knut Helge Kaugerud (SP) istedenfor Frode Borge (FrP) som styrerepresentant til Hagas, er det tydelig at her har Senterpartiet ikke vært fornøyd med jobben som Lars Foss (SP) har gjort i valgkomiteen. Heldigvis er vi andre ikke-senterpartister såpass sjokkerte over en slik fremgangsmåte at den skriftlige voteringen ikke gir noe annet enn et sviende nederlag for Aasen og hans partipiskede frender i Senterpartiet herunterladen.

Det samme skjer under valget til Tva, der Aasen vil ha bort Solveig Bechmann fra Arbeiderpartiet. Igjen lider han og resten av Senterpartiet nederlag.

Når vi så kommer til Midt Nett-valget og Runolv Stegane (V) går på talerstolen og sier at han ikke har noen store motforestillinger mot å stå som 2 herunterladen. vararepresentant istedenfor, er Tone Eidal Frøvoll (SP) kjapt oppe og foreslår nettopp et bytte med Aasen (SP). Hun virker direkte overivrig på å få Aasen (SP) som vararepresentant for seg selv istedenfor Stegane.

Noen andre enn undertegnede som kjenner den vemmelige smaken av maktkåthet? Jeg synes synd på Lars Foss (SP), og det er jammen lenge siden jeg har uttrykt slike følelser avast free antivirus chip download kostenlos deutsch. Hva slags manerer eksisterer i Sigdal og Eggedal Senterparti?

Edit 18.04.2011:

Vi har nå endelig fått referatet fra kommunestyrets møte 7. april 2011. For sikkerhets skyld siterer jeg her:

Valg Hagas

Det ble fra Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til endring av valgkomiteens forslag til vedtak pkt herunterladen. 3 (Frode Borge (Frp) med vara Svein Hunstad (Sp):

3. Knut Helge Kaugerud (Sp) med vara Frode Borge (FrP).

Det ble bedt om skriftlig votering.
Valgkomiteens forslag til vedtak ble vedtatt 12 mot 8 stemmer.

Valg TVA

Det ble fra Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til endring av valgkomiteens forslag til vedtak pkt ed sheeran kostenlosen. 3 (Solveig Bechmann (Ap) med vara Karin S. Bråthen (Ap)):

3. Svein Hunstad (Sp) med vara Karin S. Bråthen (Ap)

Det ble bedt om skriftlig votering.
Valgkomiteens forslag til vedtak ble vedtatt 10 mot 9 stemmer.

Sitat fra referatet etter kommunestyrets møte 7. april 2011.

Referatet taler for seg selv i mine øyne.